Wykonywanie zawodu fizjoterapeuty wiąże się z prawnym i etycznym obowiązkiem zachowania w tajemnicy informacji dotyczących pacjenta, zdobytych w związku z udzielaniem mu świadczeń zdrowotnych.

Zakres tajemnicy zawodowej fizjoterapeuty jest szeroki i obejmuje nie tylko dane personalne pacjenta, informacje o jego chorobach, stanie zdrowia, przeprowadzonych działaniach medycznych, ale także inne informacje przekazane przez pacjenta w związku z udzieleniem świadczeń zdrowotnych. Zwolnić z tajemnicy fizjoterapeutę może jedynie pacjent, prokurator oraz sąd. W przepisach prawa określone zostały sytuacje, gdy ujawnienie tajemnicy zawodowej jest prawnie dopuszczalne lub wręcz konieczne. Za bezprawne ujawnienie danych objętych tajemnicą fizjoterapeuta może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej, cywilnej oraz odpowiedzialności zawodowej.

Wszystkie informacje pochodzące zarówno od pacjenta, jak i od innych profesjonalistów medycznych, podlegają pełnej ochronie przed bezprawnym ujawnieniem przez fizjoterapeutę.

Podmiotem, który może zwolnić profesjonalistę medycznego z obowiązku zachowania tajemnicy, jest przede wszystkim sam pacjent bądź jego przedstawiciel ustawowy, jeśli pacjent jest osobą małoletnią lub ubezwłasnowolnioną. Pacjent może upoważnić fizjoterapeutę do przekazania informacji objętej tajemnicą wskazanym przez niego osobom bądź instytucjom. Przesłanką zwalniającą z tajemnicy zawodowej jest także dobro chorego, w sytuacjach gdy wymaga on pomocy różnych specjalistów. Jeśli bowiem pomiędzy profesjonalistami medycznymi zachodzi konieczność przekazania informacji o pacjencie związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, nie jest konieczna dodatkowa zgoda na ujawnienie tych informacji. Przepisy prawa zastrzegają jednak, że zakres przekazywanych informacji nie może być zbyt szeroki, lecz tylko powinien być niezbędny do prawidłowego wykonywania zawodu i konieczny dla dobra pacjenta.


Cały artykuł dostępny w wydaniu:


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij