Rehabilitacja w praktyce wydanie nr 4/2020
Rehabilitacja w praktyce wydanie nr 4/2020

W dotychczasowych wydaniach „Rehabilitacji w Praktyce” poruszano już tematykę z zakresu zaburzeń statyki narządów miednicy mniejszej, wykazując ogromną skalę problemu z punktu widzenia medycznego i społecznego. Biorąc pod uwagę ważność tematu i jego aktualność, staramy się przybliżyć Państwu tym razem zagadnienia dotyczące postepowania fizjoterapeutycznego związanego z występującymi objawami czynnościowymi w tych zaburzeniach. Mamy nadzieję, że prezentowana w naszym czasopiśmie wiedza, oparta na aktualnych badaniach, dotyczących diagnostyki i leczenia, przyczyni się także do popularyzacji fizjoterapii uroginekologicznej. Dlatego zachęcam do zapoznania się z opracowaniem dotyczącym złożoności problemu terapeutycznego związanego z dolegliwościami rejonu miednicy mniejszej, jak i komentarzem eksperckim dr. hab. Tomasza Halskiego związanym z możliwościami fizjoterapii w nietrzymaniu moczu. W aktualnym numerze znajdą Państwo jak zawsze prezentowane cyklicznie w czasopiśmie słownictwo stosowane w fizjoterapii oraz kartę badań przybliżającą ustalenie rodzaju i stopnia dysfunkcji w planowanym procesie fizjoterapii. W ramach cyklicznych artykułów obejmujących „Wiedzę w praktyce” proponujemy Państwu tym razem przybliżenie wiedzy z zakresu igłoterapii suchej w leczeniu chorych z szumami usznymi, postępowania fizjoterapeutycznego w zespole cieśni kanału nadgarstka oraz ciekawy opis przypadku dotyczący rehabilitacji pooperacyjnej pacjentki z zespołem Kabuki.

TEMAT NUMERU

Rola zespołu interdyscyplinarnego w podejściu do postępowania z pacjentką z problemami uroginekologicznymi – okiem fizjoterapeutki uroginekologicznej i położnej

Fizjoterapia uroginekologiczna jest coraz szerzej wykorzystywaną i coraz popularniejszą wśród pacjentów dziedziną fizjoterapii. Fizjoterapia uroginekologiczna obejmuje terapię problemów proktologicznych dotyczących okolicy anorectum, kobiet w ciąży i po porodzie oraz po zabiegach ginekologicznych, zajmuje się również problemami urologicznymi zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn i dzieci. Rozległość wiedzy, jaką należy posiadać, zajmując się fizjoterapią uroginekologiczną, wynika ze złożoności budowy anatomicznej miednicy: obecności wielu ważnych dla funkcjonowania organizmu narządów, struktur mięśniowo-powięziowych, więzadłowych czy kostnych. Poza wieloaspektowym wywiadem, fizjoterapia uroginekologiczna dysponuje również szerokim wachlarzem metod diagnostycznych, takich jak: badanie wewnętrzne, ultrasonografia, elektromiografia czy manometria. Terapię mięśni dna miednicy coraz częściej wspomaga się zastosowaniem elektrostymulacji, tecaroterapii czy pessaroterapii.

Dolegliwości rejonu miednicy mniejszej – złożony problem terapeutyczny w ujęciu Terapii Manualnej Rakowskiego

Zespoły bólowe miednicy mniejszej to trudny problem zarówno diagnostyczny, jak i terapeutyczny. Mnogość i uporczywy charakter objawów oraz częsty brak przyczyn organicznych odczuwanych dolegliwości stają się problemem mającym swe odzwierciedlenie na wielu płaszczyznach życia cierpiącej osoby

WIEDZA W PRAKTYCE

Rehabilitacja pooperacyjna u pacjentki z zespołem Kabuki − opis przypadku

Zespół Kabuki jest bardzo rzadkim zespołem wad wrodzonych. Charakteryzuje się specyficznym wyglądem twarzy, niepełnosprawnością intelektualną, zaburzeniami wzroku oraz nieprawidłowościami układu kostnego. Leczenie w zespole Kabuki jest objawowe i dopasowane indywidualnie. Praca przedstawia opis przypadku pacjentki z zespołem Kabuki. Wiodącym problemem u opisywanej dziewczynki były nawykowe zwichnięcia rzepek, które spowodowały trudności w poruszaniu się i konieczność korzystania z wózka inwalidzkiego. Celem pracy jest przedstawienie rehabilitacji po operacji ortopedycznej zastosowanej u pacjentki.

Postępowanie fizjoterapeutyczne w zespole cieśni kanału nadgarstka

Zespół cieśni kanału nadgarstka jest klasyfikowany jako neuropatia obwodowa kończyny górnej. Zmniejszenie światła kanału oraz wzrost ciśnienia w jego wnętrzu przyczyniają się do zwiększenia nacisku na nerw pośrodkowy, upośledzając jego czynność. Istotę poniższego programu rehabilitacji stanowią techniki mięśniowo-powięziowe oraz wybrane metody terapii manualnej.

Igłoterapia sucha w leczeniu chorych z szumami usznymi

Szumy uszne (tinnitus) to wrażenia dźwiękowe słyszane przez chorego przy nieobecności bodźca akustycznego. U podłoża nawet 65% subiektywnych szumów usznych leżą przyczyny somatosensoryczne, w tym mięśniowo-powięziowe punkty spustowe (trigger points, TrP) zlokalizowane m.in. w następujących mięśniach: mostkowo-obojczykowo-sutkowym, żwaczu, czworobocznym grzbietu, skrzydłowych (przyśrodkowym i bocznym) oraz potyliczno-czołowym. Do dezaktywacji TrP wykorzystuje się m.in. igłoterapię suchą (ang. dry needling, DN), której celami są zmniejszenie ilości napiętych pasm tkanki mięśniowo-powięziowej, przywrócenie sarkomerom odpowiedniej długości i zwiększenie przestrzeni międzykomórkowej, co przekłada się na lepsze odżywienie tkanki i zmniejszenie stężenia substancji drażniących

Wpływ i znaczenie kontroli motorycznej tułowia w rehabilitacji pacjentów z chorobami układu nerwowego

Niniejszy artykuł przedstawia wybrane skale oraz testy klinimetryczne służące ocenie kontroli motorycznej tułowia, będące istotnym narzędziem w procesie rehabilitacji pacjentów z chorobami układu nerwowego. Wszystkie przywołane narzędzia oceny kontroli motorycznej tułowia uważa się za użyteczne klinicznie zarówno w badaniu, jak i terapii.

Asymetria ułożeniowa u niemowląt − przyczyny, bieżące i odległe skutki oraz efekty usprawniania

Preferencja ułożeniowa (positional preference) jest definiowana jako obraz kliniczny, w którym dziecko w pozycji supinacyjnej wykazuje tendencję do utrzymania pozycji zrotowanej głowy (w prawo lub lewo) przez około 75% czasu obserwacji, a aktywna rotacja w zakresie 180 stopni nie występuje. Bierna rotacja głowy w stronę niepreferowaną jest możliwa, ale zakres ruchu jest zazwyczaj ograniczony. Zaburzeniem najczęściej łączonym z preferencją ułożeniową jest plagiocefalia ułożeniowa (skośnogłowie ułożeniowe). Kontrola posturalna jest związana z możliwością przenoszenia ciężaru ciała i kontrolowania środka ciężkości zarówno w sytuacjach statycznych, jak i dynamicznych. Biorąc powyższe pod uwagę, w usprawnianiu niemowląt i dzieci z asymetrią ważna jest praca nad stabilizacją w płaszczyźnie czołowej. W pracy przedstawiono wyniki 6-tygodniowego usprawniania dziecka z asymetrią ułożeniową, dokumentując je filmami.

Trening korekcyjny dla osób pracujących w pozycji siedzącej – część I

Opracowanie profilaktycznych programów treningowych dla osób aktywnych zawodowo i w wieku starszym jest jednym z największych wyzwań współczesnej fizjoterapii. Niski poziom aktywności fizycznej w połączeniu z powtarzanymi statycznymi przeciążeniami doprowadza z czasem do utrwalonych dysfunkcji narządu ruchu, które wpływają na obniżenie komfortu życia człowieka. Najbardziej powszechnie występującym przykładem takich zmian jest nadmiernie wykorzystywana, szczególnie w pracy zawodowej, pozycja siedząca i błędne nawyki ruchowe wynikające z jej długotrwałego utrzymania. Dysfunkcjami najczęściej powiązanymi z tą pozycją są zaburzenia napięcia mięśniowego i zła korelacja pracy elementów łańcucha kinematycznego od ustawienia ciała w pozycjach statycznych do dynamicznych wzorców ruchowych. Opisywane są tutaj: zespół skrzyżowania dolnego i górnego wg Jandy, stopniowa utrata kontroli motorycznej w podstawowych funkcjach ruchowych, zaburzenia mobilności i stabilności tułowia oraz stawów obwodowych, zaburzenia metaboliczne i czynnościowe tkanek miękkich, a także w następstwie przeciążeń zmiany strukturalne. Celem pracy było stworzenie programu treningowego zabezpieczającego układ mięśniowo-szkieletowy przed wymienionymi dysfunkcjami. Zaproponowany w artykule prewencyjny trening korekcyjny został oparty o ćwiczenia, których systematyczne stosowanie daje możliwość przeciwdziałania negatywnym skutkom pozycji siedzącej.

WARTO WIEDZIEĆ

Projekt indywidualnej protezy stawu kolanowego w odniesieniu do dostępnych na rynku rozwiązań technicznych

Celami pracy są przedstawienie wybranych modeli endoprotez stawu kolanowego dostępnych na rynku oraz zaprezentowanie projektu indywidualnie dopasowanej endoprotezy stawu kolanowego, analiza jej własności wytrzymałościowych oraz możliwości zastosowania u chorych ze zmianami zwyrodnieniowymi stawów kolanowych.

5 zasad skutecznego działania - o dobrej komunikacji w sieci

Marketing nie znosi dziś nachalnej sprzedaży i nonszalancji. Pacjenci są przy tym grupą szczególnie wrażliwą. Promocja w obszarze zdrowia to działanie oparte na głębokim zaufaniu, bliskich relacjach i szczerej trosce. Nietrudno w takich warunkach popełnić błąd. Aby się przed nim uchronić, zapamiętaj pięć prostych zasad na całe swoje zawodowe życie.

SŁOWNIK FIZJOTERAPEUTY

Słownik fizjoterapeuty


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij