Mimo trudnych czasów epidemii, Szpital Degi w Poznaniu wznawia realizację projektu zrobotyzowanej rehabilitacji dzieci z mózgowym porażeniem, w nowym reżimie sanitarnym i zaprasza do zgłoszeń do projektu.

Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. W. Degi UM w Poznaniu,
Beneficjent projektu pn.: „Upowszechnienie technologicznie wspomaganej diagnostyki funkcjonalnej i rehabilitacji dzieci i młodych dorosłych z mózgowym porażeniem dziecięcym
w województwie wielkopolskim”, numer: RPWP.07.02.02-30-0001/18

informuje o WZNOWIENIU turnusów rehabilitacyjnych od 11 maja br., po przerwie wynikającej z ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego i późniejszego stanu epidemii COVID-19.

Turnusy są prowadzone w nowym reżimie sanitarnym z zachowaniem najwyższego poziomu bezpieczeństwa dla uczestników projektu i ich opiekunów oraz zespołu terapeutycznego.

Instytucja Zarządzająca przyznała Szpitalowi dodatkową pulę środków na cele zwalczania
i łagodzenia skutków epidemii COVID-19, co znajduje swoje odzwierciedlenie w działaniach zabezpieczających przed zakażeniem koronawirusem uczestników naszego projektu.
Przede wszystkim każdy uczestnik oraz jego opiekun,  a także cały zespół terapeutyczny,
ma wykonane badanie laboratoryjne w postaci testu genetycznego w kierunku COVID-19, którego wynik ujemny jest warunkiem udziału w turnusie.

Grupy ćwiczeniowe w ramach jednego turnusu uległy zmniejszeniu, w celu umożliwienia zachowania odpowiedniego dystansu pomiędzy obecnymi w Centrum.

Szpital za zgodą IZ zakupił systemy do automatycznego pomiaru temperatury ciała, które są wykorzystywane w ramach projektu i wyposażył Centrum Technologicznie Wspomaganej Rehabilitacji w niezbędne środki, sprzęt i systemy zabezpieczające.

Obecnie prowadzone turnusy są pełnowartościowe i zawierają wszelkie formy wsparcia objęte projektem.

Zapraszamy do zgłoszeń!

za pośrednictwem naszej strony: www.orsk.ump.edu.pl/wrpo/, poprzez wypełnienie
i przesłanie formularza zgłoszeniowego

 

Zapraszamy do kontaktu:

Sekretariat Projektu: tel. 61 83 10 178,

kom. 512 019 831

e-mail: kontaktmpd@orsk.ump.edu.pl

www.projektmpd.orsk.ump.edu.pl ;

www.facebook/projektMPD

 

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, którego Instytucją Zarządzającą jest Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

 

Wartość projektu: 20 266 677,00

Poziom dofinansowania: 19 256 886,99

Wkład UE: 17 226 675,45

Wkład własny: 1 009 790,01

 


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij