Rehabilitacja w praktyce wydanie nr 2/2020
Rehabilitacja w praktyce wydanie nr 2/2020

W ramach cyklicznych artykułów obejmujących „Wiedzę w praktyce” proponujemy Państwu tym razem przybliżenie wiedzy z zakresu powięzi jako źródła bólu i zaburzeń propriocepcji na przykładzie dolnego odcinka kręgosłupa i powięzi piersiowo-lędźwiowej oraz rehabilitacji oddechowej i przeglądu stosowanych metod z zastosowaniem asystora kaszlu. W bieżącym numerze czasopisma mogą także Państwo zapoznać m.in. z: metodą postępowania fizjoterapeutycznego po złamaniu nasady bliższej kości udowej, w zakresie zaburzeń postawy ciała w zespole skrzyżowania dolnego oraz postępowaniem po przebytym urazie mięśni grupy przyśrodkowej uda, a także sposobami badania i terapii stosowanymi w dysfunkcjach systemu żuchwowo-gnykowo-czaszkowego. Zachęcam do zapoznania się z nowym spojrzeniem na marketing w kontekście budowy nowych relacji z pacjentami oraz opracowaniem dotyczącym psychologii medycznej jako interdyscyplinarnego postępowania terapeutycznego. Mam nadzieję, że w niedługim czasie, w związku z zakończeniem prac, będziemy mogli odnieść się na łamach czasopisma do tworzonego w ramach komisji eksperckiej przy CMKP nowego programu specjalizacji w dziedzinie fizjoterapii.

KARTA

Wskazania do pracy z uzyciem technik i metod poszczegolnych układów regulacyjnych

TEMAT NUMERU

Pinoterapia - innowacyjna polska metoda

Pinoterapia to terapia odruchowa. Wykazuje się ona dużą uniwersalnością co do swych wskazań, z uwagi na szeroki wachlarz odruchów i odczynów, które są wzbudzane za pomocą stosowanych w niej technik. W pinoterapii najważniejszą częścią diagnostyki jest wywiad, a w szczególności wywiad bólowy. Jest tak dlatego, że istnieją powtarzalne obiektywne cechy bólu i powtarzalne subiektywne cechy bólu.

WIEDZA W PRAKTYCE

Rozejście Włókien Anatomicznie Celowane (RWAC) w postępowaniu po przebytym urazie mięśni grupy przyśrodkowej uda - opis przypadku

Urazy mięśni grupy przyśrodkowej uda należą do częstszych problemów u sportowców uprawiających dyscypliny wymagające nagłych zwrotów, dynamicznych wyskoków czy wykopów. W pracy przedstawiono przypadek mężczyzny w wieku 25 lat z urazem mięśni grupy przyśrodkowej uda, u którego stosowano indywidualną Strategię Terapeutyczno-Treningową przez okres 3 tygodni. W wyniku zastosowania autorskich metod terapeutyczno-treningowych uzyskano zmniejszenie dolegliwości bólowych oraz odzyskano sprawność podczas wykonywania aktywności sportowych.

RannBall - nowa metoda treningu procesowania informacji a sprawność dwuzadaniowa u osób młodszych i starszych

Dwuzadaniowe aktywności, rozumiane jako wykonywanie dwóch czynności w jednym czasie, mających odległy cel, są przedmiotem badań od 15 lat, a ich znaczenie zostało udowodnione w procesie rehabilitacji neurologicznej i geriatrycznej. Wielokomponentowe aktywności fizyczne zmniejszają liczbę bezwzględna upadków do 60%, kształtując sprawność fizyczną i zdolności poznawcze. Wszystkie dwuzadaniowe programy aktywności fizycznej pomijają jednak wysiłki aerobowe o umiarkowanej oraz submaksymalnej intensywności. Celem badania było sprawdzenie możliwości kształtowania sprawności procesowania informacji prostych oraz złożonych w czasie, wykonywanie wysiłków aerobowych z wykorzystaniem przedstawionej na filmie nowej metody treningu RannBall (RB).

Fizjoterapia po złamaniu blizszej nasady kości udowej strefy krętarzowej

Złamania blizszej nasady kości udowe strefy krętarzowej stanowia 30% wszystkich uszkodzeń narządu ruchu u osób powyżej 60. roku życia, a aż 80% złamań tego typu dotyczy pacjentów powyżej 70. roku życia. Przez wiele lat złamania krętarzowe były nazywane "ostatnim złamaniem w życiu" ze względu na bardzo złe rokowania i wysoki wskaźnik śmiertelności. Niniejsze opracowanie ma na celu zaprezentowanie przykładowego programu postępowania rehabilitacyjnego u pacjentów leczonych chirurgicznie.

Postepowanie fizjoterapeutyczne w zespole skrzyżowania dolnego

Zespół skrzyżowania dolnego należy do grupy zespołów posturalnych w obrębie dolnego tułowia oraz kończyn dolnych, których przyczyną jest zaburzony balans mięśniowy, prowadzący do wystąpienia bólu w dolnym odcinku kręgosłupa. Przedstawiono rehabilitację z wykorzystaniem ćwiczeń i metod specjalnych ukierunkowanych na ten problem.

Psychologia medyczna gałęzią nowoczesnej interdyscyplinarnej nauki

Amerykańska Akademia Psychologii Medycznej definiuje psychologię medyczną jako dziedzinę nauki, która podziela z psychologia zdrowia i medycyną behawioralną zainteresowanie sposobami oddziaływania czynników biologicznych, psychobiologicznych i społecznych na zdrowie. Psycholodzy medyczni wykorzystują teorie i zasady psychologiczne w celu poprawy zdrowia oraz samopoczucia pacjentów z chorobami fizycznymi. Psychologia medyczna łączy w sobie wiedzę z zakresu psychosomatyki, neuropsychologii i psychoonkologii. Pokazuje człowieka jako spójna całość w czterech wymiarach istnienia: psychologicznym, fizycznym, społecznym i duchowym. Jej przedmiotem są psychologiczne aspekty powstawania, przebiegu i leczenia chorób somatycznych rozpatrywanych na poziomie jednostki, grupy i systemu.

Powięź jako źródło bólu i zaburzeń propriocepcji na przykładzie dolnego odcinka kręgosłupa i powięzi piersiowo-lędźwiowej.

Patologie dysku diagnozowane za pomocą rezonansu magnetycznego niekoniecznie reprezentują przyczynę bólu dolnego odcinka kręgosłupa. Podaje się wiele czynników sprawczych, takich jak: czynniki psychiczne, środowiskowe, genetyczne lub inne zmiany morfologiczne. Ostatnia dekada badań nad systemem powięziowym przyniosła nowe istotne informacje dotyczące potencjalnej roli, jaka może odgrywać tkanka łączna w mięśniowo-powięziowym zespole bólowym.

Sposoby badania i terapii stosowane w dysfunkcjach systemu żuchwowognykowo-czaszkowego z wykorzystaniem koncepcji Terapii Manualnej Rakowskiego – część II

System żuchwowo-gnykowo-czaszkowy to zespół biologiczno-czynnosciowy wielu struktur o bardzo skomplikowanej budowie i funkcji. Fizjoterapeuta zajmujący się pacjentem cierpiącym z powodu dysfunkcji tego systemu powinien znać nie tylko anatomię, biomechanikę, ale także związki odruchowe tego systemu z innymi częściami narządu ruchu.

Rehabilitacja oddechowa chorych z nieproduktywnym kaszlem - przegląd stosowanych metod oraz doświadczenia wlasne z zastosowaniem asystora kaszlu

Rosnąca liczba chorych ze schorzeniami układu oddechowego stwarza nowe wyzwania także przed fizjoterapeutami, którzy muszą zmierzyć się z problemem najczęstszego objawu chorób układu oddechowego, jakim jest kaszel. W pracy autorzy dokonują przeglądu stosowanych metod w rehabilitacji pacjentów z niewydolnym odruchem kaszlowym, jak tez dzielą się własnymi doświadczeniami z zakresu stosowania asystora kaszlu w tej grupie chorych.

WARTO WIEDZIEĆ

Jak aktywnie budować relacje z pacjentami?

Kwestionariusz do oceny wrażeń fantomowych po amputacji kończyn

Wielu pacjentów po amputacji kończyn doświadcza różnego rodzaju doznań i dolegliwości bólowych umiejscowionych w obrębie utraconej kończyny. Ze względu na to, że wrażenia fantomowe utrudniają i wydłużają chorym okres powrotu do sprawności funkcjonalnej, niezbędne jest wprowadzenie narzędzia oceniającego ich występowanie i monitorującego natężenie nie tylko po to, aby je stwierdzić, ale przede wszystkim by skutecznie leczyć.

Efektywność stosowania hirudoterapii w kompleksowym leczeniu pacjentów uzależnionych od substancji psychoaktywnych

Hirudoterapia to metoda leczenia pijawkami, posiadającymi w swoich gruczołach ślinowych około 100 biologicznie aktywnych substancji, które mogą korygować zaburzenia najważniejszych funkcji życiowych organizmu. Hirudoterapia może być również użyteczna w leczeniu róznych jednostek chorobowych, a jedna z nich może być alkoholizm.

SŁOWNIK FIZJOTERAPEUTY

Słownik


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij