Rehabilitacja w praktyce wydanie nr 3/2021
Rehabilitacja w praktyce wydanie nr 3/2021

Szanowni Państwo,

W bieżącym numerze naszego czasopisma chcielibyśmy przypomnieć Państwu o jednej z najtrudniejszych gałęzi nowoczesnej fizjoterapii, powracając w naszej tematyce do fizjoterapii pediatrycznej. Fizjoterapia w pediatrii bowiem stanowi nie tylko ważny element polityki zdrowotnej ukierunkowanej na pokolenie najmłodszych, ale też ze względu na swą specyfikę, bardzo trudną dziedzinę działań fizjoterapeutycznych. Przyjęcie tego tematu przewodniego w aktualnym wydaniu staje się więc próbą wykazania nie tylko możliwości terapeutycznych w pediatrii, związanych z aktualnym stanem wiedzy, ale przede wszystkim zwróceniem uwagi na potrzeby rehabilitacji pediatrycznej wraz z próbą określenia działań i wyborów fizjoterapeuty opartych na ogromnej odpowiedzialności i wiedzy z zakresu usprawniania osób najmłodszych. Zachęcam Państwa do zapoznania się z zarówno z pracą pani prof. Małgorzaty Matyi dotyczącą terapii neurorozwojowej, jak i z komentarzem eksperckim pani Ewy Bartelmus. Ponadto polecam Państwu także artykuły z zakresu: wybranych metod oceny budowy stóp u pacjentów pediatrycznych, fizjoterapii po złamaniu bliższego końca kości ramiennej, aromaterapii w rehabilitacji narządów ruchu, charakterystyki i postępowania w konflikcie panewkowo-udowym (FAI), znaczenia fizjoterapii w leczeniu blizn czy roli fizjoterapeuty w procesie bioregeneracji. Jak zwykle zachęcam do zapoznania się z zamieszczanymi cykliczne w naszym czasopiśmie artykułami poruszającymi często bieżące problemy fizjoterapii, w tym numerze dotyczą oceny skierowań na zabiegi fizjoterapii czy też postępowania fizjoterapeutycznego z chorymi zakażonymi SARS-CoV-2.

Z wyrazami szacunku

Jan Szczegielniak

Komentarz ekspercki

Postępowanie pocovidowe

KARTA

Karta diagnostyczna: Diagnostyka kończyn dolnych w pediatrii

Komentarz ekspercki

Terapie neurorozwojowe w służbie pediatrii

Pacjent pediatryczny to beneficjent, którego diagnostyka i terapia obejmuje okres życia od urodzenia do zakończenia procesu wzrastania. W grupie podopiecznych fizjoterapeutów znajdują się dzieci, które dotknięte są wszelkimi dysfunkcjami układu nerwowego, zespołami genetycznymi, zaburzeniami przetwarzania sensorycznego, stanami pourazowymi, pooperacyjnymi oraz wadami postawy ciała. Niezależnie od jednostki klinicznej, która dotyczy dziecka, głównym celem procesu usprawniania będzie wspieranie procesu neurofizjologicznego oraz neurorozwojowego.

TEMAT NUMERU

Wybrane metody oceny budowy stóp u pacjentów pediatrycznych

Stopy spełniają funkcję zarówno statyczną, jak i dynamiczną. Występujące w pediatrii wady stóp można podzielić na: nabyte, wrodzone oraz ułożeniowe, będące konsekwencją pozycji przyjmowanych w życiu płodowym. Istnieje wiele metod służących do oceny budowy stóp oraz związanej z tym wydolności i efektywności chodu.

Ocena wpływu terapii neurorozwojowej na kształtowanie czaszki u niemowlęcia z plagiocefalią

Plagiocefalia, zwana też zespołem spłaszczonej główki lub skośnogłowiem, to najczęściej spotykana deformacja czaszki u niemowląt, polegająca na jej asymetrycznym spłaszczeniu. Plagiocefalia może rozwinąć się w okresie pre- lub postnatalnym w wyniku: nieprawidłowego ułożenia dziecka w macicy, niewystarczającej ilości płynu owodniowego, ograniczonego miejsca w macicy w ostatnich tygodniach przed rozwiązaniem, ciąży mnogiej, przedwczesnego porodu, długotrwałego przebywania w pozycji supinacyjnej czy kręczu szyi. Plagocefalia występuje u 9,9% do 46,6% niemowląt. W dostępnej literaturze autorzy skupiają się na możliwości korekcji deformacji głównie poprzez stosowanie zaopatrzenia ortopedycznego. Poniższa praca prezentuje terapię naurorozwojową jako jedną z możliwych form leczenia plagocefalii na przykładzie dziewczynki z plagiocefalią lewostronną i kręczem szyi prawostronnym. Stopniową korekcję kształtu czaszki udokumentowano, określając nasilenie asymetrii w oparciu o wskaźnik CVAI i skalę CHOA.

WIEDZA W PRAKTYCE

Rehabilitacja pulmonologiczna po przebytym zakażeniu COVID-19 - przegląd piśmiennictwa i ocena aktualnych zaleceń

Pacjenci, którzy ciężko przeszli zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2, często wymagają rehabilitacji, aby móc wrócić do pełnego zdrowia. Celem pracy jest przedstawienie rodzajów możliwych powikłań po przebyciu koronawirusa oraz zalecanych ćwiczeń wykorzystywanych w programie rehabilitacji pulmunologicznej. Następnie opisano zalecenia bezpieczeństwa pracy personelu medycznego oraz wywiad, jaki należy przeprowadzić z chorym przed zakończeniem programu rehabilitacji pulmunologicznej i po nim w celu oceny jego skuteczności.

Fizjoterapia po złamaniu bliższego końca kości ramiennej - w zależności od zastosowanej metody leczenia

Złamania bliższego końca kości ramiennej stanowią 5% wszystkich tego typu urazów oraz 45% tych w obrębie kości ramiennej. Częstość ich występowania wzrasta wraz z wiekiem. W zależności od rodzaju złamania i stanu ogólnego pacjenta można zastosować leczenie zachowawcze lub operacyjne. Główne cele terapii to powrót funkcji złamanej kończyny i przywrócenie fizjologicznego zakresu ruchu w stawie ramiennym.

Konflikt panewkowo-udowy (FAI) - charakterystyka i postępowanie

Konflikt panewkowo-udowy (ang. femoroacetabular impingement – FAI) charakteryzują nieprawidłowości anatomiczne występujące między kością udową a panewką stawu biodrowego, które powodują niewłaściwe ułożenie struktur w trakcie wykonywania ruchu w stawie biodrowym, szczególnie w pozycji zgięcia i rotacji wewnętrznej, co wywołuje dolegliwości bólowe. Celem pracy był przegląd piśmiennictwa na temat charakterystyki i postępowania w przypadku konfliktu panewkowo-udowego. Pierwsza część artykułu definiuje to pojęcie i przedstawia kliniczne objawy dysfunkcji. Następnie przedstawiono diagnostykę FAI oraz zaprezentowano leczenie z podziałem na postępowanie operacyjne i fizjoterapię. Opisano postępowanie fizjoterapeutyczne z podziałem na cztery etapy. Leczenie FAI koncentruje się na modyfikacji dotychczasowej aktywności fizycznej oraz fizjoterapii. Ponadto skuteczną metodą leczenia jest artroskopia stawu biodrowego. Celem terapii jest ograniczenie odczuwanych dolegliwości bólowych oraz poprawa funkcji stawu biodrowego.

Znaczenie fizjoterapii w leczeniu blizn

Fizjoterapia skupia się na wszelkich formach przywracania prawidłowych funkcji, wykorzystując w tym celu różnorakie środki. Choć rehabilitacja neurologiczna, połogowa, kardiologiczna, czy traumatologiczna jest bardzo istotna, to jednak ważna rola fizjoterapii przejawia się również w mobilizacji blizn. Są one bowiem zbudowane z tkanki łącznej włóknistej, która wykazuje się bardzo niską elastycznością, co może być przyczyną zablokowań czynnościowych lub restrykcji powięziowych. Ze względu na to, że ciało człowieka tworzy integralną całość, blizny w jednym obszarze ciała mogą powodować ograniczenie ruchomości i zwiększone napięcie mięśniowe w zupełnie innym rejonie. W celu uniknięcia tego rodzaju powikłań, bardzo ważna jest więc mobilizacja blizn od momentu, kiedy tylko jest to możliwe, uzupełniona o fizykoterapią oraz inne środki pomocnicze, np. kinesiotaping. Połączenie oddziaływania fizjoterapeutycznego z procesami regeneracyjnymi skóry lub mięśni pacjenta warunkuje prawidłowe zbliznowacenie tkanki oraz zniwelowanie konsekwencji w postaci bólu lub nieprawidłowości ruchowych.

Rola fizjoterapeuty w procesie bioregeneracji

Bioregeneracja jest szerokim pojęciem obejmującym przywrócenie zachwianej równowagi organizmu, przy wykorzystaniu jego naturalnych właściwości. Termin ten dotyczy obecnie nie tylko działań fizjoterapeutów. Jest dużo częściej wykorzystywany jako slogan w reklamach gabinetów kosmetycznych, salonów masażu oraz kompleksów basenowo- saunowych. W publikacji tej skupiono się przede wszystkim na regeneracji po wysiłku fizycznym, omawiając mechanizmy prowadzące do postawania zjawiska zmęczenia, przeciążenia i przetrenowania oraz możliwych działań terapeutycznych przywracających sprawność pacjenta. Wypoczynek to czas miedzy wykonaniem kolejnych prac. W okresie odpoczynku procesy naprawcze odbudowujące przeważają nad procesami drażniącymi. Tym co odróżnia bioregenerację od wypoczynku, jest przede wszystkim kontrola efektywności wykorzystanych form pozaustrojowego oddziaływania. Tempo życia oraz dodatkowe czynniki, jak m.in. aktywność fizyczna, powodują szybsze uszczuplenie zapasów energetycznych, a także wyczerpują rezerwy samoregulacji organizmu. Prowadzi to do powstania zmęczenia zarówno psychicznego jak i fizycznego. Utrudniona likwidacja skutków tych działań, doprowadza do stanu przemęczenia, co jest spowodowane wyczerpaniem możliwości przystosowawczych organizmu. Z drugiej strony bodźce takie jak aktywność czy wypoczynek, mogą prowadzić do nadbudowy możliwości organizmu, zwłaszcza jeśli są jest to aktywność programowalna.

WARTO WIEDZIEĆ

Ocena skierowań na zabiegi fizjoterapii

Celem pracy było ustalenie przyczyn niezgłaszania się pacjentów na planowane zabiegi fizjoterapeutyczne w ramach leczenia ambulatoryjnego. W latach poddanych analizie (2017-2018) skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne mógł wystawić każdy lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, bez bezpośredniej możliwości jego korekty przez fizjoterapeutę. Przeanalizowano skierowania na zabiegi fizjoterapeutyczne 716 pacjentów z województwa świętokrzyskiego.

Nurkowanie - forma niekonwencjonalnego wsparcia rehabilitacji żołnierzy powracających z bojowych misji zagranicznych

Rehabilitacja w wodzie jest stosowana w medycynie od dawna, jednak nurkowanie to wciąż mało popularna metoda leczenia. Artykuł przedstawia genezę i podstawy do powstania programu prowadzonego przez pracowników Podwodnika oraz proces kwalifikowania weteranów do nurkowania. Celem pracy jest również zwrócenie uwagi na problem braku finansowania takie terapii przez państwo polskie, które powinno wziąć odpowiedzialność za poszkodowanych weteranów. W kolejnej części artykułu, który ukaże się w następnym numerze "Rehabilitacji w praktyce", zostanie poruszony temat nurkowania w kontekście rehabilitacji.

Aromaterapia w rehabilitacji narządów ruchu

Niniejsze opracowanie jest pierwszą częścią cyklu artykułów z zakresu aromaterapii wykorzystywanej jako rozszerzenie możliwości i efektywności zabiegów fizjoterapeutycznych, z korzyścią dla zdrowia pacjentów. W pierwszej części cyklu zostaną omówione definicja aromaterapii oraz rys historyczny. W kolejnych częściach zostaną opisane wybrane olejki eteryczne oraz ich wykorzystanie przy podstawowych dolegliwościach narządów ruchu i zabiegach aromaterapeutycznych.

SŁOWNIK FIZJOTERAPEUTY

Słownik fizjoterapeuty


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij