Rehabilitacja w praktyce wydanie nr 5/2017
Rehabilitacja w praktyce wydanie nr 5/2017

Wykorzystanie egzoszkieletu w rehabilitacji to temat główny numeru. W numerze m.in.: Wybrane zabiegi terapii skojarzonej, Przygotowanie motoryczne w środowisku wodnym – zdolności siłowe i szybkościowe, Wywiad – podstawowym narzędziem w diagnostyce bólu kręgosłupa i stawów.

KALEJDOSKOP

Kalejdoskop

WYKORZYSTANIE EGZOSZKIELETU W REHABILITACJI

Wspomaganie procesu rehabilitacji pacjentów ze stwardnieniem rozsianym przy pomocy egzoszkieletu EKSO GT™ – studium przypadku

Celem pracy była ocena pracy mięśniowej kończyn górnych i dolnych, stopnia równowagi oraz wskaźnika zmęczenia FSS u pacjentki ze stwardnieniem rozsianym poddanej 4-tygodniowej reedukacji chodu z wykorzystaniem egzoszkieletu EKSO GT™. Zauważono poprawę we wszystkich analizowanych parametrach, co daje przesłanki co do zasadności podejmowania treningu chodu z wykorzystaniem egzoszkieletu u tego typu pacjentów. Sam trening był dobrze tolerowany przez pacjentkę, która dodatkowo zwróciła uwagę na zaistniałą poprawę w czynnościach życia codziennego.

KARTA „DIAGNOSTYKA PO USZKODZENIU RDZENIA KRĘGOWEGO”

KARTA „DIAGNOSTYKA PO USZKODZENIU RDZENIA KRĘGOWEGO”

Komentarz ekspercki

Innowacyjne zastosowanie szkieletów zewnętrznych (exoskeletons) w rehabilitacji neurologicznej

Innowacyjne zastosowanie szkieletów zewnętrznych (exoskeletons) w rehabilitacji neurologicznej

TERAPIA SKOJARZONA W MEDYCYNIE FIZYKALNEJ

Wybrane zabiegi terapii skojarzonej

Wybrane zabiegi terapii skojarzonej

KURS DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ

Ultrasonograficzna ocena morfologii mięśni bocznej ściany brzucha w badaniach naukowych – rekomendacje ogólne

Praca jest próbą dostarczenia niezbędnych informacji potrzebnych do właściwego przygotowania i przeprowadzenia badań naukowych obejmujących ultrasonograficzną ocenę mięśni bocznej ściany brzucha. Celami niniejszego przeglądu narracyjnego są: przedstawienie najczęstszych sposobów i warunków pomiaru mięśni bocznej ściany brzucha, określenie zmiennych warunkujących rzetelność tych pomiarów oraz wskazanie zmiennych zakłócających, które winny być kontrolowane w badaniach na różnych populacjach.

ANALIZA PRZYPADKU

Radialna fala uderzeniowa w porównaniu do ultradźwięków i jonoforezy z lignokainą w leczeniu objawowej ostrogi piętowej - badanie wstępne

Ostroga piętowa jest entezopatią powodującą ból w obrębie stopy. W leczeniu objawowej ostrogi piętowej często zalecane są ultradźwięki i jonoforeza. W ostatnich latach podejmuje się też próby leczenia jej za pomocą fali uderzeniowej. W pracy oceniono skuteczność radialnej fali uderzeniowej oraz ultradźwięków w połączeniu z jonoforezą w leczeniu objawowej ostrogi piętowej.

Wpływ rozluźnienia rozcięgna podeszwowego stopy na ruchomość kręgosłupa

Celami pracy były ocena wpływu terapii FR rozcięgna podeszwowego stopy na zmniejszenie sztywności mięśniowo-powięziowej tylnej grupy kończyn dolnych oraz odpowiedź na pytanie, czy terapia FR ma wpływ na poprawę ruchomości w odcinku piersiowym i lędźwiowym kręgosłupa. U wszystkich badanych osób po zastosowaniu terapii RF na rozcięgno podeszwowe stopy nie uzyskano zmian w ruchomości odcinkowej kręgosłupa piersiowego i lędźwiowego. Po zastosowaniu autoterapii z użyciem piłeczki do golfa 100% kobiet i 73,3% mężczyzn doświadczyło zwiększenia gibkości w teście palce – podłoga.

Fizjoterapia po operacyjnym leczeniu guza śródrdzeniowego – opis przypadku

Program usprawniania chorych po operacyjnym leczeniu guza rdzenia kręgowego powinien być ustalony indywidualnie dla każdego chorego z uwzględnieniem stopnia niedowładu, zaawansowania podstawowej choroby, rokowania co do przeżycia, zaburzeń funkcji innych układów poza narządem ruchu, wieku pacjenta, stanu emocjonalnego i jego zaangażowania w proces leczniczy. Do kompleksowego leczenia nowotworów rdzenia kręgowego oprócz chirurgii, radioterapii, chemioterapii i hormonoterapii należy wprowadzić szeroko pojętą fizjoterapię, która obejmuje działania wpływające korzystnie na stan psychiczny i fizyczny chorych.

WIEDZA W PRAKTYCE

Trening stabilizacyjno-funkcjonalny jako forma aktywności w prewencji bólów kręgosłupa

Trening stabilizacyjno-funkcjonalny to forma aktywności ruchowej, która rozwinęła się w ostatnim czasie dzięki serii badań obejmujących fizjologię, neurofizjologię i fizjoterapię. Głównym celem tego treningu jest kontrola nerwowo-mięśniowa. W oparciu o artykuły z baz: MedLine, PubMed i GBL autorzy pracy udowodnili, że trening stabilizacyjno-funkcjonalny jest bezpieczną, efektywną i kompleksową strategią w walce z bólami pleców w odcinku lędźwiowym o charakterze chronicznym.

Wybrane testy kliniczne wykorzystywane do badania równowagi jako składowej propriocepcji

Zmysł równowagi to umiejętność utrzymywania ustalonej pozycji ciała w przestrzeni bez pomocy osób postronnych i konieczności wspierania się o stabilne przedmioty. Kliniczne badania równowagi bazują zarówno na ocenie statycznej, jak i dynamicznej położenia ciała w przestrzeni z zamkniętymi i otwartymi oczami. Ocenie podlegają: zdolność utrzymania pozycji wyjściowej i/lub stopień przemieszczania się oraz jakość wykonywanego ruchu. W pracy przedstawiono wybrane testy kliniczne wykorzystane w badaniu równowagi jako składowej czucia głębokiego.

IASTM – nowy kierunek w branży fizjoterapii czy chwilowa moda?

Na przestrzeni ostatnich lat powstało wiele nowych metod pracy z ciałem, zwłaszcza z tkanką powięziową. Jedną z nich jest IASTM – mobilizacja tkanek miękkich za pomocą instrumentów. Ma się tu do czynienia ze specjalnie zaprojektowanymi i wykonanymi pod kątem klinicznym narzędziami ze stali chirurgicznej. Metoda może być łączona w wieloma innymi formami rehabilitacji, należy jednak pamiętać o przestrzeganiu pewnych kluczowych dla skuteczności zabiegu zasad. O pozytywnym przyjęciu tej formy pracy w fizjoterapii mogą świadczyć mnogość wariacji stosowanych narzędzi oraz nowe trendy. Najnowszym etapem rozwoju tego systemu jest połączenie jednoczesnej pracy IASTM ze stymulacją prądem radiofrekwencyjnym o częstotliwości 448 kHz. Pozwala to podczas jednego zabiegu osiągnąć korzyści ze stosowania obu metod, a tym samym zwielokrotnić i przyśpieszyć ich efekt.

Przygotowanie motoryczne w środowisku wodnym – zdolności siłowe i szybkościowe

Odpowiedni poziom zdolności motorycznych, w tym zdolności siłowych i szybkościowych, jest niezbędny do wykonywania codziennych czynności, jak również optymalnego przygotowania motorycznego w sporcie. Uzupełnienie treningu na lądzie o odpowiedni trening w wodzie może zwiększyć efektywność procesu terapeutycznego lub treningowego. Środowisko wodne, dzięki swoim wyjątkowym właściwościom, stwarza idealne warunki do kształtowania zdolności siłowych i szybkościowych. Przy porównywalnych efektach potreningowych ćwiczenia oporowe i plyometryczne wykonywane w wodzie niosą ze sobą mniejsze potreningowe uszkodzenia mięśni i ich bolesność. Należy pamiętać o połączeniu treningu prowadzonego na lądzie z ćwiczeniami wykonywanymi w wodzie w celu uzyskania jak najlepszych efektów terapeutycznych i treningowych.

REHABILITACJA W GERIATRII

Fizjoterapia u kobiet z nietrzymaniem moczu – nowości i kontrowersje

Nietrzymanie moczu nie jest chorobą, lecz objawem wielu różnych dysfunkcji, i to nie tylko w obszarze miednicy mniejszej. W związku ze złożonością problemu jak dotąd nie udało się opracować jednego standardu postępowania terapeutycznego w nietrzymaniu moczu. Praca przedstawia metody diagnostyki i rehabilitacji stosowane u pacjentek z nietrzymaniem moczu oraz zwraca uwagę na trudności i kontrowersje w tych obszarach.

REHABILITACJA W PEDIATRII

Postępowanie fizjoterapeutyczne u pacjenta pediatrycznego z wrodzonym kręczem szyi

Zniekształcenie zwane kręczem szyi (torticollis) jest jednym z częściej występujących zniekształceń w obrębie szyi u niemowląt. Wielu badaczy zwraca uwagę na szczególną rolę fizjoterapeuty w procesie leczenia tego schorzenia i zaznacza, że istotne jest jak najwcześniejsze rozpoczęcie usprawniania.

WARTO WIEDZIEĆ

Wywiad – podstawowym narzędziem w diagnostyce bólu kręgosłupa i stawów

Dobrze zebrany wywiad jest niezwykle przydatnym i niedocenianym narzędziem diagnostycznym. W dobie wszechobecnych możliwości nowoczesnego i drogiego diagnozowania nie zdajemy sobie sprawy, jak wiele tracimy, nie korzystając z wiedzy zawartej w wywiadzie. Mnóstwo badań robionych jest niepotrzebnie i bezpodstawnie. Wiąże się to również z ogromnymi nakładami finansowymi. Inne z kolei badania, takie jak np. testy palpacyjne, nie są odpowiednio istotne diagnostycznie i budzą wiele kontrowersji w środowiskach naukowych i medycznych. Uporządkowanie wiedzy na temat istoty wywiadu w diagnostyce bólów kręgosłupa oraz stawów ma na celu uzyskanie niezbędnych informacji w kolejnym etapie diagnostyki.

Słownik fizjoterapeuty

Słownik fizjoterapeuty

KALENDARIUM

Kalendarium kursów i konferencji dla fizjoterapeutów

Kalendarium kursów i konferencji dla fizjoterapeutów


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij