Rehabilitacja w praktyce wydanie nr 3/2012
Rehabilitacja w praktyce wydanie nr 3/2012

Każdy troskliwy rodzic bacznie obserwuje swoje dziecko i śledzi pilnie każdy najmniejszy postęp w rozwoju. Czasami niektóre sygnały budzą niepokój, zastanawiamy się, czy wszystko jest w porządku? Najczęstszymi uczuciami, z jakimi muszą się zmierzyć rodzice dowiadujący się, że ich dziecko wymaga rehabilitacji lub innej formy terapii, są zagubienie i bezradność. Zaczynają wtedy szukać rzetelnych informacji na temat zaburzeń swoich pociech, przy okazji mając nadzieję na to, że osoba, która podejmie się terapii, będzie kompetentna, zdobędzie się na indywidualne podejście do małego pacjenta i zrozumie jego problemy. Takie podejście terapeuty ma zbawienne skutki: wspiera rodzinę, co pozwala złagodzić niekorzystne następstwa sytuacji, w której się znalazła, daje poczucie bezpieczeństwa, co ostatecznie wpływa także na rezultat terapii. Temat rehabilitacji dzieci staje się coraz popularniejszy, rośnie zapotrzebowanie na tego rodzaju wiedzę. Może to wynikać ze zwiększającej się liczby dzieci z dysfunkcjami, ale bardziej optymistyczna wersja każe mysleć, że to rosnąca świadomość rodziców, lekarzy i terapeutów powoduje, że nawet kilkumiesięczne niemowlęta trafi ają na terapię. Szybka diagnoza i skuteczne działania terapeutyczne pozwalają zminimalizować albo nawet wyeliminować opóźnienia rozwojowe najmłodszych. Terapeuta powinien znać odpowiedzi na każde, bez wyjątku, pytania dotyczące pielęgnacji, np. jak nosić, przewijać czy karmić malucha, żeby te codzienne zabiegi kształtowały u dziecka prawidłowe wzorce ruchowe i były adekwatne do jego potrzeb emocjonalnych. Wskaże również zabawy odpowiednie do wieku i zaburzenia dziecka, za i przeciw noszenia w chuście, używania chodzików, leżaków czy ekopieluch, nauczy masażu niemowlęcia oraz poruszy wiele innych tematów w zależności od potrzeb rodziców i dziecka. Po takiej wizycie rodzic ma jasność co do dalszego postępowania, wie więcej i dzięki temu może dokonywać bardziej racjonalnych wyborów w wychowaniu swojego malucha. Najważniejsze jest jednak to, że znikają obawy o dziecko. Niniejszy numer tworzyliśmy z intencją wsparcia Państwa w sytuacji pracy z najmłodszymi. Już rozmowa z doc. dr Małgorzatą Matyją da Państwu wskazówki, w jakich kierunkach warto poszerzać swoją wiedzę, by jak najlepiej służyć pomocą. Wśród tekstów, które polecam Państwa uwadze, są również dwie prace autorek Anny Pawlak i Ewy Bartelmus: nt. pielęgnacji niemowląt jako elementu profi laktyki asymetrii ułożeniowej i ruchowej oraz masażu pędzlami niemowląt jako formy profi laktyki oraz terapii wspomagającej integrację sensomotoryczną. Ponadto ciekawymi pozycjami są praca Grażyny Dytrych opisująca postępowanie rehabilitacyjne oraz pielęgnację dziecka przedwcześnie urodzonego oraz tekst Sebastiana Sroczyńskiego i współpracowników, w którym znajdziecie Państwo instrukcje do oceny rozwoju psychoruchowego dziecka. Liczę, że spędzicie Państwo przyjemny i pożyteczny czas na lekturze.

KALEJDOSKOP

Z kraju i ze świata

COVER STORY

Stwarzajmy bazę dla rozwoju

Z doc. dr n.k.f. Małgorzatą Matyją, specjalistką rehabilitacji II stopnia, psychologiem, certyfikowaną terapeutką NDT-Bobath z rozszerzeniem o kurs NDT-Baby, osobą prowadzącą szkolenia warsztatowe z zakresu fizjoterapii neurorozwojowej, liderką kilku kursów NDT-Bobath, rozmawia Agnieszka Nawrat-Szołtysik.

VADEMECUM FIZJOTERAPEUTY

Zapobieganie płaskostopiu w wieku przedszkolnym

Stopy, stopy, stopy... To dzięki nim możemy chodzić, to na nich utrzymuje się cały ciężar ciała. Są również wspaniałym narządem czucia – swoistym łącznikiem pomiędzy tym, co dzieje się na podłożu, po którym chodzimy, a naszym centrum dowodzenia – mózgiem. Dlatego niezwykle ważne jest, aby już od najmłodszych lat dbać o ich prawidłowy rozwój.

KINEZYTERAPIA

Neurorozwojowe usprawnianie dzieci z kręczem szyi

Kręcz szyi (torticollis) to skutek pierwotnych lub wtórnych zmian w obrębie mięśni szyi lub kręgosłupa szyjnego, powodujących przymusowe przechylenie głowy i szyi w stronę barku, z ewentualnym skręceniem w stronę przeciwną (1). Jest to bardzo często spotykane schorzenie u niemowląt

Pielęgnacja niemowląt jako element profilaktyki asymetrii ułożeniowej i ruchowej

W ciągu pierwszego roku życia z bezbronnego, nieumiejącego przeciwstawić się sile grawitacji i funkcjonującego dzięki odruchom bezwarunkowym noworodka rozwija się mały człowiek. Rozwój ten będzie przebiegał niezaburzony, jeśli dziecko będzie otoczone miłością przez rodziców i opiekunów oraz zostaną mu stworzone dogodne warunki do doświadczania świata i swojego ciała. W tym zadaniu rodzicom pomoże prawidłowa pielęgnacja niemowlęcia.

Rehabilitacja i pielęgnacja dziecka przedwcześnie urodzonego

Za wcześniaki uważa się dzieci urodzone przed ukończeniem 37. tygodnia ciąży i o masie poniżej 2500 g (w Polsce 6,1%, dane z 2000 roku). Skrajnym wcześniactwem określa się dzieci urodzone przed 32. tygodniem ciąży, w Polsce około 1,5% urodzeń. Przy współczesnych standardach intensywnej opieki i terapii ratuje się obecnie skrajnie niedojrzałe noworodki z ciąży poniżej 28. tygodnia i masie urodzeniowej poniżej 1000 g (1).

Dynamiczne ortezy w rehabilitacji dziecięcej

Jako terapeuta pracujący z dorosłymi pacjentami z chorobami centralnego układu nerwowego, nauczyłam się wiele od specjalistów w dziedzinie pediatrii.

FIZYKOTERAPIA

Przegląd nowoczesnych metod przezskórnej elektroterapii zmiejszającej spastyczne wzmożone napięcie mięśni

Zwiększone napięcie mięśniowe pod postacią spastyczności jest jednym z defi cytów ruchowych w uszkodzeniach górnego neuronu ruchowego. Jest typowym objawem u chorych po udarach lub urazach mózgu, u dzieci z porażeniem mózgowym, w stwardnieniu rozsianym, a także w chorobach rdzenia kręgowego i po urazach kręgosłupa połączonych z uszkodzeniem rdzenia.

Przezskórna elektryczna stymulacja nerwów (TENS) – sposób na ból porodowy

Ból jest integralnym elementem akcji porodowej, lecz fakt, że współczesna medycyna pozwala na przeżywanie porodu bez bólu lub z jego istotnym ograniczeniem pozwala twierdzić, że tak być nie musi. Ból porodowy jest zatem bardzo ważnym zagadnieniem w medycynie i rehabilitacji, ponieważ dotyczy tysięcy kobiet.

MASAŻ I ODNOWA BIOLOGICZNA

Masaż dziecka metodą Shantala lekarstwem na nadwrażliwość dotykową

Skóra jest największym organem percepcji ciała. Rejestruje bodźce, przyjmuje informacje z otoczenia, jest barierą, a zarazem kontaktem. To granica, a jednocześnie ochrona przed światem zewnętrznym (1).

Możliwości wykorzystania hydromasażu podwodnego w leczeniu spastyczności u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym – cz. II

Usprawnianie dzieci dotkniętych mózgowym porażeniem dziecięcym (MPD) napotyka na swojej drodze liczne problemy związane z objawami współtowarzyszącymi, które niejednokrotnie utrudniają w znacznym stopniu postępowanie rehabilitacyjne, mające na celu skompensowanie niepełnosprawności wynikającej z uszkodzenia centralnego układu nerwowego w trakcie wczesnego rozwoju dziecka.

Masaż pędzlami niemowląt jako forma profilaktyki oraz terapii wspomagającej integrację sensomotoryczną

Dotyk to podstawowy zmysł poznawczy małego dziecka, angażowany każdego dnia podczas pielęgnacji i zabawy. Pozwala zdobywać wiedzę oraz doświadczenie niezbędne do powstawania bardziej złożonych reakcji psychoruchowych.

DIAGNOSTYKA

Badanie podmiotowe i przedmiotowe dzieci dla potrzeb fizjoterapii

Pomyślny rozwój każdego dziecka możliwy jest tylko w tzw. optymalnych warunkach wychowawczych i środowiskowych, a więc takich, które zapewniają wpływ wszystkich korzystnych czynników na fizyczny i psychiczny rozwój dziecka (1).

Badanie rozwoju ruchowego dziecka

Rozwój niemowlęcia jest przedstawiany w wielu publikacjach z dziedziny pediatrii, neurologii czy psychologii. Zazwyczaj jest to opis kolejnych umiejętności, które są typowe dla danego okresu rozwojowego w poszczególnych pozycjach ciała dziecka (4, 5).

KALENDARIUM

Kalendarium kursów i konferencji dla fizjoterapeutów

GABINET FIZJOTERAPEUTY

Dobór wózka inwalidzkiego dla niepełnosprawnego dziecka

Według danych GUS z wózków inwalidzkich w Polsce korzysta ok. 5200 dzieci do 15. roku życia (0,2% subpopulacji dzieci) (1). Niekorzystnym czynnikiem w przypadku małych dzieci ze znaczną niepełnosprawnością jest duże utrudnienie w swobodnym przemieszczaniu się i w samodzielnym odkrywaniu i poznawaniu najbliższego otoczenia.

WYDARZENIA

Profilaktyka obrzęku limfatycznego – akcja informacyjna

Co roku rośnie w naszym kraju liczba osób, u których zdiagnozowano chorobę nowotworową. Spora część z tych osób musi być poddana leczeniu operacyjnemu i towarzyszącej chemio- i radioterapii. Jednym z dość częstych powikłań po zabiegach limfadenektomii i radioterapii jest obrzęk limfatyczny.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij