W 2020 roku podatnik spełniający określone warunki może skorzystać z odliczenia od dochodu wydatków na cele rehabilitacyjne.

Z ulgi rehabilitacyjnej za 2020 rok może skorzystać osoba, która posiada:

 • orzeczenie o nzakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności,
 • decyzję przyznającą rente z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolnosci do pracy, rentę szkoleniową lub ręte socjalną,
 • orzeczenie o niepełnosprawnosci wydane na podstawie odrębnych przepisów, w przypadku, gdy osoba ta nie ukończyła 16 roku życia.

Ulga rehabilitacyjna przysługuje osobom będącym podatnikami, które osiągnęły dochód. Mogć zatem skorzystać z niej ci, którzy wypełniają formularze PIT-36, PIT-37 lub PIT-28. Odliczeniu podlegaja wyłącznie te wydatki, które nie były finansowane z:

 • środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
 • zakładowego funduszu aktywności,
 • Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 • środków Narodowego Funduszu Zdrowia,
 • zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Jeśli wydatki na rehabilitację były finansowane tylko częściowi, odliczeniu podlega różnica pomiędzy poniesionymi wydatkami a kwota sfinansowaną przez ww. fundusze lub zwrócona w innej formie.

Wszystkie wydatki muszą być dokumentowane. W związku z tym podatnik chcący skorzystać z ulgi powinien posiadać paragony, faktury, umowy lub inne dokumenty.

W ramach ulgi rehabilitacyjnej można odliczyć nastepujące wydatki:

 • wydatki nielimitowane,
 • wydatki limitowane do kwoty 2280 zł rocznie,
 • wydatki ponad limit 100 zł,
 • opłacenie przewodników osób niewidomych oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu,
 • utrzymanie przez osoby niewidome oraz osoby z niepelnosprawnoscia ruchu psa asystującego, tj. odpowiednio wyszkolonego i specjalnie oznaczonego psa,
 • używanie samochodu osobowego stanowiącego własność osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobe niepełnosprawną na potrzeby związane z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne.

 


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij