Rehabilitacja w praktyce wydanie nr 6/2013
Rehabilitacja w praktyce wydanie nr 6/2013

Ćwiczenia wzmacniające siłę kończyn dolnych - temat wywdania. Polecamy: zastosowanie techniki integracji neurostrukturalnej w terapii bólów kręgosłupa lędźwiowego, wpływ tapingu kinestetycznego na stabilnośc posturalną ludzi młodych, laser w fizjoterapii i kosmetyce, masaż dziecka z zaburzeniami modulacji sensorycznej oraz zastosowanie krioterapii po zabiegach artroskopowych. Doradzamy czym się kierować przy zakupie aparatu do ultradźwięków oraz jak zdiagnozować zespół zaniedbania połowicznego.

KALEJDOSKOP

Kalejdoskop

COVER STORY

Trening (nie) dla każdego

O nowym podejściu do treningu personalnego i rozwoju działu medical fitness rozmawiamy z Panem Dariuszem Świerżewskim – dyrektorem handlowym firmy TH Matmarco Sp. z o.o., wyłącznego przedstawiciela na terenie Polski firm z branży fi tness, medical fitness oraz rehabilitacji: PRECOR (USA)oraz FREI (Niemcy).

VADEMECUM FIZJOTERAPEUTY

Ćwiczenia wzmacniające siłę kończyn dolnych z użyciem taśmy Th era-Band

Równowaga napięcia mięśni przykręgosłupowych oraz mięśni obręczy kończyny dolnej jest niezwykle istotna dla utrzymania prawidłowej postawy. Przyrost siły mięśniowej i stabilizację poszczególnych stawów obwodowych można osiągnąć przy pomocy niewielkich przyrządów terapeutycznych.

KINEZYTERAPIA

Zastosowanie techniki integracji neurostrukturalnej w terapii bólów kręgosłupa lędźwiowego

Celem pracy jest prezentacja nowej metody terapeutycznej – NST (Neurostructural Integration Technique) oraz jej zastosowania w terapii bólów kręgosłupa lędźwiowego. Metoda jest manualną techniką terapeutyczną, polegającą na pracy ze zmianami funkcjonalnymi ciała człowieka. Jest inteligentnym połączeniem wiedzy z zakresu terapii Bowena, osteopatii, terapii manualnej powięziowej oraz terapii czaszkowo-krzyżowej.

Usprawnianie lecznicze chorych po złamaniu panewki stawu biodrowego

Złamania panewki stawu biodrowego to aktualnie coraz częstsze obrażenia narządu ruchu. Obrażenia te głównie spowodowane są wzrastającą liczbą wypadków komunikacyjnych oraz urazów w sporcie. Prowadzone leczenie wymaga krwawej repozycji ze stabilizacją (zabieg operacyjny) w przypadku złamań z przemieszczeniem bądź zastosowania długotrwałego wyciągu bezpośredniego (leczenie nieoperacyjne – czynnościowe) u chorych bez istotnego przemieszczenia odłamów kostnych. Nieodzownym elementem leczenia podczas pobytu chorych w oddziałach ortopedycznych, a także po wypisie są ćwiczenia ruchowe, wsparte zabiegami z zakresu medycyny fizykalnej. W pracy autorzy przedstawiają postępowanie fizjoterapeutyczne po złamaniu panewki stawu biodrowego.

Wpływ tapingu kinestetycznego na stabilność posturalną ludzi młodych

Celem pracy było zbadanie wpływu stymulacji mechanoreceptorów stawu skokowego oraz podeszwowej strony stopy przez plastry kinestetyczne na stabilność posturalną studentów. Przebadano 21 osób w wieku 23 lat. Do badań użyto platformę sił Kistlera. Badanie przeprowadzono w pozycji stojącej (boso) na platformie, przy zamkniętych oczach, na elastycznym podłożu, w dwóch warunkach: z głową w pozycji pośredniej oraz z wyprostem głowy, w celu wyłączenia układu westybularnego. Użyto aplikacji Kinesio Taping, stabilizującej staw skokowy. Przeprowadzono 3 próby trwające 20 s: przed aplikacją KT, bezpośrednio po aplikacji oraz 12 min po aplikacji. Rejestrowano zmienność, zakres oraz średnią prędkość COP w płaszczyznach A/P oraz M/L.

Trójczynnikowo-trójpłaszczyznowa korekcja bocznych skrzywień kręgosłupa – cz. I

Wśród funkcji ruchowych najistotniejsza jest funkcja ruchowa kręgosłupa. Jej prawidłowość gwarantowana jest poprzez poprawność współdziałania biernego mechanizmu stabilizacyjnego, czynnego mechanizmu stabilizacyjnego, a przede wszystkim przez sprawną kontrolę OUN. Ta trójczynnikowa zależność jest podstawą prawidłowości działania korekcyjnego. Zastosowanie trójpłaszczyznowego działania korekcyjnego (SOSORT) umożliwia aparat SKOL-AS. W pracy przedstawiono zasady metodyki treningowej, jakie można i należy stosować w korekcji BSK, aby uzyskać trwały efekt tworzenia reedukacji prawidłowego wzorca ruchowego u dzieci z BSK. Podano przykład metodyki postępowania w korekcji skoliozy odcinka lędźwiowego przy zastosowaniu aparatu i metodyki SKOL-AS.

FIZYKOTERAPIA

Wpływ fi zjoterapii na zmniejszenie dolegliwości bólowych u pacjentki z zespołem stawu krzyżowo-biodrowego

Dokładne określenie przyczyny zużycia stawów krzyżowo-biodrowych jest dość trudne. Ponadto objawów zespołu stawu krzyżowo-biodrowego często nie można odróżnić od innych rodzajów bólu krzyża. Rehabilitacja w zespole stawu krzyżowo-biodrowego przedstawiona została na przykładzie 28-letniej pacjentki z obustronnym przewlekłym zapaleniem stawów krzyżowo-biodrowych. U kobiety przeprowadzono 2-tygodniowy program fizjoterapii, który w pewnym stopniu zmniejszył dolegliwości bólowe stawów krzyżowo-biodrowych.

Pojemnościowo-rezystancyjny transfer elektryczny – nowa forma elektroterapii

Zabiegi fizjoterapeutyczne, których jednym z najbardziej rozwiniętych działów jest elektroterapia, stają się coraz powszechniej stosowaną metodą wspomagania leczenia wielu urazów i patologii. Innowacyjną metodą godną uwagi wydaje się być metoda CRET (pojemnościowo-rezystancyjny transfer elektryczny), która znalazła mnogość zastosowań w medycynie sportowej, chirurgii, medycynie estetycznej, rehabilitacji i leczeniu dolegliwości bólowych. Jej odmienność, w porównaniu z wykorzystywanymi dotychczas podobnymi urządzeniami, opiera się na działaniu fali radiowej wysokiej częstotliwości w zakresie 448 kHz. W CRET ruch jonów wewnątrz komórki powoduje powstanie naturalnej energii, która emitowana jest w stronę elektrody, a nie w przeciwnym kierunku, jak można by się spodziewać. Dzięki istnieniu dwóch typów elektrod – rezystancyjnej i pojemnościowej – możliwe jest bardziej precyzyjne i wybiórcze oddziaływanie na tkanki.

Laser w fi zjoterapii i kosmetyce

Zastosowanie laserów w medycynie staje się coraz bardziej powszechne. Specyficzne właściwości promieniowania laserowego, mające szczególne znaczenie w medycynie, to: duża intensywność, monochromatyczność oraz mała rozbieżność wiązki.

Zastosowanie krioterapii po zabiegach artroskopowych

Krioterapia miejscowa i ogólnoustrojowa stosowane są coraz częściej. Ich efekty terapeutyczne to zmniejszenie obrzęków, działanie przeciwbólowe, działanie przeciwzapalne, obniżenie napięcia mięśni, miejscowe przekrwienie. Krioterapia znajduje szerokie zastosowanie w schorzeniach i urazach narządu ruchu. W artykule omówiono główne wskazania i przeciwwskazania do zastosowania krioterapii miejscowej i ogólnoustrojowej po zabiegu artroskopii.

MASAŻ I ODNOWA BIOLOGICZNA

Masaż dziecka z zaburzeniami modulacji sensorycznej

Masaż jest terapią, którą z powodzeniem mogą stosować rodzice w pracy z dzieckiem we wczesnym wspomaganiu rozwoju (WWR). W zaburzeniach modulacji sensorycznej przynosi pozytywne efekty: pod wpływem głębokiego ucisku zmniejsza się nadpobudliwość psychoruchowa, zwiększa się koncentracja uwagi, zmniejsza się negatywna reakcja na dotyk, szczególnie w pierwszym okresie życia dziecka, pod wpływem stymulacji dotykowej, proprioceptywnej przedsionkowej, następują zmiany w OUN.

DIAGNOSTYKA

Przegląd najpopularniejszych metod diagnostycznych stosowanych w zespołach bólowych kompleksu lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa

Diagnostyka w zespołach bólowych kompleksu lędźwiowo-krzyżowego stwarza często wiele problemów, jednak niezmiernie istotne jest szybkie i właściwe rozpoznanie patologicznych zmian w obrębie kręgosłupa, co daje możliwość ustalenia specyficznego i ukierunkowanego leczenia. Oprócz istnienia nowoczesnych metod diagnostyki obrazowej także kliniczne testy funkcjonalne dostarczają niezwykle cennych informacji w procesie oceny zaburzeń czynnościowych. Dodatkowa ich znajomość i właściwa interpretacja niewątpliwie umożliwiają uzyskanie kolejnych wskazówek na drodze rozpoznania toczącego się procesu chorobowego oraz dają szansę szybkiego podjęcia właściwego leczenia. Niniejsza praca zawiera przegląd najpowszechniej stosowanych metod diagnostycznych w zespołach bólowych kompleksu lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa.

Zespół zaniedbywania połowiczego – diagnostyka, objawy kliniczne, terapia

Zespół zaniedbywania jest wynikiem uszkodzenia półkuli mózgu, najczęściej prawej. Polega na nieświadomości istnienia przestrzeni osobowej i pozaosobowej po stronie przeciwległej do uszkodzonej półkuli. Uszkodzenie licznych struktur mózgowia ma wpływ na powstawanie zaburzeń. Podkreśla się neuropsychologiczne podłoże zespołu poprzez analizę procesów ustosunkowania, uwagi i emocji. W obrazie klinicznym zespołu zaniedbywania charakterystyczne są zaburzenia komunikacji, odtwarzania, orientacji względem bodźców ze strony pomijanej, często przy braku zaburzeń funkcji czucia i ruchu. Cele pracy to diagnostyka i ocena wpływu zespołu zaniedbywania na odczuwanie schematu ciała i orientacji przestrzennej, zaburzenia funkcji poznawczych oraz oddziaływania na funkcje motoryczne, zwłaszcza we wczesnej fazie po udarze mózgu.

WYDARZENIA

Medyczny Poznań

24 października 2013 r. w Wyższej Szkole Edukacji i Terapii zrealizowano projekt Medyczny Poznań.

Konferencja Kinesio Taping

16-17 listopada w Lublinie odbyła się I Ogólnopolska Konferencja Kinesio Taping. Patronem honorowym i gościem specjalnym tego wydarzenia był dr Kenzo Kase, twórca plastrowania dynamicznego.

GABINET FIZJOTERAPEUTY

Czym się kierować przy zakupie aparatu do ultradźwięków?

KALENDARIUM

Kalendarium kursów i konferencji dla fizjoterapeutów


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij