KIF przygotowała program, który przekazała Ministerstwu Zdrowia. Ogłoszony 2 kwietnia przez MZ program niestety nie realizuje jednak kilku priorytetowych celów.

Ogłoszony przez Ministerstwo Zdrowia programu fizjoterapii postcovidowej realizowanej stacjonarnie oraz w trybie ambulatoryjnym i domowym nie zapewni pacjentom powszechnego dostępu do terapii.

Krajowa Izba Fizjoterapeutów przygotowała program, który przekazała Ministerstwu Zdrowia (dostępny tutaj: https://kif.info.pl/fizjoterapia-postcovid-z-utrudniona-dostepnoscia/). Niestety, program ogłoszony 2 kwietnia przez Ministerstwo Zdrowia nie realizuje priorytetowych celów:

  • ograniczenie skutków zdrowotnych spowodowanych biologicznymi czynnikami szkodliwymi;
  • wspomaganie pełnego powrotu do zdrowia i aktywności (w tym zawodowej) osób, po przebyciu COVID-19;
  • przeciwdziałanie skutkom następstw choroby takich jak: niezdolność do pracy, obniżenie jakości życia, przedwczesny zgon (dotyczy chorych po ciężkim przebiegu COVID-19).

Jego konstrukcja nie zapewnia powszechności, czyli:

  •  łatwego dostępu bez skierowania na podstawie udokumentowanego przebiegu zarażenia koronawirusem. W takim przypadku system nie zostaje odciążony, a lekarzom został dołożony kolejny obowiązek: wizyta, której jedynym celem jest wystawienie skierowania na fizjoterapię postcovid. Poza dodatkową czynnością dla lekarzy generuje to także dodatkowy koszt.
  • Rozszerzenie możliwości realizacji świadczeń przez głównie przez praktyki fizjoterapeutyczne, które są rozproszone w całym kraju, a przez to zlokalizowane „blisko pacjenta” co pozwoli zapewnić deklarowaną powszechność. Realizacja przez duże podmioty, które już mają problem z zapewnieniem świadczeń dla innych grup pacjentów spowoduje zablokowanie systemu rehabilitacji oraz w drastyczny sposób ograniczy dostępność. Informacja ze strony www.gov.pl jasno wskazuje, iż świadczeń mogą udzielić tylko te podmioty, które już świadczą usługi NFZ, czyli również te, do których już dziś czeka w kolejkach ponad 2 mln pacjentów.

Ważną kwestią jest także właściwa wycena świadczenia.

Tylko spełnienie tych dwóch założeń łącznie daje szansę na sukces programu i zbudowanie pozytywnych efektów dla społeczeństwa.

Informacja prasowa Krajowej Izby Fizjoterapeutów

 


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij