Projekt rozporządzenia w sprawie programu pilotażowego w zakresie rehabilitacji leczniczej dla świadczeniobiorców po przebytej chorobie COVID-19 opublikowano 14 lipca 2020 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

Celem rozporządzenia jest przetestowanie programu rehabilitacji leczniczej dla osób po przebytej chorobie COVID-19, ukierunkowanego na remisję choroby, poprawę wydolnosci wysiłkowej i krążeniowej, sprawności oddechowej, siły mięśniowej i ogólnej sprawności fizycznej. Istotny jest tutaj również aspekt wsparcia zdrowia psychicznego oraz ocena jego efektywności organizacyjnej i klinicznej.

W projekcie określono poszczególne modele fizjoterapii oddechowej nad chorymi oraz świadczenia opieki zdrowotnej dedykowane właśnie tej grupie chorych.

Według załozeń Ministerstwa Zdrowia, pilotaz potrwa 2 lata, a jego ewaluacja kolejne 3 miesiące. Projekt będzie realizowany przez jeden osrodek w kraju - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Głuchołazach im. św. Jana Pawła II.

Jak uzasadniono, projekt rozporzadzenia nie został przekazany do opiniowania i konsultacji publicznych z uwagi na konieczność jego pilnego wejścia w życie. Wpływ na tę decyzję miał również szczególny charakter regulacji, jakim jest wprowadzenie szczególnego rodzaju rehabilitacji dedykowanej świadczeniobiorcom, którzy przebyli chorobę COVID-19.
Program pilotażowy przyczyni się do poprawy ich stanu zdrowia. Podjęto zatem decyzję o nieprzedłożeniu projektu do konsultacji, biorąc pod uwagę wyjątkowy charakter rozporządzenia i pilną potrzebę rozpoczęcia kompleksowej rehabilitacji pulmonologicznej tych pacjentów - wyjaśniono.

Czas trwania rehabilitacji lecznieczej pacjentów po COVID-19 wyniesie maksymalnie 21 dni. NFZ rozliczy wykonane świadczenia w oparciu o cenę za osobodzień w wysokości 200zł.

 

Źródło: pulsmedycyny.pl


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij