Rehabilitacja w praktyce wydanie nr 2/2017
Rehabilitacja w praktyce wydanie nr 2/2017

Rehabilitacja w śpiączce to temat główny tego wydania. W numerze m.in. Skuteczność metody McKenziego w rwie ramiennej, Rehabilitacja pacjentów po zlamaniu V kości śródstopia, Odpowiedzialność pracownicza fizjoterapeuty.

KALEJDOSKOP

Kalejdoskop

REHABILITACJA W ŚPIĄCZCE

Postępowanie terapeutyczne w śpiączce

Śpiączka jest stanem, w wyniku którego może zmienić się życie chorego i jego najbliższych. Podczas walki o życie takiego pacjenta uwaga personelu skupia się głównie na zachowaniu funkcji życiowych, stabilizacji stanu ogólnego. Wczesna rehabilitacja neurologiczna zespołu wykwalifikowanych terapeutów jest często nieoceniona lub, co gorsza, niedostępna na oddziałach intensywnej terapii. Brak terapeutów lub niedostateczny poziom ich kwalifikacji w zakresie specjalistycznych szkoleń mogą powodować, że pacjent zamiast zostać wypisany lub przekazany do ośrodka specjalistycznej rehabilitacji neurologicznej trafia do tzw. zakładu opieki leczniczej (ZOL-u), w którym liczba miejsc jest mocno ograniczona, a rehabilitacja nie spełnia nawet minimalnych potrzeb tych chorych. W rezultacie takiego sposobu działania potencjał chorych i najważniejsza kluczowa część procesu rehabilitacji w fazie ostrej bywają zaprzepaszczone i chory otrzymuje „etykietkę” stan wegetatywny.

Karta BADANIE PACJENTA W ŚPIĄCZCE I ZABURZENIACH ŚWIADOMOŚCI

Komentarz ekspercki

Postępowanie lecznicze i opieka w przypadku chorego z uszkodzeniem mózgu

W ostatnich latach dzięki rozwojowi medycyny znacznie wzrosła liczba osób, które przeżywają wypadki, akty przemocy czy urazy sportowe. Powoduje to wzrost liczby pacjentów, którzy wymagają odpowiedniego postępowania na oddziałach intensywnej opieki medycznej, opieki specjalistycznej i długotrwałej rehabilitacji, co stanowi niezwykle trudne wyzwanie dla medycyny XXI wieku.

PRZEGLĄD PORÓWNAWCZY

Przegląd porównawczy

ANALIZA PRZYPADKU

Wykorzystanie Kinesiology Tapingu w terapii uzupełniającej u pacjentów z porażeniem nerwu twarzowego

Metoda Kinesiology Tapingu wykorzystywana jest w wielu dyscyplinach medycznych, z powodzeniem stosowana jako uzupełnienie terapii również w neurologii w wielu jednostkach chorobowych. W niniejszym artykule przedstawiono opis przypadku pacjentki z obwodowym porażeniem nerwu twarzowego (nerw czaszkowy VII). W 4-tygodniowej terapii stosowano różne metody fizjoterapeutyczne, w tym Kinesiology Tapingu, która wpłynęła na funkcję mięśni mimicznych, zachowanie symetrii twarzy i zmniejszenie dolegliwości bólowych.

Rehabilitacja pacjenta chorującego na stwardnienie rozsiane. Analiza przypadku

Analiza przypadku pacjenta z wieloletnim rozpoznaniem stwardnienia rozsianego, prezentująca trzy pobyty na turnusach stacjonarnych. Podczas każdego pobytu w Centrum SM w Bornem Sulinowie uzyskano poprawę stanu pacjenta, mimo że stan chorego ma tendencję progresywną.

Skuteczność metody McKenziego w rwie ramiennej

Rwa ramienna jest częstym schorzeniem ludzi w różnym wieku. Czynnikiem ryzyka jest nieprawidłowa pozycja siedząca podczas wykonywania pracy. Objawem choroby jest silny ból, który promieniuje od karku wzdłuż kończyny do palców. Celem pracy jest ocena skuteczności metody McKenziego w rwie ramiennej.

WIEDZA W PRAKTYCE

Zastosowanie technik terapii manualnej w obrębie przepony u chorych po zabiegu pomostowania aortalno-wieńcowego

Zaburzenia pracy przepony po zabiegu pomostowania aortalno--wieńcowego prowadzą do szeregu zmian w organizmie człowieka. Przepona, która jest głównym mięśniem oddechowym, jest tak naprawdę połączeniem z całym organizmem. Zaburzenia wynikające z otworzenia klatki piersiowej i rozciągnięcia lub nacięcia przepony prowadzą nie tylko do zmniejszenia wydolności organizmu i zmniejszenia pojemności płuc, ale wpływają na cały organizm. Zastosowanie technik terapii manualnej w obrębie przepony u chorych po zabiegu pomostowania aortalno--wieńcowego może stanowić istotny element fizjoterapii.

Rehabilitacja pacjentów po złamaniu V kości śródstopia

Około 30% wszystkich urazów kości stanowią urazy kości stopy. Wśród tych złamań jednym z najczęściej występujących jest złamanie V kości śródstopia, która znajduje się pomiędzy kością sześcienną a małym palcem. Uraz dotyczy głównie osób aktywnych fizycznie, zawodowych sportowców oraz osób wykonujących ciężką pracę fizyczną. Do tego typu złamań dochodzi na tle urazów mechanicznych, stłuczeń oraz uderzeń, a sama kontuzja manifestuje się głównie bólem stopy, obrzękiem oraz zasinieniem palców, doprowadzając do znacznego ograniczenia ruchu w stopie.

Charakterystyka Medical Fitness

Siedzący tryb życia i brak ruchu są istotnymi czynnikami ryzyka wielu schorzeń, m.in.: układu krążenia, układu oddechowego czy też narządu ruchu, dlatego w coraz większej liczbie klubów fitness w ofercie można spotkać zajęcia Medical Fitness, które są swego rodzaju pomostem między fitnessem a medycyną. Szerokie spektrum oddziaływania specjalistycznych programów treningowych znajduje swoje zastosowanie w leczeniu wielu schorzeń.

Diagnozowanie i zabezpieczenie stóp diabetyków przed powstaniem owrzodzeń kończyn

Celem pracy jest próba wprowadzenia nowej metody diagnozowania i zabezpieczania stóp diabetyków przed powstaniem owrzodzeń kończyn. Zbadano chorych z cukrzycą typu 2 oraz osoby niechorujące na cukrzycę w podobnym przedziale wiekowym. Wykorzystano metodę stosowaną w geodezji, oceniając jej przydatność w przewidywaniu miejsc powstawania owrzodzeń na stopach u chorych z cukrzycą. W obliczu przedstawionych doniesień własna metoda diagnozowania zmian prodromalnych u chorych na cukrzycę wskazuje na duże prawdopodobieństwo precyzyjnego przewidywania miejsc powstawania owrzodzeń, a także (na co nie zwracali uwagi inni autorzy) możliwość określenia tempa zmian procesu chorobowego, czyli identyfikację kolejno zagrożonych obszarów stopy. Prawdopodobnie czynniki powodujące powstawanie uszkodzeń stopy cukrzycowej można zdiagnozować na około dwa lata wcześniej.

REHABILITACJA W PEDIATRII

Usprawnienie niemowlęcia z porażonym splotem barkowym

Uraz okołoporodowy to upośledzenie funkcji lub struktury ciała noworodka, który następuje w momencie narodzin. Powikłania są zróżnicowane i zależą od przyczyny urazu, lokalizacji oraz rozległości. Jednym z nich jest porażenie splotu barkowego typu Klumpkego. Postępowanie lecznicze oraz fizjoterapeutyczne jest indywidualne.

REHABILITACJA W GERIATRII

Zastosowanie technik specjalnych w leczeniu zachowawczym choroby zwyrodnieniowej stawu biodrowego

Choroba zwyrodnieniowa stawów biodrowych (koksartroza) jest jedną z najczęstszych przyczyn niepełnosprawności wśród osób starszych. Charakteryzuje się postępującą utratą i degeneracją chrząstki, sklerotyzacją warstwy podchrzęstnej oraz tworzeniem wyrośli kostnych. Zmiany te powodują silne dolegliwości bólowe, utratę mobilności i osłabienie siły mięśni otaczających staw, co skutkuje ograniczeniem sprawności i funkcjonalności oraz obniżeniem jakości życia. Wczesne rozpoznanie przyczyny dolegliwości oraz wdrożenie metod usprawniających pozwoli przedłużyć i poprawić sprawność chorych. Artykuł przedstawia postępowanie fizjoterapeutyczne z zastosowaniem technik specjalnych w leczeniu zachowawczym koksartrozy.

MASAŻ

Mięsień lędźwiowy – znaczenie strukturalne i funkcjonalne

Mięsień lędźwiowy ma ogromne znaczenie stabilizacyjne, strukturalne i ruchowe. Mięsień ten jest istotnym elementem w aspekcie terapii wisceralnej. Zrozumienie mechanizmów i patologii, w których może on uczestniczyć, oraz umiejętność efektywnej pracy z tą strukturą dają terapeucie bardzo skuteczne narzędzie w rozwiązywaniu wielu dolegliwości bólowych narządu ruchu.

WARTO WIEDZIEĆ

Odpowiedzialność pracownicza fizjoterapeuty

Działalność w ochronie zdrowia związana jest z ryzykiem i może stanowić podstawę do ponoszenia odpowiedzialności prawnej przez fizjoterapeutę. Fizjoterapeuci, podobnie jak lekarze, pielęgniarki, położne oraz diagności laboratoryjni, w związku z wykonywanym zawodem podlegają różnym rodzajom odpowiedzialności prawnej, w tym odpowiedzialności: cywilnej, zawodowej, karnej, oraz, jeżeli mają status pracownika, także odpowiedzialności pracowniczej.

CIEKAWOSTKI

Jak zwiększyć skuteczność zabiegu? Intuicja terapeutyczna

Celem artykułu jest próba rozpoczęcia dyskusji na temat fizjologicznych mechanizmów zwiększających sensytywność terapeuty, rozwój „intuicji terapeutycznej” w celu zwiększenia skuteczności każdego rodzaju terapii związanej z dotykiem dłońmi.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij