Rehabilitacja w praktyce wydanie nr 4/2019
Rehabilitacja w praktyce wydanie nr 4/2019

W bieżącym wydaniu naszego czasopisma chcielibyśmy zwrócić uwagę na ważny aspekt pracy fizjoterapeuty, jakim jest często występujące w praktyce usprawniania długotrwałe unieruchomienie chorego. Wiąże się to z niebezpieczeństwem powstania odleżyny. Jestem przekonany, że tematyka ta wydaje się nie tylko aktualna ze względu na zwiększającą się liczbę osób starszych wymagających kompleksowej opieki z zakresu rehabilitacji, ale także ze względów praktycznych związanych zarówno z częstością występowania odleżyn, jak i trudnością ich leczenia. Wyrażamy nadzieję, że poruszona w naszym czasopiśmie tematyka może przyczynić się do znaczącej poprawy jakości usług z zakresu fizjoterapii poprzez przypomnienie i wzbogacenie wiedzy z zakresu prewencji i leczenia odleżyn. W aktualnym numerze mogą Państwo jak zawsze zapoznać się m.in. z wybranymi metodami postępowania fizjoterapeutycznego, a w tym: rezonansu magnetycznego, koncepcji NDT-Bobath, strategii terapeutyczno-treningowej, plastrowania dynamicznego, stabilizacji centralnej, zabiegami z zakresu ciepłolecznictwa oraz badaniami czynnościowymi, pozwalającymi na ustalenie rodzaju i stopnia dysfunkcji oraz umożliwiającymi wyznaczenie celów fizjoterapii, w tym oceną sprawności osób starszych. W obecnym wydaniu mogą także zapoznać się Państwo z zagadnieniami prawnymi dotyczącymi świadczeń gwarantowanych. Zachęcam, jak zawsze, do zapoznania się z komentarzem eksperckim, tym razem pani profesor Magdaleny Wilk-Frańczuk oraz prezentowanym cyklicznie na naszych łamach słownictwem stosowanym w procesie fizjoterapii, a także Vademecum Fizjoterapeuty.

KARTA

Postępowanie w przypadku wystąpienia odleżyn

Komentarz ekspercki

Odleżyny jako znaczący problem dla opieki medycznej

Odleżyny są problemem klinicznym, społecznym i ekonomicznym, stanowią źródło dolegliwości i obniżają jakość życia pacjenta, a dodatkowo często prowadzą do udaremnienia wysiłku włożonego w leczenie operacyjne, zachowawcze i rehabilitację. Dlatego w różnych krajach wdrożenie procedur związanych z profilaktyką przeciwodleżynową już wiele lat temu zostało uznane za działanie priorytetowe. Opracowano również liczne dokumenty z wytycznymi w tym zakresie, zarówno z inicjatywy Ministerstwa Zdrowia, jak i różnych organizacji pozarządowych i stowarzyszeń.

TECHNOLOGIE W REHABILITACJI

Postępy gojenia odleżyn II-IV stopnia po zastosowaniu elektrostymulacji anodowej

W pracy oceniono wpływ anodowej elektrostymulacji wysokonapięciowej (EWN) na gojenie się odleżyn II-IV stopnia. Badaniem objęto 30 osób.

WIEDZA W PRAKTYCE

Stabilizacja centralna w treningu osób po amputacji w obrębie kończyn dolnych

Rola rehabilitacji w przywracaniu prawidłowych wzorców ruchowych po amputacji jest przez wielu autorów uznana za najważniejszy element powrotu do aktywności dnia codziennego. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie korzyści wynikających z wykorzystania ćwiczeń mięśni głębokich tułowia w rehabilitacji osób po amputacji.

Leczenie dyskopatii rezonansem magnetycznym z zastosowaniem technologii MBST® – opis przypadku

W związku z częstością występowania problemu zespołów bólowych kręgosłupa konieczne staje się wdrażanie nowych metod profilaktycznych i terapeutycznych. W niniejszej pracy przedstawiono przypadek leczenia dyskopatii rezonansem magnetycznym w połączeniu z terapią manualną.

Koncepcja NDT-Bobath jako postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne prowadzone w oparciu o klasyfikację ICF-CY oraz metodę S.M.A.R.T. Cz. II

Celem artykułu jest przedstawienie terapii chłopca z niedowładem połowiczym. Na podstawie uzyskanych wyników można wysunąć tezę o zasadności stosowania wybranych metod i technik neurorozwojowych u dzieci z porażeniem mózgowym.

Ocena sprawności fizycznej osób starszych za pomocą testu SPPB (Short Physical Performance Battery)

W celu oceny poziomu sprawności starszych osób niezbędne są specjalnie utworzone narzędzia. Test SPPB dostarcza informacji na temat sprawności fizycznej, która znajduje swoje odbicie w wykonywaniu codziennych czynności. W artykule przedstawiono istotę testu SPPB oraz przykłady jego zastosowania.

Przedstawienie założeń Strategii Terapeutyczno- -Treningowej (STT) po urazach mięśniowych

Celem artykułu jest przedstawienie nowego podejścia do postępowania po urazach mięśniowych zarówno w stanie ostrym, jak i przewlekłym oraz zasad prowadzenia pacjenta po przebytej w przeszłości kontuzji.

Dynamiczne plastrowanie po zabiegu mikrodiscektomii w odcinku lędźwiowym kręgosłupa – opis przypadku

Obecnie najczęściej wykonywaną w chirurgii kręgosłupa procedurą jest mikrodiscektomia, czyli usunięcie fragmentu jądra miażdżystego, który uciska na strukturę nerwową. Celem artykułu jest przedstawienie zastosowania plastrowania dynamicznego po zabiegu mikrodiscektomii.

Masaż w zaburzeniach integracji sensorycznej

W zaburzeniach integracji sensorycznej masaż przynosi wiele pozytywnych efektów – zmniejsza nadpobudliwość psychoruchową, zwiększa koncentrację uwagi, a także zmniejsza dysfunkcje sensoryczne. Celem pracy jest przedstawienie autorskiego masażu, który przynosi pozytywne korzyści u dzieci z zaburzeniami SI.

VADEMECUM FIZJOTERAPEUTY

Uszkodzenia więzadeł stawu kolanowego − postępowanie usprawniające

Fizjoterapeuci w swojej codziennej pracy niejednorodnie spotykają się z koniecznością przygotowania programu rehabilitacyjnego i zaleceń dla pacjentów z urazami czy uszkodzeniami w obrębie kolana. W niniejszej części omówione zostały uszkodzenia więzadeł stawu kolanowego − postępowanie usprawniające.

WARTO WIEDZIEĆ

Świadczenia gwarantowane z zakresu rehabilitacji leczniczej po zmianach prawa w 2019 roku

Rehabilitacja lecznicza należy do świadczeń gwarantowanych świadczeniobiorcy w systemie publicznego ubezpieczenia zdrowotnego. Od 1 stycznia 2019 roku zmieniły się niektóre przepisy dotyczące rehabilitacji leczniczej. Celem artykułu jest przedstawienie, jakie świadczenia przysługują pacjentowi, oraz co zmieniło się w realizacji prawa pacjenta do rehabilitacji leczniczej w 2019 roku.

Korzystny wpływ ciepłolecznictwa na układ sercowo-naczyniowy

Temperatura ciała ma duży wpływ na procesy zachodzące w ludzkim organizmie. Warto indukować to działanie poprzez zabiegi z zakresu ciepłolecznictwa. Najwięcej korzystnych zmian dotyczy układu sercowo-naczyniowego. Celem pracy jest przedstawienie dobroczynnego wpływu ciepła na ten układ, również za pośrednictwem innych narządów. Ciepło może zapobiec nawet przedwczesnej śmierci.

WIEDZA W PRAKTYCE

Monitorowanie skuteczności rehabilitacji w populacji osób z zawrotami głowy i schorzeniami narządu ruchu Zastosowanie wybranych skal i kwestionariuszy

Artykuł wyłącznie w wersji online. Celem pracy była weryfikacja dostępnych kwestionariuszy i skal oceny funkcjonalnej dla monitorowania rehabilitacji osób z zawrotami głowy przy współistniejących zaburzeniach narządu ruchu.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij