Rehabilitacja w praktyce wydanie nr 3/2017
Rehabilitacja w praktyce wydanie nr 3/2017

Fizjoterapia w sporcie to temat główny tego wydania. W numerze m.in. Integracja sensoryczna w wodzie, Choroba zwyrodnieniowa stawów biodrowych – obraz kliniczny i postępowanie fizjoterapeutyczne, Platforma sensoryczna SensoDUO – nowe urządzenie do oceny i terapii zaburzeń czucia głębokiego.


KALEJDOSKOP

Kalejdoskop

FIZJOTERAPIA W SPORCIE

Przygotowanie motoryczne po rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego

Rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego (WKP) wymaga kompleksowego postępowania rehabilitacyjnego. Obiektywna ocena oraz odpowiednie przygotowanie motoryczne są niezbędnymi elementami powrotu do pełnej sprawności fizycznej. W niniejszej pracy przedstawiono trening siłowy i plyometryczny w 3. i 4. etapie rehabilitacji, a także metody oceny sprawności fizycznej pacjenta po rekonstrukcji WKP.

Karta TESTY DIAGNOSTYCZNE W OBRĘBIE STAWU SKOKOWEGO

Komentarz ekspercki

Specyfika urazów w sporcie osób pełno- oraz niepełnosprawnych

Uszkodzenia mięśni należą do najpowszechniejszych kontuzji występujących wśród sportowców, stanowią od 10% do 55% wszystkich urazów narządu ruchu.

KURS DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ

Platforma sensoryczna SensoDUO – nowe urządzenie do oceny i terapii zaburzeń czucia głębokiego

Platforma sensoryczna SensoDUO to nowe urządzenie zaprojektowane do badania i terapii zaburzeń czucia głębokiego w obrębie kończyn dolnych. Dzięki platformie SensoDUO możemy rzetelnie ocenić zrównoważenie ciała oraz umiejętność symetrycznej dystrybucji obciążania kończyn dolnych, a także prowadzić precyzyjne ćwiczenia w oparciu o biofeedback.

ANALIZA PRZYPADKU

Trening stabilizacyjny w kontroli stabilnej postawy stojącej

Celem pracy było zbadanie wpływu 4-tygodniowego treningu stabilizacyjnego na kontrolę stabilnej postawy stojącej. Badaniem objęto 10 osób wyczynowo uprawiających kolarstwo szosowe. Oceny równowagi statycznej dokonano na podstawie przemieszczeń środka nacisku stóp (ang. Center Of Foot Pressure – COP) w płaszczyznach czołowej i strzałkowej, zarejestrowanych za pomocą platformy tensometrycznej typu AMTI. Pomiary stabilograficzne trwały po 60 sekund i były wykonane dwukrotnie dla następujących prób pomiarowych: stanie swobodne na stabilnym podłożu z oczami otwartymi i zamkniętymi, stanie swobodne na niestabilnym podłożu z oczami otwartymi i zamkniętymi. Badanie stabilograficzne zostało przeprowadzone dwukrotnie – przed treningiem i po 4 tygodniach treningu stabilizacyjnego. Trening stabilizacyjny prowadzony był 4-5 razy w tygodniu, przez 4 tygodnie. Obejmował on zestaw ćwiczeń w otwartych i zamkniętych łańcuchach biokinematycznych, które angażowały głównie głębokie mięśnie stabilizujące kręgosłup w odcinku lędźwiowym.

WIEDZA W PRAKTYCE

Trening funkcjonalny zawodników uprawiających sporty motorowe – cz. I

W pracy przedstawiono przykładowy zestaw ćwiczeń kształtujących zmysł kinestetyczny wykorzystywany w treningu funkcjonalnym zawodników ligi żużlowej. Zaproponowane ćwiczenia zostały przedstawione z uwzględnieniem pozycji wyjściowej, sposobu ich wykonania oraz ewentualnych uwag dotyczących sposobu wykonania ćwiczeń i błędów mogących wystąpić podczas ich wykonywania. Przedstawione ćwiczenia zostały zebrane na podstawie własnych doświadczeń zawodowych autorów.

Integracja sensoryczna w wodzie

W procesie integracji sensorycznej mózg człowieka rozpoznaje, lokalizuje i segreguje wrażenia zmysłowe, a następnie tworzy wobec nich reakcję adaptacyjną, myślową lub ruchową. Z przeprowadzonych badań wynika, że zaburzenia procesów integracji sensorycznej dotyczą już 6-10% populacji dziecięcej i stają się problemem społecznym. Poza lądową terapią tradycyjną zaleca się, jako uzupełnienie, stosowanie terapii w wodzie. Ze względu na specyficzne właściwości środowiska wodnego najlepsze efekty daje skupienie się w terapii na trzech głównych obszarach: stymulacji systemu przedsionkowego, budowaniu schematu ciała i czucia głębokiego, a także bodźcowaniu zmysłu dotyku. Odpowiednio prowadzona terapia w wodzie pomaga pacjentom w pracy nad czuciem własnego ciała i planowaniem ruchu, co może przełożyć się na ich lepsze funkcjonowanie na lądzie w czynnościach codziennych.

Skuteczność korekcji skolioz aparatem i metodą SKOL-AS stosowanymi w działaniu skojarzonym – analiza przypadków – cz. I

Korekcja skolioz idiopatycznych sprawia duże trudności terapeutyczne i jest od lat problemem w fizjoterapii. Zaobserwowano pozytywne efekty stosowania aparatu i specyficznej metodyki SKOL-AS, zarówno w działaniu samą metodą, jak i w terapii skojarzonej z innymi metodami. W części I artykułu przedstawiono przypadek bardzo trudnej terapeutycznie wielołukowej skoliozy, w której wcześniej, mimo ćwiczeń i zagorsetowania, progresja skrzywień postępowała. Po 5 miesiącach terapii z zastosowaniem aparatu i metodyki SKOL-AS uzyskano poprawę od 3° do 6° kąta wg Cobba na poziomach: C, TH, L. Wykazano również przydatność metody SKOL-AS w terapii skojarzonej.

REHABILITACJA W PEDIATRII

Przepuklina pępkowa (pępowinowa) niemowląt – proponowane postępowanie fizjoterapeutyczne

W artykule przedstawiono postępowanie fizjoterapeutyczne, jakie wdraża się w przypadku niemowląt z przepukliną pępkową. Zwrócono uwagę na problemy, jakie występują u małych pacjentów z tą dolegliwością. Zaproponowano, co zrobić, żeby je złagodzić i usunąć, równocześnie stymulując organizm niemowlęcia do fizjologicznego, prawidłowego rozwoju psychoruchowego.

Terapia zaburzeń układu równowagi u dzieci z wykorzystaniem technik stymulacji sensorycznej

Układ przedsionkowy to najwcześniej rozwijający się i dojrzewający system zmysłowy. Odgrywa on dużą rolę zarówno w prawidłowym rozwoju dziecka, jak i w późniejszym funkcjonowaniu. Nieprawidłowe funkcjonowanie systemu przedsionkowego może powodować problemy z napięciem mięśniowym oraz wpływać na rozwój mechanizmów posturalnych i regulację stanu pobudzenia. Jest to system, który ściśle współpracuje z układem propriocepcji. Zaburzenia układu równowagi stanowią duży problem u dzieci. Diagnostyka i leczenie układu przedsionkowego u dzieci to duże wyzwanie. Techniki integracji sensorycznej bazują na tych samych zjawiskach kompensacyjnych co treningi habituacyjne. Metoda SI (z ang. sensor integration – integracja sensoryczna) daje szereg możliwości do stworzenia skutecznego, a zarazem interesującego i ciekawego programu terapeutycznego dla dzieci z zaburzeniami układu równowagi.

REHABILITACJA W GERIATRII

Choroba zwyrodnieniowa stawów biodrowych – obraz kliniczny i postępowanie fizjoterapeutyczne

Celem artykułu jest wskazanie potencjalnych przyczyn wpływających na destabilizację stawu biodrowego i jednocześnie odpowiedzialnych za nieprawidłowe przenoszenie obciążeń ograniczających lub uniemożliwiających realizację prawidłowej funkcji podporowej i lokomocyjnej kończyny dolnej oraz przedstawienie obrazu klinicznego pacjenta w okresie wczesnego i późnego zaawansowania choroby, a także zapoznanie z przydatnymi testami klinicznymi. W pracy przedstawiono także fizjoterapeutyczne metody postępowania w chorobie zwyrodnieniowej stawu biodrowego w oparciu o dostępne piśmiennictwo oraz podano przykładowy model postępowania z pacjentem.

MASAŻ

Możliwości zastosowania masażu w dysfunkcjach strukturalnych w danej dyscyplinie sportowej – opis przypadków

Niezależnie od rodzaju dyscypliny sportowej oraz działań profilaktycznych urazy w sporcie są nieodłącznym elementem kariery sportowca. Można i należy minimalizować ryzyko ich wystąpienia, jednak są nieuniknione, a gdy już wystąpią, wskazane jest dokonanie szczegółowej diagnostyki i zastosowanie odpowiedniej terapii dostosowanej do potrzeb i możliwości zawodnika. W przypadku urazów sportowych występujących z powodu przeciążenia, zmęczenia czy zużycia tkanek można zastosować masaż jako jedną z form kompleksowej fizjoterapii. Rodzaj masażu, metodyka zabiegu i metoda wykonania są zależne od aktualnego stanu pacjenta i zawsze indywidualnie dobierane do potrzeb sportowca. Masaż nie musi być jedynym i głównym zabiegiem terapeutycznym, wielokrotnie stanowi element składowy procesu usprawniania sportowca.

WARTO WIEDZIEĆ

Zastosowanie elektrostymulacji nerwowo-mięśniowej kończyn dolnych w rehabilitacji pacjentów z POChP

Elektrostymulacja nerwowo-mięśniowa (ang. neuromuscular electrical stimulation, NMES) jest dobrze tolerowana przez chorych z POChP i przynosi korzyści pod postacią poprawy tolerancji wysiłkowej oraz jakości życia. Celem pracy jest podsumowanie aktualnego stanu wiedzy dotyczącego zastosowania NMES w rehabilitacji pulmonologicznej chorych z POChP.

Zastosowanie prądu radiofrekwencyjnego o częstotliwości 448 kHz w stanach zapalnych

Stan zapalny jest to uporządkowany proces rozwijający się w tkance unaczynionej pod wpływem czynnika uszkadzającego. Może być wywołany czynnikami zewnętrznymi lub wewnętrznymi (chemiczne, fizyczne, biologiczne). Jego celem jest szybkie i selektywne zgromadzenie komórek zdolnych do usunięcia danego czynnika szkodliwego i rozpoczęcie naprawy powstałego uszkodzenia. Innymi słowy – jest to naturalny proces wspomagający gojenie się naszego organizmu. Aby przyspieszyć gojenie tkanek zarówno w okresie ostrym, jak i przewlekłym, medycyna oferuje różnego rodzaju terapie. Jedną z nich jest zastosowanie prądu radiofrekwekcyjnego o częstotliwości 448 kHz. Dzięki częstotliwości 448 kHz terapia staje się bardziej efektywna, zajmuje mniej czasu, wyniki pacjenta poprawiają się, a praca terapeuty zostaje znacznie ułatwiona.

Reklama usług rehabilitacji leczniczej

Warunki gospodarki wolnorynkowej oraz zmiany sposobu finansowania ochrony zdrowia spowodowały walkę o pacjenta na rynku usług medycznych. Podmioty wykonujące działalność leczniczą, a przede wszystkim prywatne przychodnie oraz zakłady rehabilitacji leczniczej, a także dentyści silnie konkurują ze sobą.

Słownik fizjoterapeuty

KALENDARIUM

Kalendarium kursów i konferencji dla fizjoterapeutów


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij