Rehabilitacja w praktyce wydanie nr 6/2020
Rehabilitacja w praktyce wydanie nr 6/2020

Tematem przewodnim bieżącego numeru czasopisma, które oddajemy w Państwa ręce, jest rehabilitacja onkologiczna, związana z trudnym i odpowiedzialnym postępowaniem fizjoterapeutycznym u chorych na nowotwory złośliwe. Postępowanie to wiąże się bowiem z wiedzą opartą nie tylko na znajomości określonych metod, form i środków fizjoterapii, ale także na bardzo dokładnej i niezbędnej w procesie leczniczym analizie określającej często zmieniający się stan chorego. Szczególne znaczenie ma odpowiednie dawkowanie wysiłku fizycznego, dostosowane do możliwości chorego. Mam nadzieję, że o możliwościach, ale także perspektywach rehabilitacji onkologicznej dowiedzą się Państwo zarówno z zamieszczonych w czasopiśmie artykułów, jak i z komentarza eksperckiego. Zachęcam jak zwykle do lektury wszystkich zamieszczonych artykułów, również tych, które wykraczają poza obszar tematu przewodniego, oraz stałych pozycji czasopisma, które mogą przyczynić się standaryzacji postępowania fizjoterapeutycznego. W bieżącym numerze czasopisma mogą Państwo zapoznać się m.in. z podstawami integracji sensorycznej czy też doświadczeniami autorów związanymi z: rehabilitacją po artroplastyce stawu ramiennego, terapią falą uderzeniową w łokciu tenisisty, regeneracją włókiem mięśniowych po urazach
sportowych oraz telerehabilitacją z wykorzystaniem elektrody dopochwowej w wysiłkowym nietrzymaniu moczu.

Komentarz ekspercki

Fizjoterapia onkologiczna

Jesteśmy świadkami swoistego „tsunami” nowotworów złośliwych na świecie i w Polsce. Dynamika wzrostu częstości zachorowań jest zatrważająca, a prognozy dotyczące najbliższych lat są bardzo niepokojące. Wynika z nich zwiększenie o 70%, a w przypadku niektórych nowotworów nawet o 100% liczby chorych do 2030 roku. Z drugiej strony skuteczność leczenia, przynajmniej części nowotworów, jest coraz wyższa, chociaż stosowane metody, mimo ich coraz bardziej oszczędzającego charakteru, mogą być nadal przyczyną poważnych zaburzeń czynnościowych i strukturalnych. Powoduje to coraz większą liczbę osób leczonych z powodu nowotworów złośliwych, które wymagają fizjoterapii.

TEMAT NUMERU

Rehabilitacja osób chorujących na nowotwory złośliwe

Choroby nowotworowe stanowią jeden z najpoważniejszych problemów zdrowotnych. Uznaje się, że należą one do chorób przewlekłych, wymagających zastosowania skojarzonego leczenia znacznie obciążającego organizm pacjenta. W konsekwencji, zarówno w trakcie leczenia, jak i po jego zakończeniu, u osób chorujących na nowotwory obserwuje się szereg powikłań i zaburzeń czynnościowych, wymagających rehabilitacji.

WIEDZA W PRAKTYCE

Integrowanie informacji zmysłowych jako podstawowy element prawidłowego funkcjonowania

Zmysły pełnią ważną rolę w rozwoju psychoruchowym dziecka oraz modelowaniu prawidłowych funkcji. Mają także duże znaczenie w kształtowaniu poszczególnych zdolności koordynacyjnych jako kluczowego elementu rozwoju funkcjonalnego człowieka. Terapia integracji sensorycznej stanowi fundament rozwoju funkcjonalnego.

Istotne czynniki rehabilitacji pacjentów po artroplastyce stawu ramiennego − doświadczenia własne autorów

W pracy przedstawiono program rehabilitacji po artroplastyce stawu ramiennego u pacjentów z zachowaną funkcją stożka rotatorów. Program usprawniania pacjentów po atroplastyce został stworzony w oparciu o analizę dotychczasowej literatury, jak również na doświadczeniach własnych autorów.

DENEMS® – nowa koncepcja terapii neurorozwojowej

DENEMS stanowi sposób myślenia o całokształcie procesu usprawniania rozwijającego się człowieka, od momentu urodzenia do zakończenia procesów wzrostowych. W podejściu tym kierunek terapii nadają trzy istotne zmienne: wiek, poziom niepełnosprawności oraz dominujący typ zaburzeń napięcia mięśniowego (hiper-, hipotonia) i ruchu (dyskineza).

Terapia radialną falą uderzeniową łokcia tenisisty

Łokieć tenisisty jest chorobą objawiającą się bólem w okolicy nadkłykcia bocznego kości ramiennej oraz upośledzeniem funkcji zajętej kończyny. Niniejsza praca ma na celu przedstawienie skuteczności leczenia tego schorzenia za pomocą radialnej fali uderzeniowej.

Stosowanie przezskórnej stymulacji nerwów TENS w leczeniu dolegliwości bólowych odcinka lędźwiowego kręgosłupa u sportowców

Zastosowanie fizjoterapii w medycynie sportowej stanowi nieodzowny element leczenia i przygotowania zawodników do dalszej aktywności. W ostatnim czasie coraz więcej zawodników zgłasza dolegliwości bólowe w odcinku lędźwiowym. Terapią, która dobrze sprawdza się w leczeniu schorzeń kręgosłupa u sportowców, jest przezskórna stymulacji nerwów − TENS. Celem pracy było scharakteryzowanie metody TENS i wpływu na dolegliwości bólowe dolnego odcinka kręgosłupa u sportowców. Ocenę skuteczności metody TENS dokonano na podstawie losowego przeglądu literatury.

Regeneracja włókien mięśniowych po urazach sportowych – od teorii do praktyki

Jedną z najczęstszych przyczyn wizyt w gabinecie fizjoterapeuty są urazy. W artykule przedstawiono rodzaje urazów sportowych obejmujące cztery grupy mięśniowe. W dalszej części omówiono sposoby regeneracji mięśniowej oraz praktyczne metody terapii, które mogą wspomóc proces gojenia.

Kosmiczna terapia bólów kręgosłupa lędźwiowego – prawda czy fikcja?

Bóle kręgosłupa odcinka lędźwiowego stanowią poważny problem kliniczny między innymi w chorobach układu mięśniowo-szkieletowego i nerwowego. Dolegliwości te mogą prowadzić do znacznego stopnia upośledzenia zdolności poruszania się, a także do całkowitej lub częściowej akinezji. W większości przypadków ból nie jest dowodem na istnienie poważnej choroby, ale może być jednym jej objawów, dlatego nie należy go lekceważyć. Jest to najczęściej ból nieswoisty (biomechaniczny), który pochodzi z obciążenia, przeciążenia, bezruchu, ale w około 10% przypadków znajduje się konkretną przyczynę. Wyniki wielu badań sugerują, że podstawowa opieka zdrowotna może być głównym miejscem leczenia większości pacjentów z bólami krzyża. Podkreśla się przy tym, jak ważne są wywiad i badanie przedmiotowe, które mają na celu wyodrębnienie spośród setek zgłaszających się do lekarza tych kilku pacjentów z tzw. czerwonymi i żółtymi flagami, czyli objawami kwalifikującymi do skierowania do kolejnych specjalistów w celu dalszej diagnostyki i leczenia. Trzeba bowiem pamiętać, że ból krzyża może być objawem bardzo ciężkich chorób, tj. nowotworów, infekcji, chorób reumatycznych i neurologicznych. Dlatego podejmowane są próby stworzenia metod oceny bólów kręgosłupa odcinka lędźwiowego. Należą do nich: badanie fizjoterapeutyczne, skale oceny bólu, testy czynnościowe oraz nowoczesne metody fizjoterapeutyczne z zastosowaniem nietypowych urządzeń terapeutycznych. Takim właśnie urządzeniem jest SpaceCurl 3D, będący tematem tej pracy.

Telerehabilitacja mięśni dna miednicy z wykorzystaniem elektrody dopochwowej kGoal w wysiłkowym nietrzymaniu moczu – opis przypadku

W niniejszym artykule przedstawiono opis przypadku kobiety z narastającym problemem nietrzymania moczu. Opisano również przebieg rehabilitacji z zastosowaniem elektrody dopochwowej kGoal.

WARTO WIEDZIEĆ

Elegancki sposób na prawidłową postawę

Wysokie obcasy, dawniej uznawane za symbol władzy i prestiżu, dziś przede wszystkim są postrzegane jako jeden z atrybutów kobiecości. Negatywną stroną noszenia przez kobiety wysokich obcasów jest prawdopodobnie ich udział w rozwoju niekorzystnych zmian posturalnych oraz dolegliwości bólowych dolnego odcinka kręgosłupa, które zostały uznane za chorobę cywilizacyjną. Cele pracy to ocena zmian biomechaniki regionu miedniczno-lędźwiowego wynikających z noszenia obuwia na wysokim obcasie oraz sprawdzenie, czy istnieje zależność między chodzeniem w takim typie obuwia a dolegliwościami bólowymi dolnego odcinka kręgosłupa.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij