Rehabilitacja w praktyce wydanie nr 1/2020
Rehabilitacja w praktyce wydanie nr 1/2020

W prezentowanych numerach naszego czasopisma niejednokrotnie zwracaliśmy uwagę na nowe wyzwania stawiane przed fizjoterapeutami, w tym także w zakresie fizjoprofilaktyki. W bieżącym numerze chcielibyśmy podkreślić wzrastające znaczenie rehabilitacji oddechowej, stosowanej nie tylko w chorobach płuc w ramach kompleksowej rehabilitacji pulmonologicznej, ale także jako niezbędne postępowanie usprawniające np. w przewlekłym kaszlu stanowiącym wielodyscyplinarny problem i powodującym obniżenie jakości życia chorego oraz generującym znaczne koszty związane z diagnostyką i leczeniem. W aktualnym numerze, którego tematem przewodnim jest problem kaszlu w praktyce fizjoterapeutycznej, mogą Państwo jak zawsze zapoznać się z m.in. z: wybranymi metodami postępowania fizjoterapeutycznego, a w tym z rehabilitacją po urazie mięśni grupy powierzchownej podudzia z wykorzystaniem nowej Strategii Terapeutyczno-Treningowej (STT), kontynuacją i wzmacnianiem terapii integracji sensorycznej, wybranymi metodami rehabilitacji chorych na twardzinę układową, treningiem plyometrycznym jako istotnym elementem przygotowania motorycznego sportowca, usprawnianiem dziecka z zespołem Joubert czy plastrowaniem dynamicznym w fizjoterapii po zabiegu histerektomii z zaburzeniami pasażu jelitowego. Zachęcam, jak zawsze, do zapoznania się z komentarzem eksperckim oraz prezentowanym cyklicznie na naszych łamach Vademecum Fizjoterapeuty, badaniem czynnościowym i słownictwem stosowanym w procesie fizjoterapii, życząc miłej lektury i sukcesów zawodowych w Nowym Roku.

KALEJDOSKOP

Kalejdoskop

TEMAT NUMERU

Problem kaszlu w praktyce fizjoterapeutycznej

Kaszel jest odruchem obronnym, którego celem jest oczyszczanie dróg oddechowych. Coraz większą popularnością cieszy się postępowanie niefarmakologiczne, w tym terapie hamowania kaszlu. W codziennej pracy z pacjentami wymagającymi rehabilitacji oddechowej warto sięgać do nowych metod kontroli i leczenia kaszlu.

WIEDZA W PRAKTYCE

Rehabilitacja po urazie mięśni grupy powierzchownej podudzia z wykorzystaniem nowej Strategii Terapeutyczno-Treningowej (STT)

Najczęstszą przyczyna dolegliwości bólowych podudzia u osób aktywnych fizycznie jest uraz mięśnia brzuchatego łydki. W artykule został opisany przypadek 36-letniej kobiety z urazem mięśnia grupy powierzchownej podudzia – kolejne etapy leczenia i rehabilitacji oraz efekt końcowy tych działań.

Kontynuacja i wzmacnianie terapii integracji sensorycznej w domu

Zaburzenia integracji sensorycznej mogą zakłócać proces prawidłowego i harmonijnego rozwoju dziecka. W niektórych przypadkach proces ten jest wręcz niemożliwy. W niniejszej pracy przedstawiono propozycje ćwiczeń, których głównym zadaniem jest wsparcie i rozwijanie umiejętności dziecka w sferze sensorycznej.

Ocena efektów plastrowania dynamicznego w fizjoterapii po zabiegu histerektomii z zaburzeniami pasażu jelitowego – studium przypadku

Istotą pracy jest pokazanie potencjału plastrowania dynamicznego jako skutecznej metody wspomagającej proces fizjoterapii u pacjentów z zaburzeniami pasażu jelitowego po otwartych operacjach dróg rodnych i jamy brzusznej.

Propozycja procesu usprawniania kończyny górnej po przebytym naderwaniu mięśnia dwugłowego ramienia

Mięsień dwugłowy ramienia jest mięśniem działającym na dwa stawy. Do naderwania jego przyczepów dochodzi dosyć często. Dobra znajomość anatomii oraz fizjologii tegoż mięśnia pozwala na trafne postawienie diagnozy i zaplanowanie odpowiednio dobranego procesu leczenia. Proces usprawniania kończyny górnej z powodu naderwania mięśnia dwugłowego ramienia jest długotrwały. Obejmuje on głównie zabiegi z zakresu kinezyterapii, fizykoterapii oraz masażu. Dodatkowo pacjent powinien wykonywać zalecenia w domu.

Trening plyometryczny jako istotny element przygotowania motorycznego sportowca

Trening plyometryczny stanowi wartościowy punkt wyjścia do kształcenia motoryczności ukierunkowanej zawodnika. Pozwala na rozwinięcie jego cech motorycznych z jednoczesną profilaktyką urazów. Po zastosowaniu treningu plyometrycznego zawodnik znacząco zwiększa swoje osiągnięcia oraz może bez obaw skupić się na kształtowaniu swoich umiejętności taktycznych. Z tego powodu ważne jest, aby sportowiec przeszedł przez wszystkie fazy treningu, które są tak ustalone, aby kształtować każdą cechę motoryczną

Ocena efektów usprawniania dziecka z zespołem Joubert

Zespół Joubert jest rzadkim zespołem genetycznym. Dotknięte nim osoby prezentują znaczne zróżnicowanie zarówno w zakresie poziomu funkcjonalnego oraz czasu przeżycia. W pracy opisano rozwój chłopca w wieku poniemowlęcym z zespołem Joubert w przebiegu pięciomiesięcznego okresu usprawniania metodą NDT-Bobath i metodą SI J. Ayres. Odnotowano znaczącą poprawę w zakresie dużej motoryki oraz normalizację rozwoju sensomotorycznego. Warto dodać, że dziecko jest nadal usprawniane i obecnie w wieku 2 lat i 9 miesięcy zaczyna chodzić oraz wypowiada coraz więcej pojedynczych słów, a także używa zdań zawierających podmiot i orzeczenie

Pacjentka chorująca na twardzinę układową – studium przypadku Wybrane metody stosowane w rehabilitacji

Twardzina układowa to przewlekła choroba tkanki łącznej charakteryzująca się uszkodzeniem naczyń krwionośnych, a także postępującym włóknieniem skóry i narządów wewnętrznych, co powoduje zaburzenia ich funkcjonowania. Opisywanej pacjentce największe trudności funkcjonalne sprawiają: zniekształcenia rąk, ograniczenia w obrębie nadgarstków, a także zesztywnienie tkanek twarzy, trudności w przełykaniu oraz ograniczenia ruchomości w stawach skroniowo-żuchwowych. Celem pracy jest przedstawienie wybranych metod terapii mających na celu poprawę funkcjonowania osoby chorej na twardzinę układową.

Sposoby badania i terapii stosowane w dysfunkcjach systemu żuchwowognykowo-czaszkowego z wykorzystaniem koncepcji Terapii Manualnej Rakowskiego – część I

System żuchwowo-gnykowo-czaszkowy to zespół biologiczno-czynnościowy wielu struktur o bardzo skomplikowanej budowie i funkcji. Poprzez wykorzystanie koncepcji Terapii Manualnej Rakowskiego, w tym dynamicznego modelu leczenia, fizjoterapeuta może z powodzeniem rozwiązywać nawet najbardziej skomplikowane problemy zdrowotne pacjentów

VADEMECUM FIZJOTERAPEUTY

STAW KOLANOWY Nowoczesne metody leczenia na przykładzie wykorzystania preparatu z komórek macierzystych

Urazy stawów kolanowych są jednymi z najczęściej występujących w obrębie kończyny dolnej. Mogą mieć różnoraką przyczynę i przebieg leczenia. Objawy kliniczne dotyczą najczęściej występujących dolegliwości bólowych, które mogą nasilać się w różnym okresie schorzenia i przyjmować postać ostrą lub przewlekłą. Nieustannie trwają prace nad możliwością wykorzystania substytutów chrząstki stawowej lub pozyskania możliwości jej lepszej regeneracji. Jedną z nowoczesnych metod, która z założenia ma na celu lepszą przebudowę warstwy chrząstki stawowej jest podanie preparatu z komórek macierzystych. Autorzy pracy przedstawili wyniki badań własnych na podstawie 4-letniej obserwacji około 300 chorych leczonych preparatem z mezenchymalnych komórek macierzystych.

WARTO WIEDZIEĆ

Poradnik marketingowy - wykorzystanie mediów społecznościowych

Pierwsza część naszej marketingowej opowieści była skupiona wokół badania potrzeb pacjentów. Nie bez kozery poświęciliśmy temu zagadnieniu osobny, obszerny wpis. Uważne słuchanie i analiza zgromadzonych pod tym kątem informacji powinny być dla Ciebie podstawą dalszych działań nakierowanych na osiągnięcie zaplanowanych rezultatów.

Wirtualnej rzeczywistości − rys historyczny

Wirtualna rzeczywistość bardzo prężnie się rozwija i zyskuje coraz większe grono zwolenników w różnych kategoriach wiekowych. Najczęściej kojarzy się z rozrywką, jednak ma dużo szersze zastosowanie w innych dziedzinach, w tym fizjoterapii. W artykule zostały opisane rys historyczny wirtualnej rzeczywistości oraz rozwój gier 2D i 3D.

SŁOWNIK FIZJOTERAPEUTY

Słownik


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij