8 sierpnia 2020r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Na mocy rozporządzenia wyodrębniono na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dwie strefy - czerwona i żółtą. Na ich obszarze, z powodu istnienia większego ryzyka zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 niż na obszerze reszty kraju, wprowadzone zostały dodatkowe obostrzenia.

Strefa czerwona obejmuje powiaty:

 • pszczyński, Ruda Śląska, rybnicki, Rybnik i wodzisławski w województwie śląskim,
 • ostrzeszowski w województwie wielkopolskim,
 • nowosądecki i Nowy Sącz w województwie małopolskim,
 • wieluński w województwie łódzkim.

Strefa żółta obejmuje powiaty:

 • cieszyński, Jastrzębie-Zdrój i Żory w województwie śląskim,
 • jarosławski, Przemyśl i przemyski w województwie podkarpackim,
 • kępiński w województwie wielkopolskim,
 • oświęcimski w województwie małopolskim,
 • pińczowski w województwie świętokrzyskim,
 • wieruszowski w województwie łódzkim.

Na mocy rozporządzenia, w strefie czerwonej ustanawia się zakaz prowadzenia:

 • rehabilitacji leczniczej w ośrodku rehabilitacyjnym w systemie stacjonarnym w ramach prewencji rentowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
 • leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej oraz świadczeń uzdrowiskowego leczenia sanatoryjnego dzieci wykonywanego pod opieką dorosłych;
 • działań realizowanych w ramach turnusów leczniczo-profilaktycznych w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej;
 • turnusów leczniczo-profilaktycznych w podmiotach leczniczych utworzonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, w których są udzielane stacjonarne i całodobowe świadczenia opieki zdrowotnej z zakresu leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej;
 • turnusów readaptacyjno-kondycyjnych w:
  • podmiotach leczniczych utworzonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, w których są udzielane stacjonarne i całodobowe świadczenia opieki zdrowotnej z zakresu leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej,
  • jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej;
 • turnusów antystresowych w podmiotach leczniczych utworzonych i nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych przez funkcjonariuszy lub pracowników Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej oraz Służby Ochrony Państwa.

Jednocześnie rozporządzenie zawiera regulację przejściową umożliwiającą zakończenie rozpoczętych turnusów. Wprowadzony zakaz nie obejmuje bowiem osób, które rozpoczęły leczenie lub rehabilitację, do ich zakończenia.

Na obszarze reszty kraju, w tym również w strefie żółtej, utrzymane zostały dotychczasowe regulacje odnoszące się do prowadzenia ww. rodzajów rehabilitacji, leczenia uzdrowiskowego i rehabilitacji uzdrowiskowej, tj.: warunkiem ich rozpoczęcia jest negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 z materiału pobranego w terminie nie wcześniejszym niż 6 dni przed terminem rozpoczęcia turnusu rehabilitacyjnego. Warunek obowiązuje do odwołania.

Wszystkie inne rodzaje rehabilitacji leczniczej, w tym ambulatoryjna, domowa, w ramach ośrodka i oddziału dziennego oraz stacjonarna moga być prowadzone bez dodatkowych ograniczeń. Dotyczy to zarówno strefy żółtej, jak i czerwonej.

 


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij