Krajowa Izba Fizjoterapeutów podsumowuje 100 dni działalności. Rejestr fizjoterapeutów, prawo wykonywania zawodu oraz pełnomocnik ds. pacjenta – to najważniejsze osiągnięcia pierwszych tygodni.

Rejestr fizjoterapeutów
Rejestr fizjoterapeutów powstał w oparciu o Ustawę o zawodzie fizjoterapeuty i jest dostępny na stronie www.kif.info.pl. Wpisywane są tu osoby posiadające uprawnienia do wykonywania zawodu. Każdy pacjent może sprawdzić, czy jego terapeuta posiada odpowiednie kwalifikacje.

Rejestr zawiera: imię i nazwisko fizjoterapeuty, numer prawa wykonywania zawodu, tytuł zawodowy i naukowy, stopień naukowy oraz miejsce wykonywania zawodu. Rejestr będzie w najbliższym czasie rozwijany i w ostatecznej wersji będzie zawierał także informacje o specjalizacji fizjoterapeuty, np. fizjoterapia dzieci czy osób po udarze. Dzięki temu pacjent będzie mógł szybko i łatwo znaleźć w swojej okolicy właściwego specjalistę.

Dla pacjentów stworzenie rejestru fizjoterapeutów ma kluczowe znaczenie, bo zapewnia bezpieczeństwo terapii. Fizjoterapeuta, figurujący w rejestrze, musi bowiem posiadać wymagane ustawowo kwalifikacje, w tym kierunkowe wykształcenie. To gwarancja jakości i profesjonalizmu usługi dla pacjentów. Zainteresowanie aktualizacją swoich danych w rejestrze jest bardzo duże. Na dzień 19 kwietnia 2017 r. Izba otrzymała 3500 elektronicznych wniosków. Dla fizjoterapeutów taki wpis to nie tylko potwierdzenie profesjonalizmu w oczach pacjentów, ale także ułatwienie dotarcia do nich.

Należy podkreślić, że wszyscy fizjoterapeuci, chcący posługiwać się swoim tytułem zawodowym, powinni wystąpić o prawo wykonywania zawodu nie później niż do końca lutego 2018 roku, tak aby zapewnić sobie możliwość wykonywania zawodu po okresie przejściowym, który kończy się z dniem 31 maja 2018 roku.

Fizjoterapeuta - medyczny zawód zaufania publicznego
Fizjoterapeuci to najmłodszy zawód medyczny zaufania publicznego. Taki status to olbrzymie zobowiązanie wobec pacjentów. Zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) współpraca między lekarzami, którzy stawiają diagnozę (zgodnie z klasyfikacją chorób ICD 10) a fizjoterapeutami, którzy przeprowadzają badanie funkcjonalne (zgodnie z Międzynarodową Klasyfikacją Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia / ICF) pozwala na przedstawienie pełnego obrazu zdrowia pacjenta. Opis ten zawiera zarówno wskazanie choroby, jak i ocenę ograniczeń w codziennej aktywności pacjenta czy poziom uczestnictwa w życiu.

Ustawa nakłada na fizjoterapeutów obowiązek nieustającego kształcenia się oraz prowadzenia dokumentacji medycznej. Dla większości fizjoterapeutów oba te wymagania stanowią codzienną praktykę. Przyczynią się one jednak do dalszej profesjonalizacji oraz nieustannego podnoszenia jakości usług.

Potwierdzeniem uprawnień jest dokument „Prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty”, którego wzór jest dostępny na: https://kif.info.pl/informacje/rozporzadzenie-ministra-zdrowia-z-dnia-4-kwietnia-2017-r-w-sprawie-wzoru-dokumentu-prawo-wykonywania-zawodu-fizjoterapeuty/

Dla fizjoterapeutów regulacja zawodu ma przełomowe znaczenie. Po kilku dekadach oczekiwania otrzymują potwierdzenie kwalifikacji i wyłączne prawo wykonywania zawodu. To budować będzie zaufanie u pacjentów, a także pozwoli popularyzować specjalistyczne usługi fizjoterapeutyczne skierowane do konkretnych grup pacjentów, np. osób starszych czy dzieci.

Krajowa Rada Fizjoterapeutów przyznała w dniu 28 marca 2017 roku pierwsze prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty dla 313 fizjoterapeutów z całej Polski.

Pełnomocnik ds. kontaktów ze stowarzyszeniami pacjentów i ich rodzinami
W połowie kwietnia na stanowisko pełnomocnika ds. kontaktów ze stowarzyszeniami pacjentów i ich rodzinami powołano dr Agnieszkę Stępień. Jej głównymi zadaniami będzie utrzymywanie kontaktów z pacjentami oraz prowadzenie akcji edukacyjnych na temat fizjoterapii. Tym samym będzie realizować jeden z głównych priorytetów Izby, jakim jest staranie o zwiększenie dostępu i profesjonalizację usług fizjoterapeutycznych, pokierowane najpilniejszymi potrzebami pacjentów.
Dr Agnieszka Stępień jest specjalistą II stopnia rehabilitacji ruchowej. Specjalizuje się w fizjoterapii dziecięcej. W 2008 roku uzyskała tytuł doktora nauk o kulturze fizycznej i obecnie wykłada w Katedrze Rehabilitacji AWF w Warszawie. Jest członkiem Zespołu Narodowego Programu Chorób Rzadkich przy Ministrze Zdrowia. Od wielu lat współpracuje z licznymi stowarzyszeniami i organizacjami pacjentów.

Więcej informacji:
Biuro Prasowe Krajowej Izby Fizjoterapeutów
Dominika Tuzinek-Szynkowska, mail: dominika.tuzinek@zebrapr.pl, M: +48 608 407 724
Barbara Ryttel, mail: barbara.ryttel@zebrapr.pl, M: + 48 502 594 894


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij