Niewystarczająca liczba lekarzy orzeczników oraz podmiotów realizujących rehabilitację sprawia, że pacjenci coraz dłużej czekają na jej rozpoczęcie.

 8 czerwca 2021 r. Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport dotyczący rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej. Wynika z niego, że w latach 2017-2019 pacjent czekał na zabiegi średnio 110 dni. Miały miejsce również skrajne przypadki, kiedy rehabilitacja rozpoczęła się po 365 dniach od momentu złożenia wniosku.

Coroczna kwota wydatków na prewencję rentową Zakładu Ubezpieczeń Społecznych to 0,5% wszystkich wydatków przeznaczonych na świadczenia związane z niezdolnością do pracy, czyli ok. 200 milionów złotych. Rehabilitacja odbywa się w ramach 11 profili. Trzy z nich prowadzone są w trybie ambulatoryjnym:

 • narządu ruchu,
 • układu krążenia,
 • układu krążenia z możliwością rehabilitacji monitorowanej telemedycznie.

Natomiast pozostałe 8 profili w placówkach rehabilitacyjnych:

 • narządu ruchu,
 • układu oddechowego,
 • chorób psychosomatycznych,
 • układu krążenia,
 • po leczeniu nowotworu gruczołu piersiowego,
 • narządu głosu,
 • narządu ruchu we wczesnych stanach pourazowych,
 • schorzenia ośrodkowego układu nerwowego.

Średni czas oczekiwania zwiększył się w zdecydowanej większości profili (9 z 11). Najbardziej wydłużył się w profilu chorób psychosomatycznych z 73 do 134 dni.

Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli zbyt długi czas oczekiwania pacjentów, którzy potrzebują rehabilitacji może powodować znaczne pogorszenie ich stanu zdrowia. W wielu przypadkach skutkiem będzie także potrzeba zastosowania dodatkowego leczenia. Tym samym opóźni się praca nad odzyskaniem pełnej zdolności do pracy, ponieważ czas u zdecydowanej większości pacjentów jest kluczowy do przeprowadzenia skutecznej rehabilitacji.

We wnioskach raportu za główne powody wydłużonego czasu oczekiwania na leczenie uznano liczne rezygnacje z rehabilitacji oraz zbyt małą liczbę miejsc w ośrodkach rehabilitacyjnych. Te należą do NFZ lub są placówkami prywatnymi, ponieważ ZUS nie posiada własnych.

Do ministra pracy zostały skierowane wnioski o m.in.:

 • wprowadzenie odpłatności lub kar finansowych dla osób, które bez uzasadnienia zrezygnują z odbycia rehabilitacji.

Z kolei do prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych NIK wnioskuje o m.in.:

 • działania, które mają na celu skrócenie czasu oczekiwania na rehabilitację rentową,
 • rozważenie możliwości skierowania przez orzecznika pacjentów w konkretnych przypadkach np. po zabiegach, w których wskazane jest szybkie rozpoczęcie rehabilitacji, na tzw. szybką ścieżkę,
 • zastosowanie jednoznacznych zasad i kar umownych wobec placówek rehabilitacyjnych, które nie wywiązują się z warunków umowy.

źródło: pulsmedycyny.pl

 


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij