Szpital Degi rozpoczyna kolejny społeczny projekt unijny, tym razem dedykowanego osobom po udarze mózgu i polegającego na holistycznej rehabilitacji neurologicznej. Udział w projekcie dla uczestnika jest całkowicie bezpłatny!

Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ma zaszczyt poinformować, że na dzień 19 czerwca 2020r.,
zaplanowane jest podpisanie z Zarządem Województwa Wielkopolskiego umowy o dofinansowanie projektu pn.:

„Rehabilitacja neurologiczna dla osób po udarze mózgu
w Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym Szpitalu Klinicznym im. W. Degi UM w Poznaniu”,

nr RPWP.06.06.01-30-0020/19

Projekt jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Głównym celem realizacji projektu jest poprawa sprawności funkcjonalnej (rozumianej jako zdolność do wykonywania normalnych, codziennych życiowych zadań bezpiecznie i samodzielnie) oraz poznawczej, u osób po przebytym udarze mózgu, w wieku aktywności zawodowej, zamieszkujących województwo wielkopolskie.

Wsparcie otrzymają także osoby z otoczenia osób po udarze mózgu, w postaci działań edukacyjnych.

W ramach projektu zostaną wykonane prace adaptacyjne i modernizacyjne oddziału rehabilitacji neurologicznej, które pozwolą na dostosowanie pomieszczeń do potrzeb osób wymagających wsparcia po przebytym udarze mózgu. Dzięki dofinansowaniu zakupione zostanie wyposażenie, w tym nowoczesny sprzęt rehabilitacyjny.  Wsparcie dla osób po udarze mózgu będzie udzielane
w formie 3-tygodniowych, stacjonarnych turnusów rehabilitacyjnych (świadczenia w ramach cyklu realizowane będą od poniedziałku do soboty),  w ramach których uczestnicy będą mogli skorzystać z:

·         indywidualnych konsultacji  lekarza specjalisty i fizjoterapeuty,

·         zabiegów neurofizjoterapeutycznych,

·         zabiegów fizykalnych,

·         terapii zajęciowej,

·         terapii neurologopedycznej,

·         terapii neuropsychologicznej,

·         stałej opieki medycznej i pielęgniarskiej.

Ww. działania mają na celu jak najszybsze i najefektywniejsze włączenie osób po udarze mózgu do życia społecznego, w tym zawodowego tj. umożliwienie powrotu na rynek pracy.

Ponadto, poprzez realizację projektu Szpital zapewni kontynuację leczenia (wtórną rehabilitację) po odbyciu rehabilitacji wczesnej, w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, tym samym zwiększając dostępność do wtórnej rehabilitacji neurologicznej.

Projektem objętych zostanie 1 058 osób po udarze mózgu, zamieszkujących województwo wielkopolskie, wymagających pomocy medycznej w ponownym włączeniu w życie społeczne
i zawodowe,  oraz 1 058 osób z otoczenia osób po udarze, w okresie 3 lat od rozpoczęcia realizacji projektu.

Kryteria włączenia:

·         osoby w wieku 18-64 lata;

·         od udaru nie minęło więcej niż 12 miesięcy;

·         pierwszeństwo osób, które przebyły wczesną rehabilitację w ramach NFZ.

 

ROZPOCZĘCIE PROJEKTU: JESIEŃ 2020

Kontakt: 61 83 10 217; reh.udar@orsk.ump.edu.pl

 

Wartość projektu: 10 665 710,48 PLN

Poziom dofinansowania: 10 132 424,95 PLN

Wkład własny: 533 285,53 PLN

To już 6 projekt realizowany przez Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. W. Degi UM w Poznaniu dzięki wsparciu funduszy europejskich, w tym trzeci projekt dofinansowany
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Szpital tylko na projekty społeczne pozyskał dotychczas ponad 30 000 000,00 PLN

 

 

 


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij