Rehabilitacja w praktyce wydanie nr 6/2016
Rehabilitacja w praktyce wydanie nr 6/2016

Zespół górnego otworu klatki piersiowej to temat główny tego wydania. W numerze m.in. Rehabilitacja oddechowa pacjentów wentylowanych mechanicznie i Leczenie zachowawcze po zerwaniu ścięgna głowy długiej mięśnia dwugłowego ramienia.

KALEJDOSKOP

Kalejdoskop

FIZJOTERAPIA W TOS

Zespół górnego otworu klatki piersiowej – podejście fizjoterapeutyczne

Zespół górnego otworu klatki piersiowej (TOS) to jednostka chorobowa wynikająca z konfliktu obejmującego struktury splotu barkowego i towarzyszące naczynia. Ze względu na bogatą symptomatologię i mnogość czynników predysponujących wymaga on zindywidualizowanego podejścia i różnego – w zależności od przyczyny – postępowania leczniczego. Znakomita większość przypadków to neurogenna postać zespołu (NTOS), o etiopatogenezie pozwalającej na zastosowanie fizjoterapii jako skutecznej formy leczenia. W niniejszej pracy ujęto techniki i metody wykorzystywane w terapii NTOS.

Karta ZESPÓŁ GÓRNEGO OTWORU KLATKI PIERSIOWEJ

Komentarz ekspercki

Zespół górnego otworu klatki piersiowej – problemy i wyzwania w codziennej praktyce

W piśmiennictwie naukowym nazwa „zespół górnego otworu klatki piersiowej” (ang. Thoracic Outlet Syndrome – TOS) pojawiła się już w latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku i odnosiła się do trójkąta mięśni pochyłych, czyli miejsca ucisku pęczka naczyniowo-nerwowego, jednak przez dłuższy czas w literaturze TOS funkcjonował pod nazwą „przedniego mięśnia pochyłego”.

KURS DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ

Rehabilitative Ultrasound Imaging w fizjoterapii niespecyficznych zespołów bólowych kręgosłupa

Niespecyficzne zespoły bólowe kręgosłupa (NZBK) są bardzo dużym problemem nie tylko klinicznym, ale również socjoekonomicznym, dlatego też stale poszukuje się przyczyn ich występowania, skutecznych sposobów zapobiegania im i ich leczenia. Za jedną z głównych przyczyn NZBK wielu autorów uważa zaburzoną kontrolę motoryczną głębokich mięśni stabilizujących. W codziennej praktyce klinicznej ocena i terapia mięśni głębokich u osób z NZBK nastręczają sporo problemów, co związane jest z położeniem tych mięśni i trudnościami związanymi z ich aktywizacją podczas ćwiczeń. Dlatego też Rehabilitative Ultrasound Imaging (RUSI) może być dla fizjoterapeuty pomocnym narzędziem służącym zarówno do oceny, jak i terapii mięśni głębokich, których zaburzona funkcja może być przyczyną NZBK.

PRZEGLĄD PORÓWNAWCZY

Przegląd porównawczy

ANALIZA PRZYPADKU

Leczenie zachowawcze po zerwaniu ścięgna głowy długiej mięśnia dwugłowego ramienia

Mięsień dwugłowy ramienia jest głównym zginaczem w stawie łokciowym, powoduje także odwracanie przedramienia. Na urazy bardziej podatna jest głowa długa mięśnia dwugłowego. Zerwanie ścięgna w wieku średnim i starszym spowodowane jest najczęściej rozwijającymi się zmianami zwyrodnieniowymi i dotyczy głównie mężczyzn. W przypadku osób młodych, zdrowych, aktywnych zawodowo i uprawiających sport istnieją względne wskazania do zabiegu operacyjnego: funkcjonalne i kosmetyczne. U osób w wieku starszym zwykle nie stosuje się leczenia operacyjnego, tylko leczenie zachowawcze: farmakoterapię oraz fizjoterapię. Celem artykułu jest przedstawienie przykładowego programu rehabilitacji w leczeniu zachowawczym po zerwaniu ścięgna głowy długiej mięśnia dwugłowego ramienia.

Skuteczność ćwiczeń według metody Pilates w praktyce fizjoterapeutycznej

Celem badań była ocena aktywności bioelektrycznej mięśni brzucha (poprzecznego brzucha, prostego brzucha, skośnego zewnętrznego) za pomocą elektromiografii powierzchownej (sEMG) podczas wybranych ćwiczeń według metody Pilates z wykorzystaniem różnych przyborów. Grupę badawczą stanowiło 12 młodych kobiet. Aktywność bioelektryczną poszczególnych mięśni brzucha zarejestrowano podczas trzech ćwiczeń według metody Pilates. Parametry amplitudy sEMG znormalizowano do wartości maksymalnego skurczu dowolnego (%MVC).

WIEDZA W PRAKTYCE

Rehabilitacja oddechowa pacjentów wentylowanych mechanicznie – mobilizacja klatki piersiowej

Artykuł przedstawia rehabilitację oddechową z wykorzystaniem koncepcji PNF, którą możemy zastosować u pacjentów wentylowanych mechanicznie przebywających na oddziale intensywnej terapii (OIT). Przedstawiono wpływ pozycji ułożeniowej pacjenta na mechanikę oddychania oraz kinezyterapię oddechową z zastosowaniem wybranych technik PNF w odniesieniu do stymulacji klatki piersiowej.

Rehabilitacja przedsionkowa w zawrotach głowy i zaburzeniach równowagi Przegląd metod kinezyterapeutycznych

Zawroty głowy to bardzo częsty problem, z jakim chorzy zgłaszają się do lekarza rodzinnego. Częstość występowania zawrotów głowy w ciągu życia waha się od 20% do 30% w populacji. Zawroty głowy rzadko występują jako objaw izolowany – najczęściej towarzyszą im zaburzenia równowagi, zaburzenia wegetatywne i inne. Rehabilitacja w uszkodzeniu układu przedsionkowego oparta jest na zjawisku kompensacji. Zjawisko to znane było już w XIX w. i polega na stopniowym wygasaniu objawów związanych z uszkodzeniem narządu przedsionkowego. Celem pracy jest przedstawienie rehabilitacji jako metody leczenia skutków uszkodzenia narządu przedsionkowego.

Postępowanie fizjoterapeutyczne po rekonstrukcji chrząstki stawowej stawu kolanowego metodą AMIC

Chrząstka stawowa ma istotny wpływ na prawidłowe funkcjonowanie stawów. Najważniejszą funkcją chrząstki jest jej odporność na ścieranie. Jej duża sprężystość oraz wytrzymałość mechaniczna umożliwiają jej odkształcanie się pod wpływem sił i przeciążeń powstających w trakcie ruchu. Uszkodzona chrząstka stawowa nie ma zdolności regeneracyjnych. Uszkodzenia chrząstki najczęściej występują w stawie kolanowym i mogą powodować ból, obrzęk oraz uczucie blokowania, co w konsekwencji może prowadzić do choroby zwyrodnieniowej. Artykuł przedstawia postępowanie fizjoterapeutyczne po chirurgicznym leczeniu chrząstki stawowej stawu kolanowego metodą AMIC (ang. autologous matrix-induced chondrogenesis).

Rola fizjoterapii w przebiegu bruksizmu

Przedmiotem artykułu jest przedstawienie najnowszych dostępnych metod postępowania fizjoterapeutycznego w leczeniu bruksizmu. Podkreślono rangę prawidłowo prowadzonej fizjoterapii jako elementu uzupełniającego leczenie protetyczne.

REHABILITACJA W PEDIATRII

Rehabilitacja w nadmiernej ruchomości stawów

Nadmierna ruchomość stawów (NRS) może być uwarunkowana genetycznie albo wynikać z rodzaju wykonywanych ćwiczeń. Pacjenci z NRS powinni być leczeni przez zespół specjalistów. Wielu chorych pozostaje nadal niezdiagnozowanych z powodu licznych objawów i mieszanego obrazu klinicznego. Równie ważnym zagadnieniem jest zarastanie ciemiączka. USG przezciemiączkowe należy wykonywać do 6. m.ż.

REHABILITACJA W GERIATRII

Wykorzystanie metody PNF w rehabilitacji strefy orofacjalnej pacjentów po przebytym udarze mózgu

Jedną z wielu metod usprawniania ruchowego pacjentów po przebytym udarze mózgu jest PNF. Jej założenia, filozofia i metody są najczęściej kojarzone z rehabilitacją ruchową kończyn górnych lub dolnych. Jednakże warto mieć na uwadze fakt, że może ona być ogniwem łączącym pracę fizjoterapeuty i neurologopedy. Dzięki zastosowaniu wzorców ruchowych adekwatnych dla mięśni aparatu mowy oraz odpowiedzialnych za prawidłowe oddychanie można wspomagać proces odbudowy umiejętności mowy, oddychania, żucia czy połykania. PNF daje terapeucie możliwość wypracowania i usprawniania funkcji wegetatywnych (mięśni twarzy, języka oraz funkcji oddychania, połykania i artykulacji) oraz kinestezji artykulacyjnej, które na skutek incydentu udarowego zostały zaburzone lub zniesione. Niniejszy artykuł ma na celu zaakcentowanie roli metody PNF w przywracaniu czy kształtowaniu normatywnych funkcji w obrębie aparatu artykulacyjnego i oddechowego. Ukazana zostanie również sylwetka pacjenta, dla którego program rehabilitacji ruchowej kończyn górnej i dolnej oraz artykulatorów znalazł wspólny mianownik właśnie w zastosowaniu wyżej wymienionej metody.

WARTO WIEDZIEĆ

Vacuterapia – terapia próżniowa

W artykule przedstawiono metodykę stosowania vacuterapii ze szczególnym podkreśleniem zalet pracy próżniowymi bańkami ogniowymi. Zostały opisane podstawowe techniki pracy bańkami z podziałem na metodę statyczną i dynamiczną.

Działania KOSF i I Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów

5 listopada 2016 roku we wszystkich województwach odbyły się wybory delegatów na Pierwszy Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów.

Słownik fizjoterapeuty

Sztolnie radonowe – skuteczne lekarstwo dla chorych na ZZSK

Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa (ZZSK) jest przewlekłą, postępującą chorobą o postaci zapalno-kostniejącej, której jednym z pierwszych objawów jest zajęcie stawów krzyżowo-biodrowych. Leczenie opiera się na terapii farmakologicznej, fizykoterapii, kinezyterapii oraz psychoterapii. Rzadko zalecaną formą jest terapia radonowa stosowana w Austrii. Pacjenci po leczeniu radonem zgłaszają zmniejszenie dolegliwości bólowych i stanów zapalnych oraz poprawę ruchomości w stawach.

CIEKAWOSTKI

Niepełnosprawność w filmie

Sztuka filmowa dostarcza wielu przykładów różnych wymiarów niepełnosprawności – zarówno intelektualnej, jak i ruchowej.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij