Rehabilitacja w praktyce wydanie nr 2/2021
Rehabilitacja w praktyce wydanie nr 2/2021

Szanowni Państwo,
Wydaje się, że w tematyce podejmowanej przez nasze czasopismo związanej z szeroko pojętą rehabilitacją i fizjoterapią, nie może zabraknąć najbardziej aktualnego tematu, jakim jest zakażenie koronawirusem, oraz związane z nim długo utrzymujące się objawy wymagające często specjalistycznego usprawniania. Zagadnienia dotyczące potrzeb rehabilitacji, obejmujące zarówno zakresy usług rehabilitacyjnych, kryteria skierowań, standardy postępowań czy wreszcie wyniki badań i ocena efektów fizjoterapii pacjentów chorujących na COVID-19, będą pewnie stałym elementem doniesień, także w „Rehabilitacji w Praktyce”. Obecna sytuacja staje się
bowiem ogromnym wyzwaniem związanym z rosnącymi potrzebami dużej liczby osób wymagających kompleksowego postępowania usprawniającego. Dlatego już dziś, w bieżącym numerze, chcielibyśmy przedstawić wybrane aspekty rehabilitacji po zakażeniu koronawirusem, m.in. prezentując znaczenie rehabilitacji ambulatoryjnej pacjentów po przebytej chorobie COVID-19, magnetostymulacji w terapii wspomagającej leczenie powikłania po COVID-19 czy też wpisującej się w to zagadnienie magnetostymulacji we współczesnej medycynie fizykalnej. Tematowi związanemu z rolą fizjoterapii w pokonywaniu skutków choroby COVID-19 poświęcone są także bieżący komentarz ekspercki oraz rekomendacje związane z postępowaniem rehabilitacyjnym.
W aktualnym numerze, którego tematem przewodnim jest rehabilitacja związana z CODID-19, mogą Państwo zapoznać się także m.in. z oceną neurofizjologicznego aspektu bólu oraz jego znaczenia w diagnostyce i fizjoterapii czy postępowaniem fizjoterapeutycznym w zapaleniu nadkłykcia bocznego kości ramiennej z uwzględnieniem diagnostyki i poszczególnych metod leczenia. Jak zawsze zachęcam do zapoznania się także ze stałymi pozycjami naszego czasopisma związanymi z badaniami czynnościowymi oraz słownictwem stosowanym w fizjoterapii.
Życzę przyjemnej lektury.
Z wyrazami szacunku
Jan Szczegielniak

KARTA

Karta diagnostyczna: Kompleksowa rehabilitacja osób po przebytym COVID-19

Komentarz ekspercki

Rola fizjoterapii w pokonywaniu skutków choroby COVID-19

W powrocie do zdrowia i w pokonaniu skutków choroby COVID-19 pacjentom pomaga niewątpliwie profesjonalna fizjoterapia, której znaczenie w eliminowaniu powikłań podkreśla nie tylko Światowa Organizacja Zdrowia, ale wiele Towarzystw Naukowych. Rekomendacje m.in. European Respiratory Society (ERS) i American Thoracic Society (ATS) wskazują, że pacjenci hospitalizowani z powodu COVID-19 powinni być rehabilitowani już przy łóżku chorego, w ramach oddziału szpitalnego, w tym również oddziałów intensywnej terapii, do momentu wyrównania stanu i wypisu do domu. Towarzystwa te w ramach rekomendacji wskazują także, że osoby, które przechorowały COVID-19 i wymagają rehabilitacji w związku ze zróżnicowanymi uleczalnymi zmianami, powinny otrzymać możliwość udziału w zindywidualizowanym kompleksowym programie usprawniania. Należy podkreślić, że rekomendacje tych Towarzystw dotyczące m.in. oceny wydolności z uwzględnieniem desaturacji wysiłkowej, pacjentów po przechorowaniu COVID-19 czy też oceny funkcjonowania fizycznego i psychicznego, w celu zidentyfikowania potrzeb rehabilitacji, wskazują także na okres zawarty pomiędzy 6. a 8. tygodniem od wypisu ze szpitala. Doświadczenia kliniczne wskazują jednak, że potrzeby rehabilitacyjne mogą dotyczyć także osób chorujących skąpoobjawowo i niewymagających leczenia szpitalnego.

TEMAT NUMERU

Rehabilitacja ambulatoryjna pacjentów po przebytej chorobie COVID-19 – opis przypadku

Infekcja wirusem SARS-CoV-2 jest od ponad roku najczęściej opisywanym zachorowaniem na świecie. O chorobie COVID-19 wiemy coraz więcej, jednak nadal wiele zagadnień pozostaje nie do końca wyjaśnionych. Deficyty wiedzy dotyczą zarówno postępowania w ostrej fazie choroby, optymalnego leczenia choroby o skąpo- lub bezobjawowym przebiegu, czasu trwania choroby i okresu zdrowienia, zakaźności, jak i możliwości powrotu do pracy. Podobnie nie ma wytycznych dotyczących sposobów rehabilitacji pacjentów po przebytym zakażeniu ani metod usprawniania chorych z tzw. „long COVID”. W artykule przedstawiono historię pacjentów po przebytym zakażeniu SARS-CoV-2 o długim przebiegu, wymagających ambulatoryjnej rehabilitacji domowej oraz model postępowania terapeutycznego w oparciu o nasze własne doświadczenia.

Rekomendacje zespołu ekspertów dotyczące postępowania fizjoterapeutycznego w leczeniu infekcji COVID-19 i powikłań poinfekcyjnych

1. Rekomendacje stanowią opinię ekspertów opartą na obserwacji klinicznej, doświadczeniu związanym z dotychczasowymi obserwowanymi efektami fizjoterapii oraz wytycznymi postępowania fizjoterapeutycznego w określonych dysfunkcjach. 2. Rekomendacje dotyczą wybranych zakresów rehabilitacji, wybranych elementów postępowania fizjoterapeutycznego, w tym środków, form i metod oraz wybranych objawów i okresów choroby. 3. Rekomendacje mogą ulec uzupełnieniu i zmianie związanej z wynikami badań klinicznych.

WIEDZA W PRAKTYCE

Zastosowanie wybranych metod w pionizacji i terapii chodu u dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym – opis przypadku

Mózgowe porażenie dziecięce to zespół przewlekłych i niepostępujących zaburzeń postawy i lokomocji powstałych w wyniku uszkodzenia mózgu dziecka w okresie życia płodowego, podczas porodu lub w początkowym okresie życia. Celem pracy jest charakterystyka i analiza postępowania fizjoterapeutycznego w terapii chodu u 8-letniego dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym czterokończynowym. W rehabilitacji wykorzystano wybrane metody fizjoterapeutyczne, takie jak: metoda Vojty, metoda NDT-Bobath, metoda PNF, kinezyterapia, fizykoterapia, masaż, hipoterapia, dogoterapia, terapia w kombinezonie DUNAG i inne. Dobór poszczególnych metod był uwarunkowany stanem pacjenta, jego możliwościami i potrzebami. Indywidualne spojrzenie na dziecko i wnikliwa analiza pozwoliły na uzyskanie jak najlepszych rezultatów podczas pracy z nim.

Postępowanie fizjoterapeutyczne w zapaleniu nadkłykcia bocznego kości ramiennej z uwzględnieniem diagnostyki i poszczególnych metod leczenia

Zastosowanie kompleksowej fizjoterapii w zapaleniu nadkłykcia bocznego kości ramiennej stanowi nieodzowny element w leczeniu pacjentów oraz przygotowaniu ich do odzyskania pełnej sprawności ruchowej. Skuteczność terapeutyczna w zabiegach polega na obniżeniu poziomu dolegliwości bólowych, zwiększeniu zakresu ruchomości w stawie łokciowym, zmniejszeniu napięcia mięśniowego, a także struktur okołostawowych, i co najważniejsze, na powrocie do pełnej aktywności fizycznej. Celem pracy była charakterystyka schorzenia, jakim jest zapalenie nadkłycia bocznego, jego diagnostyki, a także postępowania fizjoterapeutycznego. Oceny skuteczności poszczególnych metod fizjoterapeutycznych dokonano na podstawie losowego przeglądu literatury.

Ocena skuteczności rehabilitacji pooperacyjnej u pacjentów z zespołem cieśni kanału nadgarstka

Zespół cieśni kanału nadgarstka (ZCN) jest zespołem objawów klinicznych spowodowanych przewlekłym uciskiem nerwu pośrodkowego w kanale nadgarstka. W artykule przedstawiono badanie przeprowadzone z udziałem 40 pacjentów (35 kobiet i 5 mężczyzn) w wieku średnio 48,5 lat. Sprawdzano u nich subiektywne czucie bólu z wykorzystaniem skali VAS oraz testów klinicznych przed zabiegiem chirurgicznym i nim oraz po postępowaniu rehabilitacyjnym.

Magnetostymulacja we współczesnej medycynie fizykalnej

W ciągu ostatnich lat w medycynie fizykalnej coraz częściej do leczenia licznych schorzeń wykorzystuje się zabiegi z użyciem zmiennych pól magnetycznych o parametrach fizycznych charakterystycznych dla magnetostymulacji. Zabiegi magnetostymulacji polegają na stosowaniu zmiennego pola magnetycznego o niskich wartościach indukcji magnetycznej oraz stosunkowo wysokiej częstotliwości impulsu podstawowego z wykorzystaniem zjawiska jonowego rezonansu cyklotronowego. W artykule poglądowym autorzy przedstawiają: charakterystykę zmiennych pól magnetycznych stosowanych w magnetostymulacji, efekty biologiczne oddziaływania tych pól oraz wskazania i przeciwwskazania będące podstawą do ich efektywnego i bezpiecznego wykorzystania w fizykoterapii.

Magnetostymulacja w terapii wspomagającej leczenie powikłania po COVID-19 ‒ opis przypadku

Wybuch epidemii COVID-19 datujemy na grudzień 2019 roku, kiedy w miejscowości Wuhan nastąpiła epidemia zachorowań na ciężkie zapalenie płuc, której powodem był koronawirus SARS-CoV-2. Biorąc pod uwagę tempo rozprzestrzeniania się choroby oraz liczbę zachorowań, 11 marca 2020 roku WHO ogłosiło stan pandemii. W artykule przedstawiono proces rehabilitacji pacjenta po przebytym zakażeniu koronawirusem SARSCoV- 2 oraz efekty przeprowadzonej terapii.

Fizjoterapia po wszczepieniu stymulatora mózgu w przebiegu choroby Huntingtona

Objawy choroby Huntingtona (HD) mogą pojawić się w każdym wieku, jednak okres największej zachorowalności przypada na 4. i 5. dekadę życia. Do najbardziej charakterystycznych objawów należą: ruchy mimowolne o charakterze pląsawiczym, bradykinezja, dyzartria, depresja. Program usprawniania chorych po operacyjnym wszczepieniu stymulatora mózgu w przebiegu HD powinien być ustalony indywidualnie dla każdego chorego, z uwzględnieniem: zaawansowania podstawowej choroby, zaburzeń funkcji innych układów poza narządem ruchu, wieku pacjenta, stanu emocjonalnego i jego zaangażowania w proces leczniczy. Do kompleksowego leczenia nowotworów rdzenia kręgowego oprócz chirurgii należy wprowadzić szeroko pojętą fizjoterapię, która obejmuje działania wpływające korzystnie na stan psychiczny i fizyczny chorych.

WARTO WIEDZIEĆ

Neurofizjologiczny aspekt bólu oraz jego znaczenie w diagnostyce i fizjoterapii

Dolegliwości bólowe odczuwane przez pacjenta są silnie związane z procesami na poziomie komórkowym oraz tkankowym. Neurofizjologia bólu świadczy o jego ważnej roli w walce o przetrwanie oraz kształtowaniu zdolności adaptacyjnych. Istotne znaczenie bólu przejawia się również poprzez wykorzystanie go w diagnostyce fizjoterapeutycznej oraz w rehabilitacji. Bodziec bólowy pobudza układ współczulny, przez co stawia organizm w sytuacji podwyższonego napięcia. Wówczas ważne jest, aby wymusić odpowiedź układu przywspółczulnego, mającego w tym przypadku znaczenie uspokajające, rozluźniające, a przez to przeciwbólowe. Ból prowadzi również do powstawania kompensacji motorycznych, które często są niekorzystnymi wzorcami mogącymi zwiększać negatywne działanie bólu oraz dolegliwości bólowe. Ważne jest więc, aby jak najszybciej podjąć kroki w kierunku wyeliminowania przyczyny dolegliwości.

SŁOWNIK FIZJOTERAPEUTY

Słownik fizjoterapeuty


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij