Udar mózgu jest stanem zagrożenia zdrowia i życia, w którym najważniejsze czynniki decydujące o przebiegu i skutkach choroby to czas i możliwość wczesnego włączenia postępowania fizjoterapeutycznego.

Stale poszukuje się odpowiednich, najbardziej skutecznych technik neurofizjoterapeutycznych, różnicujących zarówno przyczyny udaru, jak i jego następstwa. W pracy dokonano przeglądu wybranych metod wykorzystywanych obecnie w rehabilitacji pacjentów po udarze mózgu. Dwie pierwsze, tj. NDT-Bobath (ang. neuro-developmental treatment – terapia neurorozwojowa wg Bobath) oraz PNF (ang. proprioceptive neuromuscular facilitation – metoda proprioceptywnego torowania nerwowo-mięśniowego), należą do metod neurofizjologicznych powszechnie stosowanych w ośrodkach rehabilitacji neurologicznej w Polsce. Kolejne: metoda CIMT (ang. constraint-induced movement therapy – terapia wymuszenia ruchu), metoda wykorzystująca wirtualną rzeczywistość oraz usprawnianie pacjentów przy zastosowaniu robotyki, stanowią uzupełnienie standardowego programu rehabilitacji neurologicznej. Wszystkie powyższe metody wykorzystują plastyczne możliwości mózgu, natomiast oparta na nich terapia jest ukierunkowana na zadania.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij