Praca przedstawia metodykę i możliwości stosowania w praktyce fizjoterapeutycznej Testu Funkcji Ręki Jebsena-Taylora.

Diagnoza funkcjonalna jest bardzo ważnym elementem pozwalającym na ocenę efektów rehabilitacji. Do tego celu wykorzystuje się metody obiektywne i subiektywne. Do obiektywnych i standardowych metod oceny stanu funkcjonalnego pacjenta/ klienta zalicza się liczne skale, najczęściej skalę ADL, Barthel, skalę Quebeck, zmodyfikowany Kwestionariusz Oswestry, Hanowerski Kwestionariusz Aktywności Dnia Codziennego, Test Zadań Ruchowych dla Kończyny Górnej. Można także stosować Pomiar Niezależności Funkcjonalnej FIM, Pomiar Oceny Funkcjonalnej FAM. Skale te są jednak mało wrażliwe na niewielkie zmiany w stanie funkcjonalnym pacjenta, nie obejmują badania funkcji poznawczych, komunikacji i interakcji społecznej. W związku z tym istnieje potrzeba analizy efektów rehabilitacji z zastosowaniem obiektywnych technik pomiaru sprawności funkcjonalnej. Pozwoli to na zdobycie wartościowych wyników dokumentujących rzeczywiste postępy pacjenta uzyskane w trakcie terapii, zgodnie z zasadami Evidence Based Medicine. Jedną z takich obiektywnych, lecz w Polsce bardzo rzadko stosowanych metod oceny funkcjonalnej pacjenta, jest Test Funkcji Ręki Jebsena-Taylora (JTT).

Zastosowanie Testu Funkcji Ręki Jebsena-Taylora

Test wykorzystywany jest do oceny zdolności ruchowych i funkcji ręki. Test ten jest przeznaczony do symulowania czynności codziennych. Prezentowany test stosowano m.in. u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, osób z chorobą Parkinsona, pacjentów po udarach mózgu, z uszkodzeniami rdzenia kręgowego, u pacjentów po zabiegach chirurgicznych kończyn górnych, z reumatoidalnym zapaleniem stawów, a nawet do oceny zmian funkcji ręki u osób dorosłych z autyzmem i niepełnosprawnych intelektualnie.

Celem pracy jest prezentacja metodyki wykonania Testu Funkcji Ręki Jebsena-Taylora oraz przegląd piśmiennictwa prezentującego badania z wykorzystaniem testu.

Cały artykuł dostępny w najnowszym wydaniu:


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij