Rehabilitacja w praktyce wydanie nr 5/2012
Rehabilitacja w praktyce wydanie nr 5/2012

Wstęp do tego numeru piszę dla Państwa podczas Targów „Rehabilitacja” – najważniejszego w naszym kraju spotkania specjalistów branży rehabilitacyjnej. Tegoroczna edycja Targów, ich niezmienna popularność wśród producentów sprzętu, fizjoterapeutów, lekarzy, naukowców i pacjentów, pozwalają sądzić, że przyszłość fizjoterapii i rehabilitacji jako dziedzin nauki i medycyny rysuje się w wyjątkowo jasnych barwach. Liczba produktów zgłoszonych do konkursu o Złoty Medal, jak również ich innowacyjny charakter, wskazują na nieustanny rozwój tych dyscyplin. Polskie firmy kupują nowoczesne linie technologiczne, zatrudniają inżynierów i naukowców, uruchamiają własne laboratoria badawcze – polska rehabilitacja rozwija się dynamicznie, nie tylko w dziedzinie wiedzy. Taki rozwój naszej specjalizacji jest ważny dla osób, które już teraz są niepełnosprawne czy cierpią na schorzenia układu ruchu, choć nie tylko. Nigdy nie wiadomo, kiedy my, w pełni sprawni, będziemy potrzebowali wsparcia techniki, żeby wyjść z domu, normalnie funkcjonować lub po prostu ograniczyć uczucie bólu. Cieszy, że jakość życia zdrowych i chorych zbliża się do podobnego poziomu. W tym numerze chcę polecić Państwu przede wszystkim Vademecum fizjoterapeuty, w którym Dominika Rosińska i Marcin Rosiński przedstawiają zasady badania palpacyjnego stawu kolanowego. Wskazówki do wzmacniania mięśni brzucha po porodzie znajdziecie Państwo w tekście Ewy Bartelmus. Państwa szczególnej uwadze polecam rozmowę z doktorem Tomaszem Stengertem, prezesem Instytutu McKenziego w Polsce, z którym rozmawiamy o wyjątkowości metody McKenziego. Instytut objął patronatem merytorycznym naszą grudniową konferencję i jeden z certyfikowanych instruktorów poprowadzi warsztaty przybliżające metodę. Serdecznie Państwa zapraszam do uczestnictwa w imprezie – spis poruszanych tematów i inne szczegóły znajdziecie Państwo pod koniec numeru. Warto zaznaczyć, że wszystkie tematy zostaną zrealizowane w formie warsztatowej. Serdecznie zapraszam na to spotkanie.

KALEJDOSKOP

Kalejdoskop

Z kraju i ze świata

COVER STORY

Najwięcej nauczy nas pacjent

Rozmawiamy z doktorem Tomaszem Stengertem, prezesem Instytutu McKenziego Polska.

VADEMECUM FIZJOTERAPEUTY

Palpacja stawu kolanowego

Wiedzę na temat budowy ludzkiego ciała można zdobywać nie tylko z pomocą standardowych opracowań teoretycznych czy nowoczesnych technik komputerowych, ale także w wymiarze bardziej praktycznym – patrząc na ciało człowieka i rozpoznając struktury anatomiczne bezpośrednio na nim poprzez dotyk.

KINEZYTERAPIA

Propozycja postępowania usprawniającego w zaniku prostym mięśnia czworogłowego uda

Zanik prosty mięśnia czworogłowego uda jest powikłaniem po unieruchomieniu stosowanym przy leczeniu urazów stawu kolanowego. Mięsień czworogłowy zanika bardzo szybko, natomiast jego odbudowa jest długotrwała. Jego zanik zaburza prawidłowy chód, chodzenie po schodach, wstawanie z krzesła. Ważne jest uzyskanie prawidłowej masy oraz siły mięśnia, porównywalnej z kończyną nieobjętą zanikiem. Proponowany program usprawniania jest prosty, możliwy do wykonania w każdym gabinecie rehabilitacyjnym. Metody pomiarowe pozwalają na kontrolę efektów usprawniania, nie wymagają drogiego sprzętu oraz skomplikowanych obliczeń. Bogata oferta ćwiczeń pozwala na stosowanie różnorodnych form ćwiczeń, przyborów, przyrządów, przez co nie występuje zjawisko monotonii, ponieważ pacjenci z urazami stawu kolanowego zazwyczaj spędzają sporo czasu na rehabilitacji.

Ocena skuteczności holistycznego postępowania fi zjoterapeutycznego w leczeniu stłuczenia tkanek miękkich – studium przypadku

Stłuczeniem tkanek miękkich określa się uszkodzenie tkanki podskórnej, połączone z uszkodzeniem naczyń krwionośnych. Standardowe postępowanie lecznicze polega na ewakuacji krwiaka, zastosowaniu ucisku i unieruchomienia danej okolicy oraz chłodzeniu. Po upływie 7-10 dni u chorego dopuszcza się zastosowanie ortezy i włączenie zabiegów fizykoterapeutycznych. Artykuł przedstawia opis przypadku pacjenta z obfitym krwiakiem pourazowym, powstałym w wyniku stłuczenia podudzia i uda prawego, spowodowanym uderzeniem przez samochód, oraz z ranami okolicy stawu kolanowego, będącymi pozostałością po chirurgicznej ewakuacji krwiaka. Przedstawia historię schorzenia, przebieg i czas leczenia i rehabilitacji oraz ich wyniki. Autorzy udowadniają, że dobrany indywidualnie program rehabilitacji, łączący metody standardowe z niestandardowymi, przyniósł efekt w postaci skrócenia czasu gojenia ran, zwiększenia tempa resorpcji krwiaka, zmniejszenia dolegliwości bólowych, poprawy zakresów ruchomości oraz przyspieszenia powrotu do pełnej sprawności. Udowodniono, że połączenie laseroterapii, fonoforezy z heparyną oraz limfatycznej aplikacji Kinesiology Taping okazało się skutecznym sposobem rehabilitacji, dowodząc tym samym, że tzw. fizjoterapia holistyczna, również w innych przypadkach o podobnej etiologii i przebiegu, powinna cechować się wysoką skutecznością.

Ćwiczenia z użyciem piłek jako skuteczna forma wzmacniania mięśni brzucha po porodzie

Fitball, bodyball – elastyczne, kolorowe piłki, które znalazły szerokie zastosowanie w codziennej praktyce fizjoterapeutycznej, zwłaszcza w pracy z małymi dziećmi. Jest to atrakcyjna forma ruchu, która jest doskonałym narzędziem do wzmacniania partii mięśniowych, zarówno tych powierzchownych, jak i głębokich. W pracy zaprezentowano przykładowe ćwiczenia wykorzystywane w usprawnianiu kobiet po porodzie, jako skuteczną formę wzmacniania mięśni powłok brzusznych.

Zastosowanie metody Kinesio Taping w terapii wybranych urazów stawu barkowego na przykładzie zawodniczek uprawiających piłkę ręczną

Uprawianie dyscypliny sportowej, której specyfiką jest wykonywanie rzutów lub duże zaangażowanie stawów barkowych (szczególnie z uniesieniem ramienia ponad głowę), wiąże się z ryzykiem odniesienia kontuzji. Jedną z takich dyscyplin jest piłka ręczna.

FIZYKOTERAPIA

Zastosowanie biostymulacji laserowej w praktyce klinicznej

Promieniowanie elektromagnetyczne, a w szczególności z zakresu ultrafioletu, światła widzialnego i podczerwieni, stosowane jest w terapii od wielu lat. W dzisiejszych czasach lasery są wykorzystywane w bardzo wielu dziedzinach życia oraz stanowią cenne narzędzie diagnostyczne i terapeutyczne stosowane szeroko w medycynie.

Fizykoterapia w chorobie zwyrodnieniowej kręgosłupa

Choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa może dotyczyć krążka międzykręgowego, trzonów kręgowych i stawów międzykręgowych. Objawia się bólami i ograniczeniem ruchomości kręgosłupa. W działaniu fizjoterapeutycznym najważniejsza jest kinezyterapia, ważna jest profilaktyka i przekazanie choremu odpowiedniej wiedzy. Kluczem do sukcesu jest działanie przeciwbólowe, które może być farmakologiczne i fizykalne. Celem fizykoterapii jest zmniejszenie dolegliwości bólowych, działanie przeciwzapalne i zmniejszenie wzmożonego napięcia mięśni. W artykule przedstawiono metodykę najczęściej stosowanych zabiegów z następujących dziedzin: światłolecznictwo, zabiegi cieplne, pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości, magnetoterapia, magnetostymulacja i elektroterapia (prądy średniej częstotliwości, prądy impulsowe małej częstotliwości, jonoforeza, TENS, prądy Träberta).

MASAŻ I ODNOWA BIOLOGICZNA

Możliwości zastosowania masażu w bólach kręgosłupa

Celem artykułu było przedstawienie możliwości zastosowania masażu w dolegliwościach bólowych kręgosłupa. Opisano w nim niezbędne elementy w masażu, które decydują o skuteczności zabiegu. W głównej mierze są to: trafna diagnoza, prawidłowa pozycja ułożeniowa oraz właściwa metodyka masażu. Niezmiernie ważny jest również profesjonalizm masażysty, przejawiający się znajomością budowy anatomicznej człowieka, precyzją wykonania technik w masażu i umiejętnością kompleksowego spojrzenia na pacjenta. Uwzględnienie powyższych czynników znacznie zwiększa efektywność masażu w leczeniu dolegliwości bólowych kręgosłupa.

DIAGNOSTYKA

Ocena skuteczności zabiegów fi zykoterapeutycznych u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów

Reumatoidalne zapalenie stawów jest chorobą tkanki łącznej całego organizmu, prowadzącą do stopniowego niszczenia wielu narządów. Jest jedną z najczęściej spotykanych postaci chorób reumatycznych, a ponadto jest najdroższą postacią reumatyzmu pod względem kosztów leczenia. Jednak wyleczenie RZS jest możliwe jedynie w wyjątkowych przypadkach. Fizykoterapia jest jedną z metod leczenia reumatoidalnego zapalenia stawów. Celem pracy było zbadanie skuteczności wybranych zabiegów fizykoterapeutycznych w leczeniu objawów RZS: sztywności porannej, bólu, obrzęków stawowych, osłabionej siły mięśniowej oraz ogólnej wydolności czynnościowej.

Wykorzystanie kinezjologicznego EMG w fi zjoterapii

Fizjoterapeuci w swej praktyce oceniają aktywność mięśniową u pacjentów z dysfunkcjami układu nerwowo-mięśniowego. Badanie wykorzystujące obiektywny pomiar aktywności mięśniowej przez skórę nad powierzchnią mięśnia jest zapisem potencjału rejestrowanego na powierzchni skóry nad mięśniem i zwane jest kinezjologicznym EMG. Zapis taki pozwala ocenić między innymi: rekrutację włókien mięśniowych, wielkość potencjału rejestrowanego, wzorzec aktywizacji włókien i mięśniowych, koordynację aktywności agonistów i antagonistów.

WYDARZENIA

Targowy jubileusz w Łodzi

Między 20 a 22 września br. serce polskiej rehabilitacji i fizjoterapii znów zabiło w Łodzi. Ponad 250 firm wzięło udział w XX edycji Targów „Rehabilitacja”, organizowanych przez Interservis. Nowa hala targowa, w której w tym roku zmieścili się wszyscy wystawcy, zapewniła wydarzeniu wyjątkową oprawę.

GABINET FIZJOTERAPEUTY

Co wziąć pod uwagę przy zakupie aparatu do ultradźwięków?

KALENDARIUM

Kalendarium

Kalendarium kursów i konferencji dla fizjoterapeutów


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij