Zebranie odbyło się 01.12.2018r. w Auli Audytoryjnej Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej

Otwarcia Nadzwyczajnego Zebrania Oddziału Opolskiego Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii i przywitania przybyłych dokonał Prezes oddziału – Marcin Krajczy.

Podczas otwarcia zebrania Prezes poruszył temat ustawy o działalności leczniczej uchwalonej przez Sejm RP 9 listopada 2018r. Sejm RP uchwalił zmiany w ustawie o działalności leczniczej, które są szczególnie istotne dla fizjoterapeutów. Senat przyjął ustawę, która następnie została podpisana przez Prezydenta. Na tę zmianę oczekuje około 40 tys. fizjoterapeutów prowadzących działalność gospodarczą. Kluczowa zmiana dotyczy możliwości funkcjonowania fizjoterapeutów wykonujących zawód w ramach działalności gospodarczej nie tylko jako podmiot leczniczy, ale również jako indywidualna lub grupowa praktyka fizjoterapeutyczna. W wyniku przyjętej nowelizacji do ustawy,
o działalności leczniczej, fizjoterapeuci mają czas na rejestrację formy swojej działalności do 31 października 2019r.

Część szkoleniowa była podzielona na cztery części. Część pierwsza dotyczyła definicji terapii manualnej w ujęciu holistycznym, historii, koncepcji terapii manualnej holistycznej w diagnostyce i leczeniu dysfunkcji narządu ruchu. Druga część dotyczyła leczenia dysfunkcji narządu ruchu na podstawie omówienia typowych przypadków klinicznych. Kolejna część obejmowała anatomię i diagnostykę m. in. miednicy, stawu biodrowego oraz wybranych elementów narządu ruchu. Końcowa /warsztatowa/ część dotyczyła praktycznego przeprowadzenia badania pacjenta, analizy funkcjonalnej oraz terapii.

Dr Andrzej Rakowski przedstawił nam definicję terapii manualnej holistycznej – jako koncepcji.  Z definicji wynika, że terapia manualna holistyczna, to dynamiczny system leczenia zaburzeń czynności narządu ruchu. Metoda dostosowuje swoje procedury  diagnostyczne i lecznicze do nieustanej zmienności organizmu. Narząd ruchu ujmowany jest jako strefa integrująca osobowość. W następstwie jego dysfunkcji pojawia się czynnościowa zmiana stanu tkanek, która przyjmuje patologiczną aktywność biologiczną i może generować objawy chorobowe. Bodźcami normalizującymi są zabiegi biomechaniczne, odruchowe,
a także słowo. Ich zadaniem jest pozytywne stymulowanie, a następnie podtrzymywanie procesów zdrowienia. Dr Rakowski omówił m. in. czynnościowe zmiany tkanek, model dynamiczny w badaniu, diagnozie i terapii zaburzeń czynności narządu ruchu oraz rodzaj bodźców stosowanych w terapii manualnej holistycznej.

Pani dr J Słobodzian - Rakowska przybliżyła nam charakterystykę wzorców  reagowania na stres  psychiczny oraz psychogenne efekty zawieszenia emocji w ciele oraz psychogenne postawy spowodowane niską samooceną.

Uczestnicy szkolenia mieli możliwość poznania  zespołu zaburzeń czynności stawu biodrowego. Podczas wykładów bardzo szczegółowo omówiono anatomię i czynność stawu biodrowego, objawy chorobowe wywołane zaburzeniami czynności tego stawu oraz sposób badania  i zasady przeprowadzenia terapii zaburzeń stawu biodrowego.

Omówiono także zespoły struktur czynnościowego przejścia lędźwiowo - krzyżowego, przejścia piersiowo - lędźwiowego, środkowego odcinka piersiowego kręgosłupa, połączenia głowowo - szyjnego oraz żuchwowo - gnykowo -czaszkowego. Bardzo interesujące dla słuchaczy były, omawiane przez prelegentów,  łańcuchy przyczynowo - skutkowe oraz wzajemne interakcje i ich znaczenie oraz rola w terapii skutków zaburzeń czynności narządu ruchu na przykładzie  stawu biodrowego.

W części warsztatowej  przedstawiono praktyczne przeprowadzenie badania podmiotowego, przedmiotowego /z analizą zdjęcia RTG/  oraz kompleksową terapię manualną w ujęciu holistycznym u chorego z zespołem zaburzeń czynności stawu biodrowego.

Uczestnikom sesji szkoleniowej złożyli wizytę redaktorzy TVP 3 Opole, którzy przeprowadzili wywiad z dr Krajczym oraz  dr  Rakowskim i zarejestrowali fragment warsztatów.
 Szkolenie zorganizowano przy współudziale Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii Oddziału Opolskiego z Polskim Stowarzyszaniem Specjalistów Fizjoterapii.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij