KIF uczestniczył w obradach, na których omawiano kwestię reformy systemu lecznictwa uzdrowiskowego.

Pod koniec listopada obyło się już trzecie spotkanie poświęcone lecznictwu uzdrowiskowemu. Pierwsze z nich dotyczyło kwestii opłat za gotowość za okres covidowy, zasady kontraktowania na rok 2022 oraz omówienia założeń reformy systemu lecznictwa uzdrowiskowego.

Na kolejnym spotkaniu przedstawiono propozycje pilnych zmian w regulacjach prawnych dotyczących lecznictwa uzdrowiskowego, omówiono kwestię rozliczeń opłaty za gotowość przekazywanej świadczeniodawcom, a także planowanych nakładów na lecznictwo uzdrowiskowe w budżecie NFZ na 2022 rok.

Trzecie spotkanie miło miejsce pod koniec listopada i przedstawiono na nim efekty prac legislacyjnych odnośnie sposobu rozliczenia zaliczek wypłacanych przez NFZ jako zapłaty za gotowość do udzielania świadczeń uzdrowiskowych w czasie epidemii COVID-19. Ponadto NFZ wyraziło swoje stanowisko odnośnie:

·       rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego;

·       rozporządzenia Ministra Zdrowia z 7 lipca 2011 r. w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową;

·       rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu kierowania i kwalifikowania pacjentów do zakładów lecznictwa uzdrowiskowego;

·       zarządzenia nr 21/2020/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 26 lutego 2020 r. (z późn. zm.) w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe.

Omówiona została również sytuacja rozporządzenia w sprawie określenia wymagań, jakimi powinny odpowiadać zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego. Padły także propozycje odnośnie deregulacji oraz rekomendacji przyjętych podczas ww. spotkania zmian wymagań dla zakładów i urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego.

źródło: www.kif.info.pl


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij