C-Eye® PRO (AssisTech Sp. z o.o., Polska) to unikalne narzędzie wykorzystujące technologię śledzenia wzroku (tzw. cyberoko opracowane przez naukowców z Politechniki Gdańskiej).

Cyberoko pomga personelowi medycznemu w ocenie stanu świadomości oraz postępów rehabilitacji pacjentów z poważnymi schorzeniami neurologicznymi. Sesje diagnostyczne i terapeutyczne polegają na wykonywaniu przez pacjenta specjalnych zadań przy użyciu wzroku. Zadania wyświetlane są na ekranie w postaci graficznej, a moduł oceny przetwarza sygnały otrzymane podczas śledzenia wzroku pacjenta, oceniając stan zmysłów odpowiedzialnych za komunikację, a także funkcje poznawcze chorego i jego stan emocjonalny. Moduł neurorehabilitacji jest odpowiedzialny za stymulację funkcji językowych, wzrokowo- przestrzennych, pamięci, myślenia i umiejętności komunikacji. Moduł komunikacji i rozrywki pomaga w codziennej komunikacji, stymuluje wzrok. Osoby bardziej zaawansowane w rehabilitacji mogą korzystać z „wirtualnych klawiatur”, które umożliwiają wpisywanie dowolnych treści za pomocą wzroku i zapisywanie ich w pamięci systemu. Terapeuci korzystający z systemu C-Eye® PRO mogą ocenić stan osób z dysfunkcjami neurologicznymi i zaburzeniami rozwoju, nawiązać z nimi kontakt oraz rozpocząć dostosowaną do potrzeb rehabilitację. C-Eye® PRO jest przeznaczony przede wszystkim dla personelu placówek opieki zdrowotnej, pracujących z chorymi po nabytych uszkodzeniach mózgu (uraz mózgowo-czaszkowy, udar, niedotlenienie), zwłaszcza wybudzonymi ze śpiączki lub pozostającymi w stanie minimalnej świadomości; z pacjentami z czterokończynowym porażeniem mózgowym, złożonymi zaburzeniami rozwojowymi, ze stwardnieniem rozsianym lub stwardnieniem zanikowym bocznym; z chorymi z innego rodzaju schorzeniami stwarzającymi problemy z komunikowaniem się, m.in. z afazją, dyzartrią. W zależności od wybranej licencji istnieje możliwość pracy z 30, 60, 90 lub nieograniczoną liczbą pacjentów na jednym urządzeniu. Dla każdego z nich tworzy się indywidualny profil. W trakcie sesji diagnostycznych czy terapeutycznych wyniki są automatycznie rejestrowane, po czym można wyświetlać je w postaci tabel, porównując na bieżąco i śledząc postępy pacjenta w określonym czasie.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij