Rehabilitacja w praktyce wydanie nr 2/2019
Rehabilitacja w praktyce wydanie nr 2/2019

W aktualnym numerze mogą Państwo zapoznać się m.in. z: nowoczesnymi technologiami stosowanymi w rehabilitacji chodu pacjentów neurologicznych, zastosowaniem fali uderzeniowej u chorych po udarze mózgu, wczesną rehabilitacją stosowaną na oddziale intensywnej terapii kardiologicznej, terapią powięzi będącą uzupełnieniem usprawniania w bólach kręgosłupa, kryteriami kwalifikacji do usprawniania neurorozwojowego, a także wpływem kinesiotapingu na reakcje siły mięśniowej. W tym wydaniu naszego czasopisma w nowym dziale Vademecum fizjoterpaeuty znajdą Państwo opracowanie dotyczące uszkodzenie łąkotek i powierzchni stawu udowo-piszczelowego oraz związane z tym wybrane techniki pracy mięśniowopowięziowej. Jest to pierwsza część cyklu artykułów, szczegółowo omawiająca dysfunkcje stawu kolanowego.

Jak zwykle mogą się Państwo zapoznać się również m.in. z informacjami dotyczącymi badań czynnościowych, pozwalającymi na ustalenie rodzaju i stopnia dysfunkcji oraz umożliwiającymi planowanie fizjoterapii, a także prezentowanym cyklicznie
w czasopiśmie słownictwem, wprowadzanym i stosowanym w procesie fizjoterapii. W dotychczasowych wydaniach „Rehabilitacji w Praktyce” poruszano wielokrotnie tematykę związaną z aspektami prawnymi zawodu fizjoterapeuty. W obecnym wydaniu otrzymają Państwo informacje dotyczące grupowej praktyki fizjoterapeutycznej. Zachęcam jak zawsze do zapoznania się z komentarzem eksperckim, tym razem prof. Marka Woźniewskiego, obejmującym problemy związane z rehabilitacją w onkologii, w tym wskazaniami do zabiegów fizykalnych i masażu.

KALEJDOSKOP

Kalejdoskop

Komentarz ekspercki

Rehabilitacja w onkologii

Można przyjąć, że początek instytucjonalnej rehabilitacji w onkologii w Polsce przypada na połowę lat 70. ubiegłego stulecia, kiedy to w ramach III Programu Walki z Rakiem w Polsce – Programu Rządowego PR-6 na lata 1976-1990 – rozpoczęto w Centrum Onkologii – Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie – rehabilitację kobiet leczonych z powodu raka piersi. Od tego czasu minęło ponad 40 lat i warto podsumować stan polskiej rehabilitacji onkologicznej. Niestety analiza ta jest niekorzystna, gdyż nadal brak jest Polsce systemu oraz standardów rehabilitacji onkologicznej, a dziedzina ta obciążona jest licznymi mitami niewynikającymi z wiarygodnych badań naukowych.

KARTA

Postępowanie w przypadku raka piersi

REHABILITACJA W ONKOLOGII

Wybrane metody fizjoterapii w przebiegu polineuropatii wywołanej chemioterapią

Polineuropatia obwodowa indukowana chemioterapią (chemotherapy-induced peripheral neuropathy – CIPN) jest częstym objawem niepożądanym leczenia onkologicznego (dotyka ok. 40% pacjentów). W artykule przedstawiono sposoby diagnostyki, a także przykładowy program usprawniania w obwodowej polineuropatii indukowanej chemioterapią.

WIEDZA W PRAKTYCE

Wybrane techniki pracy mięśniowo-powięziowej w zaburzeniach funkcji stawu kolanowego

Niniejsza praca ma na celu przybliżenie problematyki dysfunkcji stawu kolanowego w ujęciu mięśniowo-powięziowym. W opracowaniu przedstawiono różne propozycje technik pracy z pacjentem po uszkodzeniu więzadła krzyżowego przedniego (ACL) i zapaleniu gęsiej stopy, które skupiają się na centralizacji bólu, przywróceniu odpowiedniej elastyczności tkanek oraz na działaniu przeciwbólowym.

Manipulacja powięzi jako efektywna metoda uzupełnienia procesu rehabilitacji pacjentki z bólem dolnego odcinka kręgosłupa

Istotą pracy jest przedstawienie możliwości zastosowania manipulacji powięzi oraz funkcjonalnej analizy systemu mięśniowo-szkieletowego w pracy z pacjentami z dolegliwościami bólowymi dolnego odcinka kręgosłupa.

Wpływ kinesiotapingu na reakcje siły mięśniowej u dorosłych aktywnych fizycznie

Celem pracy było zbadanie wpływu KT na siłę mięśniową bezpośrednio po naklejeniu plastrów, w zależności od techniki aplikacji. W badaniu wzięło udział 20 bezobjawowych, aktywnych fizycznie dorosłych ochotników. Testy zostały wykonane przy pomocy maszyny EN-KNEE firmy EnrafNonius, badającej maksymalną wartość momentu siły w trakcie wyprostu w stawie kolanowym.

Wczesna rehabilitacja pacjentów na Oddziale Intensywnej Terapii Kardiologicznej

Jednym z kluczowych elementów decydujących o skuteczności leczenia w OITK jest wczesna fizjoterapia. Wczesne uruchomienie i profesjonalna rehabilitacja mogą poprawić jakość życia chorych, zarówno przynosząc korzyści pacjentom, jak i obniżając koszty hospitalizacji.

Postępowanie fizjoterapeutyczne u kobiet z rozejściem spojenia łonowego podczas ciąży i połogu

Rozejście spojenia łonowego stanowi coraz powszechniejszy problem u kobiet w okresie ciąży i połogu. W pracy przedstawiono testy ortopedyczne oraz uwagi teoretyczne i praktyczne dotyczące zastosowania wybranych metod fizjoterapeutycznych.

Wpływ technik rozluźniania klatki piersiowej i przepony na pojemność życiową płuc u osób z mózgowym porażeniem dziecięcym - opis przypadku

Celem pracy była ocena wpływu terapii powięziowej klatki piersiowej i przepony na parametry spirometryczne u 9-letniego chłopca z mózgowym porażeniem dziecięcym (MPD). Zbadano: FVC, FEV1, PEF i FEV1/ FVC, a także ruchomość klatki piersiowej. Terapia obejmowała dwie manualne techniki uwalniania klatki piersiowej i przepony.

Rozwój nowoczesnych technologii w rehabilitacji chodu pacjentów neurologicznych – opis przypadku

Andago to urządzenie przeznaczone do wspierania funkcjonalnej terapii chodu. Jego główną funkcją jest dynamiczne odciążanie masy ciała pacjenta. Opis niniejszego przypadku ma na celu przedstawienie możliwości zastosowania Andago, gdzie kluczowym elementem jest trening równoważny wraz z utrzymywaniem właściwego kierunku chodu w warunkach odciążenia.

Terapia pozaustrojową falą uderzeniową w spastyczności u pacjentów po udarze mózgu

Udar mózgu jest jedną z najczęstszych przyczyn niepełnosprawności osób dorosłych. W artykule przeglądowym przedstawiono aktualny stan wiedzy na temat zastosowania terapii pozaustrojową falą uderzeniową jako uzupełnienie kompleksowej rehabilitacji osób po udarze mózgu.

Kliniczne kryteria kwalifikacji dzieci z koślawością kolan do usprawniania neurorozwojowego

Celem pracy było przedstawienie klinicznych kryteriów klasyfikacji dzieci z koślawością kolan do usprawniania neurorozwojowego. Podjęto próbę opisania narzędzia, które umożliwi terapeucie podjęcie decyzji, czy jest potrzeba kwalifikacji dziecka do terapii usprawniającej, czy też koślawość ustąpi samoistnie.

VADEMECUM FIZJOTERAPEUTY

STAW KOLANOWY Cz. I – uszkodzenie łąkotek i powierzchni stawu udowo-piszczelowego

Fizjoterapeuci w swojej codziennej pracy niejednorodnie spotykają się z koniecznością przygotowania programu rehabilitacyjnego i zaleceń dla pacjentów z urazami czy uszkodzeniami w obrębie kolana. W niniejszej części omówione zostały uszkodzenie łąkotek i powierzchni stawu udowo-piszczelowego.

WARTO WIEDZIEĆ

Grupowa praktyka fizjoterapeutyczna w formie spółki partnerskiej

Praktyki grupowe mogą być prowadzone przez określone prawem spółki, między innymi przez spółkę partnerską. Celem artykułu jest przedstawienie regulacji prawnych dotyczących zakładania i prowadzenia spółki partnerskiej przez fizjoterapeutów.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij