Rehabilitacja w praktyce wydanie nr 1/2019
Rehabilitacja w praktyce wydanie nr 1/2019

Bieżące wydanie numeru naszego czasopisma jest kontynuacją ważnej problematyki z zakresu usprawniania dzieci. Jestem przekonany, że tematyka poświęcona fizjoterapii w pediatrii wydaje się nie tylko aktualna ze względu na zwiększającą się liczbę dzieci wymagających opieki z zakresu kompleksowej rehabilitacji, ale także ze względów czysto praktycznych, związanych zarówno z częstością występowania dysfunkcji, jak i trudnością ich leczenia, a więc ogromnych kosztów społecznych i ekonomicznych. Znaczące zwiększanie kosztów opieki medycznej, w tym rehabilitacji, grupy najmłodszych pacjentów prowadzi do trwających ciągle poszukiwań efektywnych metod postępowania fizjoterapeutycznego, przede wszystkim w opiece ambulatoryjnej. Tym bardziej, że wiąże się to ze znacznym wzrostem w populacji liczby dzieci, u których wraz z wiekiem będzie można obserwować nasilenie dysfunkcji. Wyrażamy nadzieję, że nasze czasopismo, oraz podejmowane w nim tematy z zakresu usprawniania dzieci, w tym usprawniania neurorozwojowego, może przyczynić się do poprawy jakości usług z zakresu fizjoterapii w pediatrii. W aktualnym numerze mogą Państwo zapoznać się m.in. z wybranymi metodami postępowania fizjoterapeutycznego oraz badaniami czynnościowymi, pozwalającymi na ustalenie rodzaju i stopnia dysfunkcji oraz umożliwiającymi wyznaczenie celów fizjoterapii. Zachęcam, jak zawsze, do zapoznania się z komentarzem eksperckim, tym razem prof. Małgorzaty Matyi dotyczącym oceny czynnościowej u dzieci oraz prezentowanym cyklicznie na Naszych łamach słownictwem stosowanym w procesie fizjoterapii. Ponadto wraz z całą redakcją wyrażam nadzieję, że nowa forma graficzna czasopisma przypadnie Państwu do gustu i sprawi, że prezentowane materiały będą stanowiły solidne i czytelne kompendium wiedzy.

KALEJDOSKOP

Kalejdoskop

Komentarz ekspercki

Ocena wybranych cech kończyn dolnych i wariantów chodu

W okresie przedszkolnym występuje wiele cech posturalnych i motorycznych, które w późniejszych etapach rozwojowych mają status błędów postawy, a w omawianym okresie uważane są za fizjologiczne. Wady te są przedmiotem kontrowersji dotyczących zasadności wprowadzania postępowania fizjoterapeutycznego i ortopedycznego ze względu na ich (często) fizjologiczny charakter we wczesnym okresie rozwoju.

KARTA

Ocena postawy ciała dziecka

REHABILITACJA W PEDIATRII

Zagrożenia prawidłowego rozwoju – znaczenie czułości diagnostycznej w okresie niemowlęcym i wczesnodziecięcym

Artykuł koncentruje się wokół pacjentów z prawidłowym napięciem mięśniowym, prezentujących normotonię, oraz dzieci z nieco obniżonym i niskim napięciem mięśniowym, czyli prezentujących stan pośredni – paratonię

WIEDZA W PRAKTYCE

Choroba Huntingtona – schemat postępowania fizjoterapeutycznego. Cz. II

Choroba Huntingtona (HD) to rzadkie genetyczne schorzenie ośrodkowego układu nerwowego. Fizjoterapia, szczególnie kinezyterapia, jest jednym z elementów terapii pacjenta, która może opóźnić postęp choroby i poprawić jakość życia pacjentów. Celem tego artykułu jest przedstawienie schematu ćwiczeń, które mogą mieć zastosowanie w prowadzeniu fizjoterapii u osób z chorobą Huntingtona.

Zastosowanie terapii falą uderzeniową w leczeniu zapalenia nadkłykcia bocznego kości ramiennej

Celem pracy jest omówienie głównych przyczyn i mechanizmu powstania zapalenia nadkłykcia bocznego kości ramiennej, a także możliwości jego leczenia z zastosowaniem terapii falą uderzeniową. W pracy przedstawiono metodykę wykonania zabiegów z wykorzystaniem fali uderzeniowej w zapaleniu nadkłykcia bocznego kości ramiennej zarówno w przebiegu ostrym, jak i przewlekłym schorzenia.

Zastosowanie powtarzalnej przezczaszkowej stymulacji magnetycznej w leczeniu dystonii szyjnej

Powtarzalna przezczaszkowa stymulacja magnetyczna (rTMS) jest metodą stosowaną w neurologii oraz psychiatrii. Wykorzystywana jest w leczeniu: depresji, stanów poudarowych, chorobie Parkinsona, chorobie Alzheimera oraz po urazach czaszkowo-mózgowych. Niniejsza publikacja przedstawia zastosowanie przezczaszkowej stymulacji magnetycznej u 63-letniego pacjenta z dystonią szyjną.

Terapia pacjentów z afazją wspomagana oprogramowaniami komputerowymi

Celem pracy jest zaprezentowanie nowoczesnych oprogramowań informatycznych: AfaSystem, RehaCom, MÓWik, GoTalk 9+, EEG Biofeedback, mogących mieć zastosowanie w terapii afazji. Poprzez wykorzystanie w niej specjalnych programów komputerowych uzyskuje się nowe narzędzia i możliwości rehabilitacji. Przygotowane w formie elektronicznej ćwiczenia obejmują podstawowe funkcje językowe (tworzenie i rozumienie wypowiedzi językowych, czytanie i pisanie).

Ćwiczenia stabilizacyjne i trening propriocepcji po rekonstrukcji pierścienia rotatorów

Niniejsza praca ma na celu przybliżenie problematyki postępowania fizjoterapeutycznego po rekonstrukcji stożka rotatorów. Praktyczny wymiar pracy odnosi się do propozycji ćwiczeń stabilizujących oraz treningu propriocepcji, mających zastosowanie na różnych etapach rehabilitacji. W opracowaniu zostały przedstawione różne warianty technik pracy funkcjonalnej, mających na celu przywrócenie odpowiedniej siły i elastyczności tkanek, czucia głębokiego oraz polegających na działaniu przeciwbólowym.

Ocena kontroli głowy u dziecka z czterokończynowym mózgowym porażeniem po aplikacji taśm kinesiotaping na mięsień prostownik grzbietu

Celem pracy była ocena wpływu metody kinesiotapingu na kontrolę głowy u dziecka w wieku dwóch lat ze stwierdzoną czterokończynową postacią mózgowego porażenia z poziomu V skali Gross Motor Function Clasification System. Oceniano liczbę oraz wysokość podniesień głowy, a także czas ich trwania.

WARTO WIEDZIEĆ

Grupowa praktyka fizjoterapeutyczna w formie spółki jawnej

Nowością ustawową jest możliwość zakładania prywatnych praktyk przez fizjoterapeutów. Praktyki fizjoterapeutów, tak samo jak lekarzy, mogą być indywidualne lub grupowe. Praktyki grupowe mogą być prowadzone przez określone prawem spółki, między innymi przez spółkę jawną. Celem artykułu jest przedstawienie regulacji prawnych dotyczących zakładania i prowadzenia spółki jawnej przez fizjoterapeutów

Stosunek fizjoterapeutów do nowej sytuacji zawodowej po wejściu w życie Ustawy o zawodzie fizjoterapeuty

Praca napisana na podstawie badań ankietowych jest opisem oczekiwań fizjoterapeutów i ich stosunku do nowej sytuacji zawodowej powstałej po wejściu w życie Ustawy o zawodzie fizjoterapeuty. Autor opisuje, w jaki sposób fizjoterapeuci odnoszą się do kilku analizowanych problemów.

Wpływ wybranych technik Funkcjonalnej Terapii Trzewi na poprawę stanu psychofizycznego terapeuty i pacjenta

Istotą artykułu jest hipoteza zakładająca, że dłonie terapeuty skupionego na emocjach wywołujących ciepło w jego sercu stają się cieplejsze i rozluźniają ciało oraz psychikę pacjenta.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij