Rehabilitacja w praktyce wydanie nr 3/2020
Rehabilitacja w praktyce wydanie nr 3/2020

W bieżącym numerze czasopisma chcielibyśmy Państwu zwrócić uwagę na jedną z najszybciej rozwijających się gałęzi nowoczesnej fizjoterapii, wykorzystywaną w kompleksowej terapii w niemalże każdej dziedzinie medycyny. Fizykoterapia bowiem bardzo często nie tylko stanowi podstawę działań fizjoterapeutycznych, świadcząc o ich skuteczności, ale poprzez swą innowacyjność wprowadza i bada nowe formy energii wykorzystywane w schorzeniach podlegających działaniom fizjoterapeuty. Przyjęcie tego tematu przewodniego w aktualnym wydaniu
„Rehabilitacji w Praktyce” staje się próbą wykazania nie tylko możliwości terapeutycznych fizykoterapii, związanych z aktualnym, świadomym, ale przede wszystkim z odpowiedzialnym i opartym na dużej wiedzy oraz umiejętnościach wyborem przez fizjoterapeutę określonych zabiegów fizykalnych, ale także pewnym stanowiskiem wyrażającym nierozerwalność kinezyterapii, fizykoterapii i masażu leczniczego w działaniach fizjoterapeuty. Toteż zachęcam Państwa do zapoznania się z zarówno z komentarzem eksperckim niekwestowanych autorytetów w zakresie medycyny fizykalnej − prof. Aleksandra Sieronia, prof. Karoliny Sieroń oraz dr. Dominika Sieronia, jak i artykułem dotyczącym wykorzystania i skuteczności wybranych zabiegów z zakresu szeroko rozumianej fizykoterapii. Ponadto polecam także Państwu tematy z zakresu: neuromobilizacji w uszkodzeniach nerwów obwodowych, rehabilitacji pacjentów po ostrych zespołach wieńcowych, adoptowanej aktywności fizycznej w wodzie
u chorych z uszkodzeniem rdzenia, zastosowania masażu tkanek głębokich w przewlekłym bólu krzyża czy też terapii blizn.

KARTA

WYBRANE ZABIEGI Z ZAKRESU FIZYKOTERAPII

Komentarz ekspercki

Fizykoterapia w rehabilitacji

Praktyka światowa coraz bardziej poszerza fizjoterapię o nowoczesne metody fizykoterapeutyczne. W wielu przypadkach jednak ich wprowadzanie napotyka na opór w zarówno w środowisku fizjoterapeutycznym, jak i lekarskim. Wynika to, jak sądzimy, z braku zrozumienia trudności etycznych przy wyodrębnianiu grupy kontrolnej lub braku z tego samego powodu badań z podwójnie ślepą próbą.

Raport specjalny

Przegląd zaleceń odnośnie do postępowania fizjoterapeutycznego z chorymi zakażonymi SARS-CoV-2

Celem tego artykułu jest zwięzłe podsumowanie zaleceń postępowania fizjoterapeutycznego z chorymi zakażonymi SARS-CoV-2 oraz ich omówienie w odniesieniu do praktyki fizjoterapeutycznej

TEMAT NUMERU

Fizykoterapia w praktyce fizjoterapeuty – innowacyjne zabiegi, nowości sprzętowe

: Fizykoterapia jest jednym z najszybciej rozwijających się działów fizjoterapii. Postęp techniki i świadomość możliwości terapeutycznych fizykoterapii sprawiają, że rynek medyczny wzbogaca się o coraz to nowsze urządzenia, a zabiegi fizykalne są wykorzystywane nie tylko przez fizjoterapeutów, ale także praktycznie w każdej gałęzi medycyny w leczeniu coraz większej liczby schorzeń. Nieustannie są prowadzone także wieloośrodkowe badania mające na celu potwierdzenie bądź wykluczenie skuteczności działania określonych form energii fizycznej na organizm człowieka. W artykule przybliżono tematykę dotyczącą zastosowania wybranych zabiegów fizykalnych we współczesnej fizykoterapii.

WIEDZA W PRAKTYCE

Wewnątrzszpitalna rehabilitacja pacjentów po ostrych zespołach wieńcowych w oddziale kardiologii inwazyjnej

Choroby układu krążenia stanowią główną przyczynę zgonów w populacjach Europy. Niestety z uwagi na zmiany populacyjne i istotny wzrost odsetka ludzi cierpiących z powodu nadciśnienia tętniczego, nadwagi, otyłości oraz cukrzycy typu 2 czy stosowania substancji nikotynowych problem ostrych zespołów wieńcowych jest nadal istotny, a liczba nowych zachorowań wzrasta w sposób lawinowy. W niniejszej pracy autorzy pragną podzielić się własnymi doświadczeniami z prowadzenia rehabilitacji kardiologicznej u chorych po ostrych zespołach wieńcowych. Udało się stworzyć Strategię Terapeutyczno-Treningową – dopasowaną idealnie do każdego z pacjentów, niezależnie od jego wyjściowego stanu zdrowia, poziomu wytrenowania czy zaangażowania w świadome działania w celu zmniejszenia szkodliwych czynników.

Pozytywny wpływ krioterapii na wybrane jednostki chorobowe

Leczenie zimnem (krioterapia) oznacza zabiegi polegające na stosowaniu różnych materiałów lub substancji powodujących odprowadzanie ciepła z ciała i uzyskiwaniu miejscowego lub niekiedy ogólnoustrojowego obniżenia temperatury, i w efekcie zmniejszenie bólu, procesów zapalnych, przemiany materii, napięcia mięśniowego. W tym artykule zestawiono wyniki badań opublikowanych w ostatnich latach dotyczących możliwości wykorzystania temperatur kriogenicznych w leczeniu wybranych chorób przewlekłych.

Zastosowanie neuromobilizacji oraz masażu tkanek głębokich jako elementu terapii w uszkodzeniach nerwów obwodowych kończyny górnej. Studium przypadku

W prezentowanym badaniu jakościowym u pacjenta zastosowano terapię za pomocą neuromobilizacji i masażu tkanek głębokich. Technika neuromobilizacji przywraca plastyczność układu nerwowego, umożliwia rozciąganie i napinanie tkanki nerwowej oraz wpływa na prawidłową fizjologię komórek nerwowych. Natomiast masaż tkanek głębokich (MTG) jest metodą stosowaną m.in. w celu usunięcia dystrakcji mięśniowo-powięziowych. Celem prezentowanych badań była ocena efektów terapii zastosowanej w celu regeneracji nerwowo-mięśniowej oraz poprawy funkcjonalnej u pacjenta po uszkodzeniu splotu barkowego.

Adaptowana aktywność fizyczna w wodzie dla osób z uszkodzeniem rdzenia kręgowego

Adaptowana aktywność fizyczna w wodzie polecana jest osobom z uszkodzeniem rdzenia kręgowego (URK). Niesie ona ze sobą szereg korzyści, zarówno bezpośrednio wpływających na organizm, jak i pośrednio wpływających na wykonywanie czynności życia codziennego. Bardzo istotny jest sposób podejścia do prowadzenia i organizacji zajęć na pływalni – przygotowanie, lokomocja, samoobsługa oraz fizjologia osób z URK. Warunki panujące na pływalni są szczególnie ważne ze względu na bezpieczeństwo uczestnika zajęć. Istotne jest, aby znać podstawowe metody asekuracji oraz zasady ich stosowania. Ćwiczenia wykorzystywane w pływaniu osób z URK obejmują zarówno początkowe etapy nauki pływania związane z adaptacją do nowego środowiska, jak i te skierowane do bardziej zaawansowanych osób.

Związek terapii blizn z funkcjonowaniem narządu ruchu

Ciało człowieka tworzy integralną całość, zarówno pod względem strukturalnym, jak i funkcjonalnym. Koncepcja powięziowa zakłada wzajemny wpływ odległych rejonów ciała poprzez taśmy mięśniowe. Istotna jest więc terapia blizn, które mają tendencję do zrastania się z tkankami głębszymi. Taki zrost w jednym miejscu rzutuje na ograniczenia w innych rejonach ciała. Pozornie nieznaczna blizna może być przyczyną powstania wad postawy, dlatego bardzo ważna jest mobilizacja blizn. W tym celu fizjoterapia stosuje rozmaite metody.

Zastosowanie masażu tkanek głębokich w przewlekłym bólu krzyża – opis przypadku

Dolegliwości bólowe układu mięśniowo-szkieletowego współcześnie zalicza się do chorób cywilizacyjnych. Na ich rozwój oprócz stylu życia może wpływać także rodzaj wykonywanej pracy, np. zawodowego kierowcy, w której czynnikami ryzyka są przede wszystkim: długotrwale utrzymywana pozycja siedząca, wibracje lokalne lub całego ciała oraz brak ergonomii podczas przenoszenia towaru. Mogą one skutkować przeciążeniami w układzie mięśniowo-szkieletowym, a w konsekwencji przyczyniać się do zmian strukturalnych i chorób zwyrodnieniowych. W związku z tym diagnostyka funkcjonalna i indywidualnie dopasowane postępowanie fizjoterapeutyczne są bardzo ważne tak w początkowej fazie dolegliwości, jak również w profilaktyce wtórnej.

Metoda dr. Batesa w pracy fizjoterapeuty

Rehabilitacja dysfunkcji narządu wzroku obejmuje wielospecjalistyczną, kompleksową opiekę diagnostyczno-terapeutyczną. Artykuł zawiera propozycję ćwiczeń, które każdy fizjoterapeuta może wykorzystać w swojej codziennej pracy. Dotyczą one w głównej mierze pacjentów z wadami wzroku, ale też i tych bez wad wzroku, którzy chcą się nauczyć, jak dbać o narząd wzroku. Zaproponowane ćwiczenia są zaczerpnięte z metody dr. Batesa, który przez całe swoje życie zajmował się badaniem wzroku. Po przeczytaniu artykułu zachęcam do zapoznania się z literaturą zawartą w piśmiennictwie, aby poszerzyć wiedzę na temat rehabilitacji wzroku i wykorzystać ją w codziennej pracy z pacjentami.

WARTO WIEDZIEĆ

Zorganizuj się! Stwórz innowacyjny model biznesowy przychodni fizjoterapeutycznej

Ochrona wizerunku fizjoterapeuty

Pacjenci coraz częściej chcą utrwalać wizerunek personelu medycznego. W rezultacie wizerunek fizjoterapeuty może zostać naruszony. Rozpowszechnienie wizerunku bez zgody fizjoterapeuty jest zasadniczo bezprawne. Celem artykułu jest przedstawienie regulacji prawnych dotyczących ochrony wizerunku fizjoterapeuty.

SŁOWNIK FIZJOTERAPEUTY

Słownik


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij