Rehabilitacja w praktyce wydanie nr 1/2017
Rehabilitacja w praktyce wydanie nr 1/2017

Terapia komórkami macierzystymi a postępowanie fizjoterapeutyczne to temat główny tego wydania. W numerze m.in. Wykorzystanie rentgenodiagnostyki w codziennej pracy fizjoterapeuty, Skuteczność Corefit® System w zachowawczej terapii wysiłkowego nietrzymania moczu, Zastosowanie masażu i ćwiczeń zwiększających zakres ruchomości w stawach biodrowych w profilaktyce i terapii dysplazji stawów biodrowych.

KALEJDOSKOP

Kalejdoskop

LECZENIE KOMÓRKAMI MACIERZYSTYMI

Terapia komórkami macierzystymi w różnych dziedzinach medycyny a leczenie fizjoterapeutyczne – doniesienia wstępne

Komórki macierzyste wykorzystywane są na coraz szerszą skalę w leczeniu wielu schorzeń ludzkiego organizmu. Ich potencjał jest wciąż analizowany podczas wielu szeroko zakrojonych badań w dziedzinie między innymi ortopedii, kardiologii czy neurologii. Postępowanie fizjoterapeutyczne po leczeniu komórkami macierzystymi jest w dużej mierze oparte na doświadczeniu klinicznym.

Karta DIAGNOSTYKA FUNKCJONALNA W OBRĘBIE STAWU KOLANOWEGO

Komentarz ekspercki

Wykorzystanie komórek macierzystych w procesach gojenia i regeneracji tkanek

W 1992 roku Leland Kaiser wprowadził termin „medycyna regeneracyjna”, prognozując, że rozwinie się nowa gałąź medycyny, mająca na celu zmianę przebiegu chorób przewlekłych, w wielu przypadkach za pomocą regeneracji zniszczonych i uszkodzonych narządów.

KURS DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ

Wykorzystanie rentgenodiagnostyki w codziennej pracy fizjoterapeuty

Umiejętność podstawowej oceny badania RTG jest niezwykle ważna w codziennej pracy fizjoterapeuty. Pierwszą i najważniejszą informacją, którą można uzyskać, korzystając z badania RTG, jest możliwość wychwycenia przeciwwskazań do fizjoterapii. Kolejną zaletą jest ocena stopnia zaawansowania schorzenia, a przez to lepszy dobór odpowiednich środków terapeutycznych. Dużą korzyścią jest również większa obiektywizacja oceny efektywności postępowania terapeutycznego. Dlatego też ważne są stała edukacja i podnoszenie kwalifikacji środowiska fizjoterapeutycznego w zakresie korzystania z badań obrazowych.

ANALIZA PRZYPADKU

Znaczenie drenażu limfatycznego w rehabilitacji kobiet po mastektomii

Nowotworem, który obecnie najczęściej dotyczy kobiet na świecie, jest nowotwór piersi. W jego wyniku dochodzi do patologicznego gromadzenia się limfy w obrębie kończyny górnej po stronie operowanej. Celem pracy była ocena skuteczności zastosowania manualnego drenażu limfatycznego u kobiet z utrzymującym się obrzękiem kończyny górnej po wykonanej mastektomii. Materiał badań stanowiło 35 kobiet po zabiegu mastektomii w wieku od 46 do 65 lat (średnia 55,25 ± 4,29 roku).

Niestabilność dolnego odcinka kręgosłupa szyjnego – opis przypadku

Praca prezentuje opis kompleksowego postępowania diagnostyczno-terapeutycznego młodej kobiety z niestabilnością dolnego odcinka kręgosłupa szyjnego. Ten schemat postępowania jest skuteczny, bezpieczny i jednocześnie może być standardem leczenia.

Skuteczność Corefit® System w zachowawczej terapii wysiłkowego nietrzymania moczu

Koncepcja Corefit® System stosowana jest u kobiet z zaburzeniami funkcji dna miednicy jako jedna z form terapii zachowawczej. Funkcjonuje w dwóch podstawowych algorytmach postępowania – uroginekologicznym i urologicznym. W artykule przedstawiono opis przypadku 40-letniej pacjentki z rozpoznaniem wysiłkowego nietrzymania moczu, u której zastosowano uroginekologiczny algorytm usprawniania wg Corefit® System.

WIEDZA W PRAKTYCE

Rehabilitacja oddechowa pacjentów wentylowanych mechanicznie – stymulacja przepony

Artykuł przedstawia rehabilitację oddechową z wykorzystaniem koncepcji PNF, którą możemy zastosować u pacjentów wentylowanych mechanicznie przebywających na oddziale intensywnej terapii (OIT). Przedstawiono rodzaje stymulacji pośredniej i bezpośredniej przepony tak, aby w sposób jak najbardziej adekwatny do stanu pacjenta stymulować ten główny mięsień oddechowy.

Terapia w wodzie po urazach w obrębie kończyny górnej

Kończyna górna, ze względu na swoją kompleksową budowę, charakteryzuje się dużym ryzykiem wystąpienia urazu. Środowisko wodne daje wyjątkowe możliwości mogące przyspieszyć osiągnięcie celów rehabilitacyjnych. Może ono wspomagać odzyskiwanie pełnego zakresu ruchomości, redukowanie wzmożonego napięcia mięśniowego oraz integrację dynamicznych wzorców ruchowych, stawów obręczy barkowej oraz kończyny górnej, w zadaniach bardziej funkcjonalnych. Wypór oraz praca w warunkach odciążenia sprzyjają również odtwarzaniu odpowiedniego poziomu stabilizacji łopatki i prawidłowego rytmu ramienno-łopatkowego. Woda daje również korzystniejsze warunki do wykorzystania ćwiczeń izometrycznych w różnych ustawieniach stawu, przyczyniających się do zapobiegania zanikom mięśniowym i odzyskiwaniu kontroli mięśniowej w pełnym zakresie ruchu.

Diagnostyka fizjoterapeutyczna stosowana w dyskinezie łopatki

Artykuł opisuje schorzenie, jakim jest dyskineza łopatki, a także przedstawia przykładową diagnostykę fizjoterapeutyczną stosowaną w tej jednostce. W pracy opisano także rytm ramienno-łopatkowy, który jest bezpośrednio związany z dyskinezą łopatki. Diagnostykę podzielono na 5 obszarów oraz przedstawiono przykładowe techniki diagnostyczne stosowane w każdym z nich.

REHABILITACJA W PEDIATRII

Usprawnianie dzieci z rozwojowym zaburzeniem koordynacji

Rozwojowe zaburzenie koordynacji (DCD) to zagadnienie szeroko opisywane w literaturze fachowej w ostatnich latach. DCD charakteryzuje się zaburzeniami motoryki, które utrudniają dziecku codzienne funkcjonowanie i ograniczają osiągnięcia w nauce. Dzieci cierpiące na DCD mają szeroki wachlarz zaburzeń związanych z motoryką dużą, motoryką małą oraz koordynacją wzrokowo-ruchową.

REHABILITACJA W GERIATRII

Wpływ cyklicznie podejmowanej fizjoterapii na sprawność funkcjonalną osób starszych po przebytym udarze mózgu

Celem pracy była ocena wpływu cyklicznie prowadzonej fizjoterapii w warunkach szpitalnych na sprawność funkcjonalną pacjentów w chronicznej fazie po przebytym udarze mózgu w wieku 60 lat i więcej. Dodatkowo w pracy dokonano oceny, czy pacjent, który uczestniczy częściej w procesie usprawniania, jest bardziej samodzielny w podejmowaniu czynności dnia codziennego.

MASAŻ

Zastosowanie masażu i ćwiczeń zwiększających zakres ruchomości w stawach biodrowych w profilaktyce i terapii dysplazji stawów biodrowych

Artykuł prezentuje techniki masażu oraz ćwiczenia zwiększające zakres ruchomości w stawach biodrowych. Jest to część holistycznego postępowania profilaktycznego oraz terapeutycznego w rozwojowej dysplazji stawów biodrowych. Autorki podkreślają również ogromną rolę prawidłowej pielęgnacji dziecka oraz stosowania zaopatrzenia ortopedycznego.

WARTO WIEDZIEĆ

Plastyczność mózgu i uczenie motoryczne po udarze. Aktualny stan wiedzy

Wrodzona fizjologicznie i anatomicznie plastyczność mózgu to cecha układu nerwowego, która zapewnia zdolność do adaptacji, samonaprawy i zmienności. Plastyczność mózgu spełnia istotną funkcję w procesie odbudowy utraconych funkcji motorycznych po udarze mózgu, a zmiany plastyczne są istotne w procesie kompensacji uszkodzeń układu nerwowego.

Kilka słów o specjalizacji w dziedzinie fizjoterapii

Szeroka dyskusja na I Krajowym Zjeździe Fizjoterapeutów, powołana komisja ds. kształcenia, której rezultatem były wytyczne dla KRF, wskazuje na wagę problemu dotyczącego kształcenia podyplomowego fizjoterapeutów.

Zatrudnienie pracownicze i niepracownicze fizjoterapeutów

Kierownik Zakładu Rehabilitacji Leczniczej lub podmiotu leczniczego, w którym jest dział rehabilitacji, odpowiada za zarządzanie personelem, w tym za prawidłowe zatrudnianie fizjoterapeutów. W każdym podmiocie leczniczym, w tym w Zakładzie Rehabilitacji Leczniczej, może występować zatrudnienie typu pracowniczego i niepracowniczego.

Słownik fizjoterapeuty

WYDARZENIA

Najważniejsze spotkanie branży rehabilitacji medycznej, fizjoterapii oraz profilaktyki prozdrowotnej w Niemczech

Ponad 300 wystawców i 130 spotkań naukowych, premiery i nowości rynkowe – tak wygląda oferta jedynych w Niemczech i wiodących w Europie Środkowej targów dla branży rehabilitacji medycznej, fizjoterapii oraz profilaktyki prozdrowotnej.

KALENDARIUM

Kalendarium kursów i konferencji dla fizjoterapeutów


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij