Rehabilitacja w praktyce wydanie nr 2/2013
Rehabilitacja w praktyce wydanie nr 2/2013

Vademecum Fizjoterapeuty: co to jest osteoproza, jakie programy ćwiczeń wpływają na gęstość kośćca, jakie ćwiczenia oporowe i równoważne stosować. W wydaniu także: wykorzystanie koncepcji Bobath w zwalczaniu spastyczności, rehabilitacja w zespole Rasmussena, rehabilitacja chorych po udarze mózgu w warunkach domowych oraz zastosowanie pola magnetycznego w stwardnieniu rozsianym.

VADEMECUM FIZJOTERAPEUTY

Co to jest osteoporoza?

Osteoporoza to choroba szkieletu, charakteryzująca się osłabieniem struktury wewnętrznej kości oraz spadkiem ich masy. Powoduje to, iż nasze kości stają się bardziej kruche i ulegają częstszym złamaniom, nawet po pozornie niegroźnym upadku czy urazie. Takie złamania występować mogą w różnych częściach naszego ciała, najczęściej jednak występują w rejonach bioder, nadgarstków lub kręgosłupa. Złamania w obrębie kręgosłupa mogą powodować – oprócz zmiany długości – także pogłębienie jego krzywizn.

KINEZYTERAPIA

Neuroforma – innowacyjne wsparcie rehabilitacji neurologicznej

Wykorzystanie koncepcji Bobath w zwalczaniu spastyczności

Metoda Bobath daje terapeutom dużo narzędzi do pracy z pacjentem spastycznym. Bardzo szczegółowy wywiad i badanie wskażą nam kierunek, do którego powinno się dążyć. Na podstawie tego zaplanowana fizjoterapia i wybrane metody czy techniki powinny być ukierunkowane na konkretne cele, które pacjent chce osiągnąć.

Rehabilitacja w zespole Rasmussena

Zespół Rasmussena jest rzadką, postępującą chorobą mózgu, która charakteryzuje się opornymi na leczenie napadami padaczkowymi. Głównie są to napady padaczki częściowej ciągłej. W przebiegu tego zespołu chorobowego następują regres funkcji poznawczych oraz postępujące deficyty neurologiczne, głównie połowiczy niedowład kończyn. Ten zespół chorobowy przedstawiono na podstawie opisu przypadku 14-letniej pacjentki z rozpoznanym zespołem Rasmussena ze zmianami obejmującymi obie półkule mózgu oraz zaprezentowano koncepcje usprawniania w tej chorobie.

Rehabilitacja chorych po udarze mózgu w warunkach domowych

Autorzy artykułu proponują opiekunom chorych o dużym stopniu niepełnosprawności wskutek udaru mózgu wykonywanie ćwiczeń w warunkach domowych. Jest to kontynuacja rehabilitacji rozpoczętej w szpitalu, a następnie w ośrodku rehabilitacyjnym w celu utrzymania uzyskanej poprawy. Przygotowaliśmy zestaw 14 ćwiczeń do stosowania w domu, przeznaczony dla przewlekle chorych po udarze mózgu. Dla własnego bezpieczeństwa przed przystąpieniem do samodzielnych ćwiczeń w domu należy skonsultować się z lekarzem – specjalistą w dziedzinie rehabilitacji medycznej – i z fizjoterapeutą.

Siedzenie dynamiczne a zespoły bólowe kręgosłupa

Zespoły bólowe kręgosłupa stanowią istotny aspekt najczęstszych dolegliwości w obrębie całego organizmu. Są poważnym problemem społecznym, jak i medycznym. Aby aktywnie funkcjonować w procesie leczenia i profilaktyki, stworzono dynamiczne siedzenie na piłce S-ball, które globalnie oddziałuje na naturalne krzywizny kręgosłupa. Jako wyrób medyczny doskonale wpływa na koordynację, równowagę i stabilizację stawową, zmniejszając znacznie ryzyko uszkodzeń w obrębie narządu ruchu.

Kinesio® Taping u pacjenta z porażeniem połowiczym – opis przypadku

FIZYKOTERAPIA

Elektrostymulacja metodą Hufschmidta w leczeniu spastyczności

Rehabilitacja osób ze spastycznością jest procesem długotrwałym i trudnym. Podstawowy problem stanowi wzmożone napięcie mięśni oraz ich nieprawidłowa reakcja na bodźce. W pracy opisano metodę Hufschmidta, zwaną metodą dwukanałowej elektrostymulacji. Pozwala ona na okresowe odtworzenie odruchowego mechanizmu napięcia mięśniowego.

Zastosowanie pola magnetycznego w stwardnieniu rozsianym

Nieprzewidywalność przebiegu choroby, młody wiek chorych i różnorodność objawów sprawia, że rehabilitacja osób ze stwardnieniem rozsianym jest jednym z najtrudniejszych zagadnień rehabilitacji neurologicznej. Do nowoczesnych metod wspomagających usprawnianie chorych na stwardnienie rozsiane. W artykule przedstawiono praktyczne przykłady wspomagania procesu rehabilitacji przy pomocy pola magnetycznego.

Fizykoterapia w leczeniu zaburzeń czucia

Uszkodzenia nerwów i związane z nimi dolegliwości wpływają niekorzystnie i pogarszają jakość życia wielu chorych. Problem leczenia tego typu zaburzeń jest trudny i nadal nie do końca wyjaśniony. Dotyczy to zarówno leczenia farmakologicznego, jak i fizjoterapeutycznego, z zabiegami medycyny fizykalnej włącznie. Dlatego też przy planowaniu postępowania terapeutycznego zaleca się daleko idącą ostrożność. W pracy przeglądowej autorzy przedstawiają wybrane zabiegi fizykalne, które stosowane są w leczeniu pacjentów z zaburzeniami czucia.

MASAŻ I ODNOWA BIOLOGICZNA

Zastosowanie masażu klasycznego w przypadku mięśni wiotkich

Wiotkość mięśni jest objawem choroby lub uszkodzenia w obrębie centralnego układu nerwowego oraz jednostki motorycznej. Z powodu osłabienia siły mięśniowej lub zaniku mięśni wiotkość znacznie zaburza możliwości funkcjonalne pacjenta. Ocena i leczenie są utrudnione z powodu występowania wielu współtowarzyszących i różnorodnych objawów. Artykuł opisuje możliwości zastosowania masażu klasycznego w fizjoterapii pacjenta z wiotkością.

DIAGNOSTYKA

Platformy stabilometryczne jako narzędzie oceny zaburzeń równowagi i koordynacji w chorobach układu szkieletowo-mięśniowego oraz nerwowego

Utrzymanie równowagi, zarówno statycznej, jak i dynamicznej, zależy od prawidłowego funkcjonowania systemu kontrolowania postawy. W tym złożonym systemie sprzężenia zwrotnego istotną rolę odgrywają ośrodkowe przetwarzanie i koordynacja napływających z obwodu informacji wzrokowych, z przedsionkowego narządu równowagi i proprioceptorów skóry, mięśni i ścięgien. Jeżeli któryś z tych systemów „nie działa” poprawnie, dochodzi do zaburzeń równowagi.

Światło spolaryzowane w rehabilitacji chorych po CABG

Światło spolaryzowane jest znaczącym uzupełnieniem leczenia ran pooperacyjnych. Dotychczasowe badania kliniczne potwierdzają skuteczność terapeutyczną światła spolaryzowanego, która związana jest głównie z działaniem przeciwbólowym oraz hamującym procesy zapalne. Celem pracy jest ocena efektów zastosowania światła spolaryzowanego na ranę pooperacyjną u chorych po zabiegu pomostowania aortalno-wieńcowego (ang. Coronary Artery Bypass Graft – CABG).

SYLWETKI FIZJOTERAPII

Uregulujmy fizjoterapię

Na temat ustawy o zawodzie fizjoterapeuty oraz poziomu kształcenia w fizjoterapii rozmawiamy z dr. hab. Janem Szczegielniakiem,wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, konsultantem województwa opolskiego w dziedzinie fizjoterapii, wieloletnim dziekanem Wydziału Fizjoterapii Politechniki Opolskiej, obecnie kierującym Komisją Kursów przy PTF oraz Działem Usprawniania Leczniczego w SS MSW w Głuchołazach.

FIZYKOTERAPIA

Światło spolaryzowane – jego wpływ na wybrane jednostki chorobowe oraz wykorzystanie w rehabilitacji na przykładzie zastosowania polaryzatora biostymulacyjnego BioV2

GABINET FIZJOTERAPEUTY

Aparaty do elektroterapii

Elektroterapia to dział fizykoterapii, który wykorzystuje do leczenia prądy małej, średniej i wysokiej częstotliwości.

KALENDARIUM

Kalendarium kursów i konferencji dla fizjoterapeutów


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij