KIF opiniuje na zaproszenie AOTMiT kierunek zmian w ramach prac nad nowymi wycenami świadczeń w fizjoterapii ambulatoryjnej i domowej.

Krajowa Izba Fizjoterapeutów zgłosiła zmiany, których celem była:

  • realna wycena niedoszacowanych i wycenionych poniżej realnych kosztów świadczeń w fizjoterapii ambulatoryjnej i domowej,

  • poprawa warunków prowadzenia fizjoterapii,
  • realizacja samodzielności zawodowej fizjoterapeutów.

KIF dokonała przeglądu katalogu dotychczas funkcjonujących produktów rozliczeniowych w obszarach fizjoterapii ambulatoryjnej i domowej oraz obecnej ich realizacji. Zaproponowała wprowadzenie nowych produktów w uproszczonej formie, w których jednostką rozliczeniową jest czas pracy. Krajowa Izba Fizjoterapeutów podkreśla, że zaproponowane zmiany są zgodne z koncepcją reformy fizjoterapii w systemie publicznym opisaną w raporcie AOTMiT, który został przygotowany na zlecenie Ministerstwa Zdrowia i uzyskał pozytywną opinię Rady Przejrzystości.

Dzięki taki zmianom, podczas terapii, fizjoterapeuta zyskałby możliwość zastosowania takich interwencji, które uzna za najlepsze dla realizacji celu fizjoterapii, jakim jest przywrócenie sprawności w największym możliwym zakresie. Wyłączną przesłanką do użycia danej metody leczenia jest dobro pacjenta. Nowe produkty rozliczeniowe opierałyby się na czasie pracy fizjoterapeuty, a nie wycenie konkretnych procedur. Aktualnie uniemożliwia to płynną modyfikację prowadzonej terapii adekwatnie do indywidualnych potrzeb pacjenta.

Zaprezentowane podejście umożliwi realne wyceny, ale także ułatwi osiągnięcie przyjętych, indywidualnych celów fizjoterapii.

Nowe wyceny wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku, jak informuje Minister Zdrowia i NFZ. Krajowa Izba Fizjoterapeutów chciałaby, aby jej propozycje zostały w pełni uwzględnione. Jej zdaniem tylko wówczas pozwolą na realną zmianę.

źródło: kif.info.pl


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij