Rehabilitacja w praktyce wydanie nr 5/2013
Rehabilitacja w praktyce wydanie nr 5/2013

Zastosowanie treningu Nordic Walking w onkologii – temat wydania. W numerze: rehabilitacja onkologiczna dawniej i dziś, rehabilitacja dla kobiet z rakiem piersi, fizjoterapia w obrzęku limfatycznym po mastektomii oraz metoda Kinesio Taping jako element wspomagający terapię ograniczenia ruchomości stawu ramiennego u kobiet po mastektomii.

KALEJDOSKOP

Kalejdoskop

COVER STORY

Rehabilitacja onkologiczna – dawniej i dziś

Rozmawiamy z mgr Ewą Rybicką – fizjoterapeutą, kierownikiem Uzdrowiskowego Zakładu Przyrodoleczniczego Przedsiębiorstwa Uzdrowiskowego USTROŃ S.A. i bazy zabiegowej w Ustrońskim Centrum Rehabilitacji Onkologicznej i Limfologii w Ustroniu, oraz z lek. med. pracującym w tym ośrodku – Adamem Rybickim.

VADEMECUM FIZJOTERAPEUTY

Zastosowanie treningu Nordic Walking w onkologii

Maszerowanie z kijami to stosunkowo nowa forma treningowo-rehabilitacyjna. Nordic Walking nie tylko sprawia przyjemność, ale również powoduje korzystne zmiany w organizmie.

KINEZYTERAPIA

Rehabilitacja dla kobiet z rakiem piersi

Wzrost zachorowań na raka piersi oraz wydłużony czas przeżycia są niepodważalne. Obecnie obserwuje się zwiększone zapotrzebowanie na rehabilitację tej grupy pacjentów. Zarówno diagnostyka, jak i leczenie nowotworu mają wpływ na ich fizyczne, psychiczne i społeczne funkcjonowanie. Celem artykułu jest przedstawienie możliwości usprawniania chorych w oparciu o przegląd piśmiennictwa i opis metod rehabilitacji kobiet z rakiem piersi.

Metoda Kinesio Taping jako element wspomagający terapię ograniczenia ruchomości stawu ramiennego u kobiet po mastektomii

Nowotwór piersi jest najczęstszym nowotworem złośliwym występującym u kobiet. Rak ten występuje także u mężczyzn, jest jednak rzadki, zwykle jest też późno rozpoznawany.

Aktywność fi zyczna dzieci i młodzieży leczonych z powodu nowotworów złośliwych

Nowotwory są drugą po zatruciach i wypadkach przyczyną zgonów dzieci powyżej pierwszego roku życia. Oprócz leczenia choroby zasadniczej niezbędne jest postępowanie ukierunkowane na prawidłowy rozwój i poprawę jakości życia dziecka w trakcie leczenia i po leczeniu. Koniecznym jego elementem, warunkującym zarówno rozwój psychofizyczny, jak i jakość życia, jest aktywność fizyczna. W polskim piśmiennictwie naukowym brak jest jednak badań dotyczących aktywności fizycznej dzieci leczonych z powodu nowotworów złośliwych. Dlatego celem badań była ocena tej aktywności.

Wpływ rehabilitacji na zmniejszenie objawów niedowładu połowiczego u chłopca po resekcji nowotworu

Celem pracy jest ocena efektów regularnej rehabilitacji 6-letniego chłopca po całkowitej resekcji dysembrioplastycznego nowotworu neuroepitelialnego (DNT) w okolicy czołowo-ciemieniowej lewej półkuli mózgu z niedowładem spastycznym połowiczym prawostronnym, odbywającego rehabilitację szpitalną codziennie przez godzinę od poniedziałku do piątku przez okres 3 tygodni i domową codziennie przez godzinę od poniedziałku do niedzieli przez okres 3 miesięcy.

Postępowanie fi zjoterapeutyczne w zespole bolesnej miesiączki

Bolesna miesiączka stanowi coraz powszechniejszy problem u kobiet w wieku 20-40 lat. Nieustannie poszukuje się skutecznych, a przede wszystkim niefarmakologicznych sposobów leczenia tego typu zaburzeń. Spośród nich największe znaczenie przypisuje się postępowaniu fizjoterapeutycznemu zarówno w formie kinezyterapii leczniczej, jak i zabiegów z zakresu fizykoterapii.

FIZYKOTERAPIA

TENS jako niefarmakologiczna metoda leczenia bólów nowotworowych

Dolegliwości bólowe związane z chorobą nowotworową mają charakter kompleksowy i wielowymiarowy. Ból ten jest trudny do leczenia i wymaga wielokierunkowego, innowacyjnego podejścia, z zastosowaniem również metod niefarmakologicznych. Dużą rolę w tym zakresie może spełnić przezskórna stymulacja nerwów (TENS).

Krioterapia ogólnoustrojowa – metodyka zabiegu w komorze zasilanej prądem elektrycznym

Rozwój nowoczesnych technologii doprowadził do powstania alternatywnych kriokomór. Każda z nich posiada swoje zalety i wady. Krioterapia ogólnoustrojowa wykorzystuje bodźcowe, stymulujące, powierzchniowe działanie temperatur kriogenicznych (poniżej -100°C), aplikowanych w krótkim czasie w celu wywołania i wykorzystania fizjologicznych reakcji na zimno. Znajduje ona zastosowanie w ortopedii, medycynie sportowej, neurologii, dermatologii, reumatologii i traumatologii, wywołując efekt przeciwbólowy, przeciwzapalny, przeciwobrzękowy i krążeniowy. W artykule omówiono główne wskazania i przeciwwskazania do zastosowania krioterapii ogólnoustrojowej. Zaprezentowano i zilustrowano metodykę wykonania zabiegu, strój, środki ostrożności i zasady bezpieczeństwa zabiegu.

MASAŻ I ODNOWA BIOLOGICZNA

Zastosowanie kompleksowej terapii przeciwobrzękowej przy przewlekłej niewydolności żylnej (PNŻ)

Przewlekła niewydolność układu żylnego (PNŻ) przyczynia się do zakłócenia funkcjonowania mikrokrążenia i tym samym powoduje upośledzenie układu limfatycznego. Schorzenie PNŻ, spotykane na co dzień w ambulatoryjnej i szpitalnej praktyce, stanowi część pracy zarówno flebologów, jak i chirurgów naczyniowych. Osoby te odpowiedzialne są za wskazanie etiologii schorzenia oraz dobranie właściwej terapii. Coraz częściej do interdyscyplinarnego zespołu leczącego chorych z PNŻ należy również fizjoterapeuta. Ponieważ do częstych powikłań tej choroby należy obrzęk, zadaniem fizjoterapeuty jest łączenie różnych form terapii. Do takiego kompleksowego leczenia przeciwobrzękowego należą: manualny drenaż limfatyczny, kompresjoterapia oraz ćwiczenia lecznicze. Standardowa procedura ma na celu redukcję obrzęku, a następnie utrzymanie go na stabilnym poziomie. Poprzez stabilizację rozumiemy zaopatrzenie pacjenta w specjalną odzież uciskową, dobraną do danego typu obrzęku i kształtu kończyny. Należy pamiętać, że PNŻ ma charakter przewlekły, dlatego bardzo dużą rolę odgrywa także edukacja pacjenta.

Fizjoterapia w obrzęku limfatycznym po mastektomii

Choroba nowotworowa gruczołu piersiowego stanowi poważny problem medyczny i społeczny wielu społeczeństw. U znacznej części kobiet w konsekwencji mastektomii i radioterapii występuje powikłanie w postaci obrzęku kończyny górnej. W pracy przedstawiono główne elementy profilaktyki i terapii wtórnego obrzęku limfatycznego kończyny górnej u kobiet po mastektomii. Szczególną uwagę skupiono na przerywanej kompresji pneumatycznej jako popularnej metodzie uzupełniającej kompleksową terapię obrzęku limfatycznego.

DIAGNOSTYKA

Diagnostyka palucha koślawego – wybrane metody

Paluch koślawy jest bardzo częstą deformacją występującą na stopach. Polega na odchyleniu osi pierwszego palca stopy w kierunku bocznym od linii przyśrodkowej ciała, z towarzyszącym szpotawym ustawieniem I kości śródstopia oraz rotacji wewnętrznej w płaszczyźnie czołowej. Deformacji towarzyszy ból, pojawia się trudność z dobraniem obuwia, niekiedy powstają zmiany zapalne, takie jak obrzęk, pogrubienie tkanek okolicy nasady palucha oraz zaczerwienienie. W artykule przedstawiono wybrane metody diagnostyki omawianej deformacji, co pozwoli na skuteczne leczenie schorzenia.

WYDARZENIA

Targi na światowym poziomie

Między 19 a 21 września odbyły się XXI Targi Sprzętu Rehabilitacyjnego „Rehabilitacja”. Łódzka hala targowa zgromadziła w tym roku 226 wystawców i ponad 5500 odwiedzających.

GABINET FIZJOTERAPEUTY

Fala uderzeniowa – skuteczna metoda fizykoterapeutyczna

KALENDARIUM

Kalendarium kursów i konferencji dla fizjoterapeutów


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij