Zmiany zostały przewidziane w nowym zarządzeniu prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Chodzi m.in. o większą ilość punktów za wizytę fizjoterapeutyczną oraz za zabiegi kinezyterapeutyczne.

Zarządzenie prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zostało opublikowane na stronach NFZ i ma wejść w życie po upływie 30 dni od podpisania.

Modyfikacji uległ załącznik nr 1n do zarządzenia. To właśnie w nim rozszerzono słownik procedur odpowiadających wizycie terapeutycznej z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych, dla świadczeń realizowanych w ośrodkach dziennych z podziałem na osoby personelu realizującego. Dodany został również załącznik nr 9 do zarządzenia, w którym zawarto wykaz procedur ICD-9 możliwych do realizacji i sprawozdania w ramach rehabilitacji w ośrodkach dziennych. Dostosowano także brzmienie załącznika nr 2 do zarządzenia stanowiacego wzór umowy do aktualnie obowiązujących przepisów ustawy o świadczeniach.

Z kolei jeśli chodzi o wyceny świadczeń rehabilitacyjnych, wysokość wycen produktów rozliczeniowych pozostawiono na dotychczasowym poziomie. Ma to związek ze stanowczym sprzeciwem wobec obniżenia wyceny zabiegów fizykalnych uzasadnianym ekonomiką ich realizacji. Jak czytamy w uzasadnieniu, Przedstawiony do konsultacji projekt zmiany zarządzenia Prezesa NFZ zakładał zwiększenie wagi punktowej wizyty fizjoterapeutycznej oraz produktów rozliczeniowych odpowiadających zabiegom kinezyterapeutycznym. Zmiany te zostały przeprowadzone w oparciu o analizę wykonania w zakresie fizjoterapia ambulatoryjna i domowa za 2019 rok. Koszty zwiększenia wagi punktowej zabiegów kinezyterapeutycznych i wizyty zawierały się w kwocie powstałej po obniżeniu wagi punktowej zabiegów fizykalnych. Biorąc pod uwagę wielokrotne zgłoszenia świadczeniodawców oraz środowisk związanych z rehabilitacją, jak również dążenie przedstawicieli środowiska zawodowego fizjoterapeutów do większego osobistego zaangażowania się w proces terapeutyczny, zamiast zabiegów fizykalnych, których skuteczność oddziaływania nie została jednoznacznie udowodniona. 


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij