Przedstawiono nowy skład Rady ds. Zdrowia Publicznego, która wspomaga prace Ministerstwa Zdrowia.

Rada ds. Zdrowia Publicznego pomaga ministrowi zdrowia w prowadzeniu polityki zgodnie z aktualnym stanem wiedzy. Dzieli się ona na zespoły robocze, które analizują poszczególne problemy i proponują konkretne rozwiązania.

Do tej pory fizjoterapeuci nie mieli swoich przedstawicieli w Radzie, jednak teraz ma się to zmienić. KIF podkreśla, że zgodnie z definicją WHO zdrowie publiczne to “sztuka i nauka zapobiegania chorobom, przedłużania życia, promowania zdrowia i sprawności fizycznej w celu wczesnego rozpoznawania, zapobiegania i leczenia oraz rozwijania takich mechanizmów społecznych, które zapewnią każdemu standard życia umożliwiający zachowanie i umacnianie zdrowia.” Tak więc rehabilitanci mają realny wpływ na zdrowie publiczne.

Oprócz fizjoterapeutów, w Radzie zasiadają przedstawiciele:

  • Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz wszystkich ministerstw,

  • konsultanci krajowi w dziedzinach: zdrowia publicznego, epidemiologii, chorób zakaźnych, kardiologii, onkologii klinicznej, diabetologii, psychiatrii, medycyny pracy, zdrowia środowiskowego oraz pielęgniarstwa,

  • przedstawiciele Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego,

  • Narodowego Funduszu Zdrowia,

  • Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny,

  • Głównego Inspektora Sanitarnego,

  • Głównego Inspektora Sanitarnego Wojska Polskiego

  • oraz samorządów medycznych: Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Naczelnej Rady Lekarskiej, Naczelnej Rady Aptekarskiej, Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych.

źródło: kif.info.pl


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij