Celem pracy było stworzenie programu treningowego zabezpieczającego układ mięśniowo--szkieletowy przed wymienionymi dysfunkcjami.

Opracowanie profilaktycznych programów treningowych dla osób aktywnych zawodowo i w wieku starszym jest jednym z naj-większych wyzwań współczesnej fizjoterapii. Niski poziom aktywności fizycznej w połączeniu z powtarzanymi statycznymi przeciążeniami doprowadza z czasem do utrwalonych dysfunkcji narządu ruchu, które wpływają na obni-żenie komfortu życia człowieka. Najbardziej powszechnie występującym przykładem takich zmian jest nadmiernie wykorzystywana, szczególnie w pracy zawodowej, pozycja siedząca i błędne nawyki ruchowe wynikające z jej długotrwałego utrzymania.

Dysfunkcjami najczęściej powiązanymi z tą pozycją są zaburzenia napięcia mięśniowego i zła korelacja pracy elementów łańcucha kinematycznego od usta-wienia ciała w pozycjach statycznych do dyna-micznych wzorców ruchowych. Opisywane są tutaj: zespół skrzyżowania dolnego i górnego wg Jandy, stopniowa utrata kontroli motorycz-nej w podstawowych funkcjach ruchowych, zaburzenia mobilności i stabilności tułowia oraz stawów obwodowych, zaburzenia metaboliczne i czynnościowe tkanek miękkich, a także w następstwie przeciążeń zmiany strukturalne. Celem pracy było stworzenie programu trenin-gowego zabezpieczającego układ mięśniowo--szkieletowy przed wymienionymi dysfunkcjami. Zaproponowany w artykule prewencyjny trening korekcyjny został oparty o ćwiczenia, których systematyczne stosowanie daje możliwość przeciwdziałania negatywnym skutkom pozycji siedzącej.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij