KIF zapowiedziała zgłoszenie uwag do projektu zarządzenia NFZ ws. określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń - leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką.

W ubiegłym tygodniu, 26 października, opublikowano projekt zarządzenia, w którym KIF dostrzegła przestrzeń na kolejne zmiany w zakresie wyceny świadczeń. Zapowiedziała w tej kwestii złozenie uwag. Krajowa Izba Fizjoterapeutów dodaje, że od samego początku istnienia działa na rzecz zmiany wysokości wycen świadczeń refundowanych oraz zmiany warunków kontraktowania w konkursach.

Najistotniejsze jest to, że NFZ dostrzega, iż premiowanie indywidualnej pracy z pacjentem jest właściwe i zgodne z pożądanym kierunkiem rozwoju polskiej fizjoterapii. To skuteczne narzędzie pracy fizjoterapeuty, które prowadzi do najlepszych efektów terapeutycznych u pacjentów - wskazują fizjoterapeuci odnosząc się do projektu zarządzenia.

KIF podkresla, że nie może się zgodzić i nigdy nie akceptowała zmniejszenia wyceny zabiegów fizykalnych.
Przepisy przez lata wymuszały na podmiotach leczniczych, określając warunki kontraktowania, olbrzymie inwestycje finansowe w aparaturę do fizykoterapii, co do której stosowania nie przytoczono dowodów naukowych potwierdzających jej skuteczność. Nawet obecnie spełnienie tych wygórowanych warunków realizacji świadczeń i warunków wymaganych od świadczeniodawców w zakresie sprzętu i aparatury medycznej jest nadal konieczne do zawarcia umowy z NFZ. W tym kontekście działanie polegające na zmniejszeniu wyceny świadczeń realizowanych przy użyciu tego sprzętu jest niezrozumiałe i krzywdzące.

Izba wskazała również, że środki na indywidualną pracę z pacjentem oraz zabiegi kinezyterapeutyczne powinny pochodzic m.in. z wdrożenia nowych rozwiązań, takich jak m.in. zmiany w systemie kolejkowania.

Fizjoterapeuci zwracają również uwagę na adekwatność wycen pacjentów w podobnych stanach zdrowia, ale leczących się w ramach różnych rodzajów świadczeń. Przykładem jest jeden dzień pobytu na:

  • oddziale udarowym > 3 dni płatnik dziś płaci 4 546 pkt.,
  • po złamaniu kości udowej dla hospitalizacji < 3 dni płatnik płaci 7 878 pkt.

Z kolei za tego samego pacjenta bezpośrednio przekazanego z ww. hospitalizacji na oddział rehabilitacji płatnik płaci odpowiednio:

  • rehabilitacja neurologiczna – 297 pkt z dzień,
  • rehabilitacja ogólnoustrojowa po leczeniu operacyjnym to 220 pkt za dzień,
  • rehabilitacja ogólnoustrojowa po leczeniu zachowawczym z chorobami współistniejącymi to 154 pkt. za dzień.

 


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij