Rehabilitacja w praktyce wydanie nr 5/2019
Rehabilitacja w praktyce wydanie nr 5/2019

W wydaniach naszego czasopisma staramy się przybliżyć wszystkie aspekty usprawniania, opierając się nie tylko na trendach światowej fizjoterapii, ale także na oczekiwaniach Czytelników. Staramy się zwrócić uwagę zarówno na istotne w procesie usprawniania zagadnienia z zakresu oceny czynnościowej, jak i samej terapii opartej na nowoczesnych metodach fizjoterapeutycznych. Tym niemniej wydaje się, że równie ważne jest w pracy fizjoterapeuty umiejętne posługiwanie się zasadami dotyczącymi kinezyterapii, fizykoterapii i masażu oraz ich perfekcyjna znajomość, jako stałej triady wykorzystywanej w procesie leczenia chorego. W aktualnym wydaniu „Rehabilitacji w Praktyce” chcielibyśmy zwrócić uwagę na ważny i często nieodzowny element postępowania z pacjentem, a związany z zabiegami fizykalnymi. Jesteśmy przekonani, że podjęta na łamach aktualnego wydania tematyka, także z zakresu medycyny fizykalnej, spotka się z aprobatą stałych Czytelników. W bieżącym numerze zachęcam Państwa do zapoznania się z komentarzem eksperckim prof. Karoliny Sieroń i prof. Aleksandra Sieronia poruszającym kwestie medycyny hiperbarycznej oraz artykułem związanym z praktycznymi aspektami dotyczącymi skuteczności terapeutycznej krioterapii miejscowej. W aktualnym numerze mogą się Państwo zapoznać z wybranymi metodami postępowania fizjoterapeutycznego, a w tym m.in.: wykorzystaniem ćwiczeń oddechowych w pływaniu korekcyjnym, modelem treningu propriocepcji po rekonstrukcji więzadła krzyżowego, postępowaniem fizjoterapeutycznym w uszkodzeniu splotu ramiennego, fizjoterapią w leczeniu objawów neuropatii, aktywnością fizyczną treningu slackline czy też terapią chodu u dzieci. W obecnym wydaniu mogą także zapoznać się Państwo z prezentowanym cyklicznie na naszych łamach Vademecum Fizjoterapeuty dotyczącym zmian zwyrodnieniowych stawu kolanowego.

Komentarz ekspercki

Medycyna hiperbaryczna

Medycyna hiperbaryczna ma długą historię. Wykorzystanie hiperbarii, czyli podwyższonego ciśnienia tlenu, jak wiele innych, nie do końca wyjaśnionych metod w okresie złotego wieku sanatoriów, czyli na przełomie XIX i XX wieku, odnajdujemy właśnie w medycynie sanatoryjnej.

KARTA

Tlenoterapia hiperbaryczna (HBO)

Metoda wykorzystująca lecznicze właściwości stuprocentowego tlenu pod zwiększonym ciśnieniem atmosferycznym. W dostępnych obecnie komorach wykorzystywane podczas zabiegów leczniczych ciśnienie wynosi zazwyczaj 2,5 ATA, dzięki temu można wielokrotnie zwiększyć ilość tlenu dostarczonego do komórek organizmu.

WYWIAD

Komora hiperbaryczna jako źródło przychodów dla fizjoterapeuty

O korzyściach płynących z zakupu komory hiperbarycznej przez rehabilitantów rozmawiamy z Adamem Cegielskim, prezesem firmy OMNIOXY S.A.

TEMAT NUMERU

Wykorzystanie miejscowej hiperbarycznej terapii tlenowej w leczeniu przewlekłej rany po urazie mechanicznym – opis przypadku

W pracy przedstawiono efekty terapeutyczne miejscowej hiperbarycznej terapii tlenowej (HBOT) w leczeniu trudno gojącej się rany po urazie mechanicznym okolicy lewego stawu skokowego u 57-letniego pacjenta, który doznał wypadku na kopalni. Uzyskane wyniki wskazują, że miejscowa hiperbaryczna terapia tlenowa stanowi przydatną metodę wspomagającą leczenie trudno gojących się ran, w tym także ran pourazowych.

WIEDZA W PRAKTYCE

Skuteczność terapeutyczna krioterapii miejscowej u pacjentów ze zmianami zwyrodnieniowymi stawów kolanowych

Zastosowanie lecznicze krioterapii miejscowej obejmuje przede wszystkim choroby i urazy narządu ruchu. Celem pracy jest ocena efektywności terapeutycznej zabiegów stosowanych u pacjentów ze zmianami zwyrodnieniowymi kolan. Przeprowadzone badanie pozwoliło na potwierdzenie tezy, że zabiegi krioterapii pozwalają na zmniejszenie nasilenia dolegliwości bólowych spowodowanych zmianami zwyrodnieniowymi stawów kolanowych.

Postępowanie fizjoterapeutyczne w uszkodzeniu splotu ramiennego

Uszkodzenie splotu ramiennego jest poważnym powikłaniem okołoporodowym. Wczesna diagnoza oraz podjęcie właściwego leczenia mają decydujący wpływ na funkcję kończyny górnej. W okresie noworodkowym oraz niemowlęcym proponuje się najczęściej leczenie zachowawcze. Obecnie fizjoterapia oferuje szeroki zakres możliwości obejmujący wiele metod terapii.

Chód gołębi – znaczenie terapii neurorozwojowej w zaburzeniu rotacyjnym kończyn dolnych

Chód gołębi należy do zaburzeń rotacyjnych osi kończyn dolnych. Autorzy niniejszej pracy proponują postępowanie fizjoterapeutyczne oparte na koncepcji neurorozwojowej, obejmujące zarówno ćwiczenia poprawiające stabilizację ciała, jak i kontrolę stawów biodrowych

Trójwymiarowa manualna terapia stóp sierpowatych – studium przypadku

Stopa sierpowata rozwija się najczęściej na skutek niedoboru miejsca w macicy. Trójpłaszczyznowa manualna terapia opracowana przez Barbarę Zukunft-Huber pozwala na leczenie wad w obrębie stóp już we wczesnej fazie ich rozwoju i opiera się na znajomości ogólnego, fizjologicznego wzorca ruchowego niemowląt.

Fizjoterapia w leczeniu subklinicznych objawów neuropatii alkoholowej – wstępne założenia

Neuropatia alkoholowa i rozwijająca się na jej podłożu miopatia u osób uzależnionych od alkoholu powoduje szereg niekorzystnych zmian w narządzie ruchu; pomocne będą zabiegi z zakresu kinezyterapii i fizykoterapii.

Zastosowanie koncepcyjnej Strategii Terapeutyczno-Treningowej (STT) w urazie stawu barkowego – opis przypadku

Budowa stawu ramiennego umożliwia wykonywanie wielokierunkowych zadań ruchowych we wszystkich płaszczyznach. Jest on znacznie silniej obudowany przez mięśnie i bardziej ruchomy w porównaniu ze stawem kulistym panewkowym kończyny dolnej, czyli stawem biodrowym. Czyni go to bardziej podatnym na urazy (1). Niniejsza praca stanowi opis diagnozy jednego z takich urazów oraz przebieg jego rehabilitacji.

Model treningu propriocepcji po rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego

Praca prezentuje kompleksowy program treningu propriocepcji dla osób po rekonstrukcji więzadła ACL z uwzględnieniem poszczególnych etapów rehabilitacji. Ten schemat postępowania zapewnia poprawę kontroli mięśniowej i stabilności stawu kolanowego. Może być również wykorzystywany jako forma prewencji urazów u sportowców.

Wykorzystanie ćwiczeń oddechowych w pływaniu korekcyjnym

Pływanie jest jedną z form aktywności fizycznej wspomagających harmonijny i całościowy rozwój ciała przy minimalnym ryzyku wystąpienia urazu. Ćwiczenia oddechowe w ramach pływania korekcyjnego mogą być prowadzone podczas całej jednostki lekcyjnej lub jako forma odpoczynku między zadaniami typowo pływackimi. Są również doskonałym przygotowaniem mięśni oddechowych do ćwiczeń na lądzie. W przypadku parametrów oddechowych nie ma lepszego środowiska do ćwiczeń niż środowisko wodne.

VADEMECUM FIZJOTERAPEUTY

Zmiany zwyrodnieniowe stawu kolanowego – przyczyny, objawy kliniczne, diagnostyka

Fizjoterapeuci w swojej codziennej pracy niejednokrotnie spotykają się koniecznością przygotowania programu rehabilitacyjnego i zaleceń dla pacjentów z urazami czy uszkodzeniami w obrębie kolana. Temat jest tak obszerny, że przygotowaliśmy dla Państwa nowy dział: VADEMECUM FIZJOTERPAEUTY. W kolejnych numerach będziecie Państwo mogli skorzystać z bogatych materiałów dotyczących kompleksowo stawu kolanowego. Ze względu na obszerność zagadnienia dotyczącego zmian zwyrodnieniowych stawu kolanowego materiał został podzielony na dwie części. W bieżącym numerze przeczytacie Państwo o przyczynach, objawach klinicznych oraz diagnostyce w przypadku zamian zwyrodnieniowych.

WARTO WIEDZIEĆ

Praktyki zawodowe fizjoterapeutów w świetle nowych rozporządzeń Wymogi prawne

Od 1 kwietnia 2019 roku fizjoterapeuta może prowadzić, tak samo jak lekarz, indywidualną lub grupową praktykę zawodową. Do założenia praktyki potrzebne są odpowiednie pomieszczenia oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Celem artykułu jest przedstawienie przepisów dotyczących pomieszczeń i ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz rejestracji praktyk fizjoterapeutycznych zawartych w nowych rozporządzeniach wykonawczych do Ustawy o działalności leczniczej.

Analiza aktywności fizycznej w trakcie treningu slackline

Celem pracy jest analiza wysiłku fizycznego powstałego w trakcie treningu slackline. Ocenie podlegały dane związane z wydatkiem energetycznym wyrażone w MET i kcal. Zbadano 14 zdrowych osób, studentów Politechniki Opolskiej. Stwierdzono, że badani w trakcie treningu osiągnęli intensywny poziom aktywności fizycznej > 6 MET

SŁOWNIK FIZJOTERAPEUTY

Słownik


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij