Rehabilitacja w praktyce wydanie nr 3/2018
Rehabilitacja w praktyce wydanie nr 3/2018

Tematem najnowszego numeru „Rehabilitacji w Praktyce” jest usprawnianie pacjentów z problemami kardiologicznymi ze współistniejącymi dysfunkcjami narządu ruchu. Wydaje się to o tyle ważne, że zazwyczaj u pacjentów trafiających do gabinetów fizjoterapii stwierdza się dodatkowe, niewykazywane w pierwszej kolejności dolegliwości i dysfunkcje, rzutujące w sposób zasadniczy na przebieg usprawniania. Podkreśla to podstawowe i zasadnicze znaczenie badania funkcjonalnego w procesie fizjoterapii. Zachęcam do lektury zarówno artykułów związanych ściśle z tematem przewodnim, jak i tych, które dotyczą zagadnień związanych z obszernym procesem rehabilitacji, w tym także terapii alternatywnych. Polecam Państwu komentarz ekspercki pani prof. Edyty Smolis-Bąk oraz stałe pozycje związane z wybranymi elementami badania czynnościowego oraz słownictwa wprowadzanego i stosowanego w procesie fizjoterapii.

W bieżącym wydaniu nie może zabraknąć też komentarza dotyczącego zabiegów fizykalnych i ważnego głosu autorytetu medycyny fizykalnej w środowisku fizjoterapeutów, jak i lekarzy rehabilitacji, czyli pana prof. Aleksandra Sieronia. Łamy czasopisma są jak zwykle otwarte na rzeczowe argumenty ukierunkowane na dobro pacjentów, stanowiące wartość najwyższą. Mamy nadzieję, że szeroka dyskusja przyczyni się do wypracowania standardów pozwalających na urzeczywistnienie kompleksowego modelu rehabilitacji.

KALEJDOSKOP

Kalejdoskop

REHABILITACJA KARDIOLOGICZNA

Zespolenie złamania szyjki kości udowej i pomostowanie aortalno-wieńcowe w krótkim odstępie czasowym – wyzwanie dla fizjoterapeuty

Rzadko zdarza się przypadek chorego, u którego konieczne jest wykonanie operacji ortopedycznej i kardiochirurgicznej w krótkim odstępie czasowym. Rehabilitacja pacjenta z takim przebiegiem choroby jest dużym wyzwaniem w pracy fizjoterapeuty. Kompleksowe i wielowymiarowe podejście terapeuty jest podstawą w powrocie chorego do pełnej samodzielności i optymalnej sprawności fizycznej.

KARTA

Metody diagnostyczne w rehabilitacji kardiologicznej

W przebiegu rehabilitacji konieczne jest wielokrotne badanie pacjenta w zakresie zależnym od programu rehabilitacji, jej etapu i stanu chorego. Badanie konieczne jest ponadto przed każdą próbą wysiłkową, przed zwiększeniem obciążenia wysiłkiem fizycznym lub poszerzeniem programu ćwiczeń, każdorazowo u chorych o podwyższonym ryzyku powikłań i niezwłocznie u chorego zgłaszającego dolegliwości.

Komentarz ekspercki

Fizjoterapia w nowoczesnej kardiologii

Wiodącą rolę w powstaniu i rozwoju kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej w Polsce odegrali prof. Zdzisław Askanas i prof. Stanisław Rudnicki. Doprowadzili oni do opracowania pionierskich programów i modeli wczesnej rehabilitacji kardiologicznej, które stały się fundamentem polskiej szkoły rehabilitacji kardiologicznej.

WIEDZA W PRAKTYCE

Osteotomia kości piszczelowej w przebiegu choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego Postępowanie fizjoterapeutyczne

Osteotomia kości piszczelowej jest efektywnym zabiegiem chirurgicznym stosowanym w przebiegu leczenia choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego, umiejscowionej w przedziale przyśrodkowym. Polega na przecięciu kości piszczelowej. Unowocześnienie technik operacyjnych i urządzeń fiksacyjnych pozwoliło na wcześniejszy i bardziej zaawansowany powrót do aktywności, co powoduje potrzebę określenia nowych, zindywidualizowanych wytycznych w zakresie rehabilitacji pacjenta.

Zastosowanie programów obliczeniowych typu CAD w projektowaniu stopy protezowej

W przypadku amputacji stopy konieczne jest odpowiednie zaprotezowanie chorego tak, aby odtworzyć prawidłowy wzorzec chodu i umożliwić mu powrót do aktywności fizycznych i zapewnić samoobsługę. Celem pracy jest przedstawienie własnej koncepcji stopy protezowej oraz możliwości wykorzystania programów typu CAD w jej projektowaniu. Wykonując stopę protezową, należy wykorzystać materiały, które charakteryzują się dużą wytrzymałością na odkształcenia i zmęczenie. Do oceny powyższych parametrów wykorzystano model 3D stopy protezowej oraz stymulacje MES w programie Invertor. Projektowanie stopy protezowej z pominięciem biomechaniki stopy i charakterystyki chodu człowieka jest niemożliwe, dlatego podczas projektowania modelu stopy wykorzystano analizę chodu z wykorzystaniem systemu BTS Smart z pasywnymi markerami świetlnymi odbijającymi światło czerwone.

Zaburzenia motoryki dużej u dzieci – analiza przypadku

W niniejszym artykule został przybliżony przypadek elementów autystycznych z silnymi zaburzeniami przetwarzania sensorycznego. W artykule omówiono problemy, z jakimi spotkać się mogą rodzice podczas opieki nad dzieckiem dysfunkcyjnym. Przedstawiono także diagnozy postawione przez terapeutów pracujących metodą integracji sensorycznej SI.

Fizjoterapia w powikłaniach cukrzycy typu II

Cukrzyca jest chorobą cywilizacyjną, a zachorowalność na nią wciąż systematycznie wzrasta. Wiele osób cierpi na cukrzycę jeszcze przed postawieniem diagnozy, co świadczy o tym, że dolegliwości towarzyszące cukrzycy mogą być mylone z innymi chorobami. W przypadku osób chorujących na cukrzycę szczególnie ważna jest fizjoterapia, która obejmuje kinezyterapię, leczenie uzdrowiskowe i fizykoterapię.

Wpływ gimnastyki leczniczej na dolegliwości lędźwiowego odcinka kręgosłupa

Bólami krzyża określa się dolegliwości zlokalizowane w okolicy lędźwiowej, krzyżowo-lędźwiowej oraz krzyżowo-biodrowej. Jedną z głównych metod terapii bólów krzyża jest leczenie zachowawcze, które zawiera elementy farmakoterapii, fizjoterapii, psychoterapii oraz edukacji. W rehabilitacji kluczowe znaczenie odgrywają ćwiczenia lecznicze, które są skuteczną, potwierdzoną w wielu badaniach naukowych formą leczenia pacjentów z bólami krzyża. Celem niniejszej pracy jest ocena wpływu gimnastyki leczniczej na zmniejszenie dolegliwości bólowych oraz poprawę ruchomości w odcinku lędźwiowo-krzyżowym kręgosłupa. Badanie przeprowadzono w grupie 80 kobiet (w wieku 30-50 lat) z dolegliwościami bólowymi kręgosłupa L-S. Po przeprowadzeniu badania klinicznego pacjentki skierowano do Poradni Rehabilitacji. Wyodrębniono dwie jednorodne grupy żeńskie liczące po 40 osób. W grupie A nie wykonywano ćwiczeń, natomiast grupa B została objęta gimnastyką leczniczą trwającą 6 miesięcy. W obu grupach przeprowadzono badanie podmiotowe i przedmiotowe, obejmujące ankiety oraz testy funkcjonalne (Schobera, Thomasa, Laquerra). Wyniki badań własnych wykazują znamienny wpływ gimnastyki leczniczej na zmniejszenie dolegliwości bólowych oraz poprawę ruchomości w odcinku lędźwiowym. Wykazano również korzystny wpływ gimnastyki leczniczej na jakość życia pacjentek z bólami krzyża.

MASAŻ

Zastosowanie masażu i Kinesio Tapingu u kobiet w ciąży

Ciąża to 280 dni ciągłego rozwoju płodu w łonie kobiety. Nawet w prawidłowo przebiegającej ciąży kobieta może odczuwać różne związane z tym okresem dolegliwości bólowe, obrzęki, rozstępy, wahania nastroju, a nawet depresję. Fizjoterapia jest bezpieczną, nieinwazyjną dziedziną medycyny, która może tym dolegliwościom zapobiegać lub je zmniejszać. Zastosowanie u kobiet mają różne metody fizjoterapeutyczne, a wśród nich masaż oraz Kinesio Taping. W pracy przedstawiono przydatność i efektywność tych dwóch metod, o których wiedza wśród kobiet ciężarnych, a także personelu medycznego jest nadal niewystarczająca.

REHABILITACJA W PEDIATRII

Wpływ zabiegów profilaktyczno-leczniczych na zmiany w postawie ciała dzieci

Zmienność postawy ciała jest cechą nieodłączną procesu posturogenezy. Młodszy wiek szkolny charakteryzuje się wysoką labilnością posturalną, sprzyjającą korekcji i kompensacji. Wczesna diagnoza pozwala na wprowadzenie odpowiednio dostosowanych ćwiczeń zarówno profilaktycznych, jak i leczniczych, których wpływ obrazuje niniejsza praca. Celem pracy była 10-miesięczna obserwacja zmian w zakresie parametrów opisujących postawę ciała po wprowadzeniu działań profilaktyczno-leczniczych

WARTO WIEDZIEĆ

Terapie alternatywne - szerokie zastosowanie wybranych metod z zakresu medycyny wschodniej

Obok ziołolecznictwa, akupunktura i akupresura są najstarszymi metodami leczniczymi stosowanymi w starożytnych Chinach. Idea tych zabiegów opiera się na przywracaniu równowagi energetycznej w organizmie, która może zostać zakłócona na skutek działania czynników patogennych lub przez zablokowanie kanałów energetycznych dla przepływu energii wewnętrznej Qi. Oddziaływanie na punkty akupunkturowe: prądem przez igłę to elektroakupunktura, bezpośrednio na skórę – elektropunktura, laserem – laseropunktura, gorącym ziołowym cygarem – moksoterapia, dotykiem lub ostrym narzędziem – akupresura. Wskazaniem do zastosowania zabiegów medycyny chińskiej mogą być: bóle kręgosłupa i stawów, nerwobóle, stany zapalne górnych i dolnych dróg oddechowych, alergie, zapalenie zatok, osłabienie mięśni, zaburzenia hormonalne.

Ai Chi – metoda terapii w wodzie

Ai Chi jest jedną z metod terapii w wodzie. Stanowi połączenie wschodniej i zachodniej filozofii pracy z ciałem, umysłem i duchową energią. Obejmuje 16 ruchów rozpoczynających się od oddychania i stopniowo angażujących kończyny górne, tułów i kończyny dolne, a kończących się na koordynacji całego ciała. Ćwiczenia wymagają skupienia się na oddychaniu, przepływie energii, płynności i dokładności ruchów. Każda sekwencja ma swoją nazwę odzwierciedlającą umysłowe skojarzenie i ruch fizyczny. Skuteczność metody Ai Chi została potwierdzona w licznych badaniach. Udowodniono, że przynosi ona pozytywne rezultaty między innymi u osób z chorobą Parkinsona, po udarze mózgu, u osób ze stwardnieniem rozsianym czy z fibriomialgią. Ćwiczenia mogą być wykonywane przez osoby w różnym wieku i z różnym poziomem sprawności fizycznej.

DOBRE PRAKTYKI

Przedsiębiorstwo Uzdrowiskowe „Ustroń” S.A.

Przedsiębiorstwo Uzdrowiskowe „Ustroń” S.A. (PU „Ustroń” S.A.) to jeden z największych kompleksów uzdrowiskowych w Europie. To połączenie tradycji z nowoczesnością. Tradycje uzdrowiskowe Ustronia sięgają końca XVIII w.

Opinie

Ocena przydatności medycyny fizykalnej i fizykoterapii w rehabilitacji

W ostatnim czasie rozpoczęły się w Polsce działania mające na celu likwidację finansowania uznanych na świecie procedur z zakresu medycyny fizykalnej, która czasem nosi w rehabilitacji i fizjoterapii nazwę fizykoterapii. Głos w sprawie zabrał PROF. DR HAB. N. MED., DR H.C. MULTI ALEKSANDER SIEROŃ

PORADY, PRAWO, ZARZĄDZANIE

Formy świadczeń w zakresie rehabilitacji w warunkach uzdrowiskowych

Duża część fizjoterapeutów wykonuje swój zawód w uzdrowiskach. W uzdrowiskach prowadzone są różnego rodzaju turnusy dla pacjentów. Zależnie od rodzaju turnusu różne są też przysługujące zakresy świadczeń zdrowotnych, w tym liczba zabiegów fizjoterapii dla pacjentów. Najwięcej rehabilitowanych jest pacjentów opłacanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Celem artykułu jest przedstawienie rodzajów pobytów w uzdrowiskach i zakresów przysługujących pacjentom świadczeń z fizjoterapii.

WARTO WIEDZIEĆ

Słownik fizjoterapeuty

KALENDARIUM

Kalendarium

Kalendarium kursów i konferencji dla fizjoterapeutów


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij