Rehabilitacja w praktyce wydanie nr 1/2014
Rehabilitacja w praktyce wydanie nr 1/2014

Tematyka numeru to ortopedia i urazy. W wydaniu: uraz fizyczny a uraz psychiczny – trudności rehabilitacji i readaptacji do aktywności fizycznej po urazie stawu kolanowego, Kinesio Taping jako metoda wspomagająca postępy rehabilitacyjne u piłkarzy i piłkarek ręcznych, zastosowanie fali uderzeniowej w tendinopatiach, zespole bólu mięśniowo-powięziowego oraz zabiegi fizykalne w leczeniu patologii ścięgna Achillesa.

KALEJDOSKOP

Kalejdoskop

VADEMECUM FIZJOTERAPEUTY

Stretching – rozciąganie miesni

Stretching utożsamiany jest głównie zmetoda zwiększającą zakres ruchomości wdanym stawie lub segmencie ciała. Sam stretching wykonuje się namięśniach zzachowaniem należytej ostrożności, zwracając szczególna uwagę narodzaj reakcji organizmu.

KINEZYTERAPIA

Uraz fizyczny a uraz psychiczny – trudności rehabilitacji i readaptacji do aktywności fizycznej po urazie stawu kolanowego

Celem badania była ocena występowania leku przed powrotem do aktywności fizycznej, wtrakcie której doszło dourazu stawu kolanowego. Wwyniku przeprowadzonych badan dowiedziono m.in., zewprowadzenie ćwiczeń charakterystycznych dla danej dyscypliny sportowej pomaga wpokonaniu leku ipowrocie do aktywności fizycznej.

Od urazu dopełnej sprawności

Wpracy przedstawiono przypadek kliniczny zawodniczki akrobatyki sportowej, która podczas treningu doznała skręcenia inaderwania w obrębie strzałkowo-piszczelowego więzadła stawu kolanowego. Opis zawiera przebieg rehabilitacji odmomentu urazu douzyskania pełnej sprawności ipowrotu dotreningu.

Kinesio Taping jako metoda wspomagająca postępy rehabilitacyjne upiłkarek i piłkarzy ręcznych po urazach więzadła krzyżowego przedniego

Celem artykułu jest przybliżenie urazów więzadła krzyżowego przedniego (ACL) iprzedstawienie przykładowych aplikacji nastaw kolanowy pourazie tego więzadła. Metoda Kinesio Taping, zastosowana pomocniczo wprogramie rehabilitacji, skutecznie działa jako profilaktyka, wspomaganie istabilizacja.

Możliwości zastosowania Stabilizera Pressure Biofeedback Unit w reedukacji nerwowo-mięśniowej

Wpracy przedstawione zostały podstawowe zasady diagnostyki przy pomocy Stabilizera Pressure Biofeedback Unit (PBU), wtym ocena wiarygodności oraz możliwości ewaluacji wzastosowaniu terapeutycznym. Ćwiczenia pomocne wusprawnianiu oraz zmniejszaniu dolegliwości bólowych sięgają poziomu izolowanej aktywacji mięśnia poprzecznego brzucha oraz kontroli kompleksu lędźwiowego podczas ruchów angażujących obwodowe części ciała. Badania wykazały, zejedna sesja terapeutyczna angażująca mięsień poprzeczny brzucha powoduje zmniejszenie odczuwanych dolegliwości bólowych oraz poprawę funkcji. Zasadne jest wdrożenie dopraktyki klinicznej postępowania opartego na sprzężeniu zwrotnym przy pomocy PBU. Jest tołatwy inieinwazyjny sposób przeprowadzania diagnostyki cylindra brzusznego oraz treningu kontroli motorycznej.

Trójczynnikowo-trójpłaszczyznowa korekcja bocznych skrzywień kręgosłupa – cz. II

Wśród funkcji ruchowych najistotniejsza jest funkcja ruchowa kręgosłupa. Jej prawidłowość gwarantowana jest poprzez poprawność współdziałania biernego mechanizmu stabilizującego, czynnego mechanizmu stabilizującego, aprzede wszystkim przez sprawna kontrole OUN. Tatrójczynnikowa zależność jest podstawa prawidłowości działania korekcyjnego. Zastosowanie trójpłaszczyznowego działania korekcyjnego (SOSORT) umożliwia aparat SKOL-AS. Wpracy przedstawiono zasady metodyki treningowej, jakie można i należny stosować wkorekcji BSK, aby uzyskać trwały efekt tworzenia ew. reedukacji prawidłowego wzorca ruchowego udzieci zBSK. Podano przykład metodyki postępowania wkorekcji skoliozy odcinka lędźwiowego przy zastosowaniu aparatu imetodyki SKOL-AS.

FIZYKOTERAPIA

Zastosowanie fali uderzeniowej w tendinopatiach, zespole bólu mięśniowo-powieziowego oraz pourazowego kostniejącego zapalenia mięśni

Celem publikacji jest przedstawienie aktualnego stanu wiedzy natemat wykorzystania fali uderzeniowej wterapii tendinopatii, zespołu bólu mięśniowo-powieziowego mięśnia czworobocznego oraz pourazowego kostniejącego zapalenia mięśni.

Ocena skuteczności zabiegów fizykalnych w redukcji bólu u pacjentów ze zmianami zwyrodnieniowymi w stawie kolanowym

Zwyrodnienie stawów zostało określone przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) jako choroba cywilizacyjna. Schorzenie tojest najczęstsza choroba stawów, których pierwszym charakterystycznym objawem jest ból. Propozycja badania zaprezentowana wartykule opierała się nawykorzystaniu zabiegów zzakresu fizjoterapii doredukcji bólu.

Zbiegi fizykalne w leczeniu patologii ścięgna Achillesa

Ścięgno Achillesa, zwłaszcza u osób aktywnych, przenosi bardzo duże obciążenia, przez co dość często ulega rożnego rodzaju urazom zarówno o charakterze ostrym, jak i przewlekłym. Kompleksowe postępowanie obejmuje wiele metod zarówno zapobiegawczych, jak i terapeutycznych. Zabiegi fizykoterapeutyczne stanowią doskonała formę uzupełnienia terapii manualnej i kinezyterapii, a w niektórych przypadkach są podstawową forma terapii. W leczeniu patologii ścięgna Achillesa wykorzystuje się najczęściej: krioterapie, ciepłolecznictwo, ultradźwięki, pole magnetyczne, laseroterapie nisko- i wysokoenergetyczna oraz fale uderzeniowa.

Kompresjoterapia w ortopedii itraumatologii

Kompresjoterapia jest formą leczenia stopniowanym uciskiem, który redukuje refluks żylny. Upacjentów pozabiegach ortopedycznych najczęściej stosuje się produkty uciskowe jako metodę profilaktyki zatorów żylnych oraz jako metodę terapeutyczna, która manacelu redukcje obrzęku pooperacyjnego.

MASAŻ I ODNOWA BIOLOGICZNA

Masaż w dysfunkcjach ścięgna Achillesa

Ścięgno Achillesa, pomimo że jest najsilniejszym ścięgnem w naszym organizmie, często podlega przeciążeniom i urazom. W przypadku uszkodzenia ścięgna Achillesa najczęściej wykonuje się masaż, uwzględniając specyficzna budowę ścięgna i przebieg procesu reparacji tkanki. Najważniejsze cele masażu to zachowanie ruchomości włókien kolagenowych i poprawa ukrwienia uszkodzonego obszaru tkanki. W postępowaniu leczniczym, w celu uzyskania największej skuteczności, stosuje się kompleksowa fizjoterapie oparta na elementach masażu, kinezyterapii i fizykoterapii. Niezależnie od rodzaju zastosowanych zabiegów i metodyki postępowania usprawniającego niezbędna jest trafna diagnoza w lokalizacji uszkodzenia i precyzja wykonania zabiegu.

DIAGNOSTYKA

Postępowanie profilaktyczne w dolegliwościach bólowych stóp

Wpracy omówiono powszechnie występujące dolegliwości bólowe zlokalizowane w obrębie stopy (zapalenie rozcięgna podeszwowego, paluch koślawy, metatarsalgia) oraz zaproponowano postępowanie profilaktyczne mające na celu poprawę funkcjonowania stopy. Autorzy duży nacisk kładą naomówienie kwestii noszenia obuwia ikonsekwencje chodzenia wnieprawidłowych butach. Zaprezentowane postępowanie zawiera przykłady ćwiczeń nakierowanych nazapobieganie powstawania dysfunkcji. Zaproponowano ćwiczenia rozciągające i wzmacniające. Omówiono automasaż stóp (w dużej mierze nakierowany nadezaktywacje mięśniowo-powięziowych punktów spustowych) oraz korzyści wynikające zchodzenia i uprawiania aktywności fizycznej na boso.

GABINET FIZJOTERAPEUTY

Zaopatrzenie ortopedyczne

Celami pracy są przybliżenie procedury związanej zdoborem i otrzymaniem sprzętu ortopedycznego przez pacjenta oraz prezentacja dostępnych na rynku pomocy ortopedycznych. Prezentowane są tu użyteczne informacje na temat podziału i zasad doboru sprzętu ortopedycznego w zależności oddysfunkcji. Zaopatrzenie ortopedyczne to cała gama produktów wspomagających proces rehabilitacji pacjentów. Sprzęt ortopedyczny spełnia proste funkcje mechaniczne, które maja nacelu udoskonalenie procesu rekonwalescencji i podniesienie stopnia samodzielności osób niepełnosprawnych. Podstawowymi zadaniami zaopatrzenia ortopedycznego są: stabilizacja, unieruchomienie, odciążanie, korekcja, wzmocnienie, poprawa ruchomości oraz kompresja.

Ortezy ortopedyczne stawu kolanowego

Rynek medyczny oferuje bardzo szeroki asortyment produktów zaliczanych doprzedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych.

KALENDARIUM

Kalendarium kursów i konferencji dla fizjoterapeutów


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij