Projekt wspierający rozwój kompetencji zawodowych fizjoterapeutów jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Dzięki przekazanym funduszom możliwe będzie przeszkolenie nawet 2 tys. fizjoterapeutów.

Umowę na realizację projektu pt. Rozwój kompetencji zawodowych fizjoterapeutów odpowiadających na potrzeby epidemiologiczno-demograficzne kraju, podpiasali: Sławomir Gadomski, wiceminister zdrowia oraz dr hab. n. med. Maciej Krawczyk, prezes KIF i Tomasz Niewiadomski, wiceprezes KIF. Finalizacja umowy była możliwa dzięki pozytywnej decyzji Nadzwyczajnego Zjazdu Fizjoterapeutów I kadencji oraz uchwale KRF, która akceptowała projekt przygotowany przez Prezydium KRF i biuro KIF.

Ze szkoleń mogą skorzystać wszyscy fizjoterapeuci z obszaru całej Polski, bez względu na miejsce i formę ich zatrudnienia. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniach jest posiadanie przez fizjoterapeutę prawa wykonywania zawodu nadanego przez Krajową Izbę Fizjoterapeutów, bez względu na poziom wkształcenia: technik, licencjat, magister czy specjalista fizjoterapii. Osoby chętne do skorzystania ze szkolenia nie mogą zalegać z opłaceniem składek członkowskich.

Inwestycje w kapitał ludzki są z korzyścią dla pacjentów, bo to ludzie leczą ludzi – mówił Maciej Krawczyk, prezes KIF. – Mamy nadzieję, że z bezpłatnych szkoleń będą mogli skorzystać fizjoterapeuci, którzy mieli do nich utrudniony dostęp ze względów finansowych. Z kolei Tomasz Niewiadomski zapewnił, że Krajowa Izba Fizjoterapeutów będzie aplikowała o kolejne fundusze, które pomogą kształcić i rozwijać fizjoterapeutów.

Tematyka szkoleń

Szkolenia będą składać się z kilku bloków tematycznych, które dotyczą:

  • Badania fizjoterapeutycznego i powadzenia dokumentacji medycznej w oparciu o Międzynarodową Klasyfikację Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF) zgodnie z wymogami ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 553),
  • fizjoterapii ortopedycznej,
  • fizjoterapii neurologicznej,
  • fizjoterapii kardiologiczno-oddechowej,
  • fizjoterapii pediatrycznej.

Zajęcia szkoleniowe będą miały charakter teoretyczny i praktyczny, przy czym dominować będzie praktyka, stanowiąca blisko 70% czasu szkolenia. Program szkolenia zostanie zrealizowany w ciągu 6 dni. Każdy z modułów zostanie zakończony egzaminem mającym na celu ocenę wiedzy teoretycznej i nabytych umiejętności praktycznych.

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniach w ramach projektu? Dzięki nim fizjoterapeuci mają możliwość poszerzania swoich kompetencji w bezpłatnym szkoleniu, przez co mogą również zwiększyć swoją konkurencyjność na rynku pracy. Co ważne, w przypadku zamieszkiwania więcej niż 50 km od miejsca prowadzenia szkolenia mogą skorzystać z bezpłatnego zakwaterowania i całodziennego wyżywienia podczas cyklu szkoleniowego.

Jak się zgłosić?

Zgłoszenia będą przyjmowane drogą on-line za pośrednictwem Portalu Fizjoterapeuty https://logowanie.kif.info.pl/. Rekrutacja do projektu będzie prowadzona sukcesywnie, na wskazane terminy szkoleń. Decyzja o zakwalifikowaniu do udziału w projekcie zostanie przekazana automatycznie po weryfikacji formularza rekrutacyjnego i uzyskaniu pozytywnej decyzji Komisji Rekrutacyjnej.

Fot.: kif.info.pl/


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij