Rehabilitacja w praktyce wydanie nr 4/2016
Rehabilitacja w praktyce wydanie nr 4/2016

Fizjoterapia w bólach kręgosłupa to temat główny tego wydania. W numerze m.in.: Rehabilitacja chorej wybudzonej ze śpiączki po cesarskim cięciu, Innowacyjne zastosowanie wirtualnej rzeczywistości w unowocześnianiu terapii lustrzanej w niedowładzie kończyny górnej, Masaż tkanek głębokich. 

KALEJDOSKOP

Kalejdoskop

FIZJOTERAPIA W BÓLACH KRĘGOSŁUPA

Postępowanie fizjoterapeutyczne w bólach pochodzenia mięśniowego w odcinku szyjno-piersiowym kręgosłupa

W pracy przedstawiono propozycję postępowania fizjoterapeutycznego w bólach pochodzenia mięśniowego w odcinku szyjno-piersiowym kręgosłupa. Artykuł opisuje jedną z przyczyn powstawania bólu mięśniowego – zaburzenia napięcia mięśniowego. Odnośnie do tego zaburzenia podano przykładowe sposoby leczenia z wykorzystaniem technik specjalnych oraz fizykoterapii. Przedstawione zostały techniki działające na mięśnie hipertoniczne i hipotoniczne wraz ze sposobami utrzymania efektu terapeutycznego.

Zastosowanie trakcji połączonej z technikami SNAG we wczesnym leczeniu ostrego bólu krzyża

W pracy przedstawiono efektywność kombinacji technik z zakresu terapii manualnej w leczeniu ostrego bólu krzyża w jego wczesnym stadium u 21-letniej studentki intensywnie uprawiającej sport podczas obozu kondycyjnego. W terapii posłużono się trakcją bazującą na metodzie Kaltenborna, skombinowaną z mobilizacją połączoną z czynnym ruchem według metody Briana Mulligana w postaci bezpiecznych, bezbolesnych oraz łatwych do zastosowania technik SNAG, w celu uzyskania poprawy zakresu ruchomości odcinka lędźwiowego kręgosłupa i/lub całkowitego ustąpienia dolegliwości bólowych. W pracy przedstawiono postępowanie diagnostyczne prowadzące do podjęcia decyzji o zastosowanej terapii, schemat interwencji terapeutycznej oraz opisane zostały użyte techniki manualne wraz z podsumowaniem rezultatów wdrożonego leczenia.

Karta TESTY FUNKCJONALNE W SCHORZENIACH KRĘGOSŁUPA W ODCINKU SZYJNYM

Wpływ terapii z wykorzystaniem systemu tergumed 700 na poprawę koordynacji mięśni tułowia oraz wyrównanie dysbalansu mięśniowego

W pracy przedstawiono wpływ dwutygodniowego treningu na urządzeniach tergumed 700 na poprawę siły i koordynacji odpowiednich grup mięśniowych, wyrównanie dysbalansów mięśniowych oraz zmniejszenie odczuwania dolegliwości bólowych u 163 pacjentów w wieku średnio 55 ± 10 lat, leczonych sanatoryjnie z powody dolegliwości ze strony odcinka lędźwiowego kręgosłupa.

Komentarz ekspercki

Kręgosłup jako część narządu ruchu – umiejętności i możliwości

Kręgosłup utrzymuje ciężar ciała i zapewnia równowagę, amortyzuje wstrząsy, chroni rdzeń kręgowy i nerwy rdzeniowe, a przede wszystkim pełni funkcję aparatu ruchu.

KURS DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ

Rehabilitative Ultrasound Imaging – anatomia sonograficzna i sonofeedback w ocenie i kinezyterapii zespołu bocznego przyparcia rzepki

Wykorzystanie obrazowania Rehabilitative Ultrasound Imaging (RUSI) w fizjoterapii stawu kolanowego wymaga zapoznania się z anatomią sonograficzną tego stawu, co pozwoli na odpowiednią lokalizację struktur anatomicznych potrzebnych do prawidłowego wykonywania ćwiczeń opartych na sprzężeniu zwrotnym (sonofeedbacku), a także dokonanie odpowiednich pomiarów pozwalających na monitorowanie efektów terapii. Taka znajomość umożliwi także wychwycenie ewentualnych przeciwwskazań do wykonywania określonych ćwiczeń.

ANALIZA PRZYPADKU

Rehabilitacja chorej wybudzonej ze śpiączki po cesarskim cięciu

Celem pracy było przedstawienie przypadku pacjentki po niedotlenieniu OUN w wyniku nagłego zatrzymania krążenia i wstrząsu hipowolemicznego w trakcie cięcia cesarskiego, która przez sześć miesięcy znajdowała się w stanie śpiączki.

Wpływ fizjoterapii na poprawę stanu funkcjonalnego pacjentów z zespołem zaniedbywania jednostronnego

Zespół zaniedbywania jednostronnego (ZZJ), charakteryzujący się brakiem świadomości patologicznych zachowań, w dużej mierze utrudnia proces terapeutyczny. Dlatego program usprawniania powinien być szczególnie starannie i indywidualnie zaplanowany, uwzględniając zarówno charakter deficytu neuropsychologicznego, jak i ruchowego. Badaniem objęto 13 pacjentów po przebytym udarze niedokrwiennym mózgu z rozpoznanym ZZJ. W okresie hospitalizacji twającej średnio 21 dni w oddziale rehabilitacji wszyscy chorzy poddawani byli kompleksowemu leczeniu usprawniającemu. Program usprawniania obejmował: indywidualną kinezyterapię oraz kinezyterapię opartą na metodzie PNF, wybrane zabiegi z zakresu fizykoterapii oraz terapię zajęciową.

Innowacyjne zastosowanie wirtualnej rzeczywistości w unowocześnianiu terapii lustrzanej w niedowładzie kończyny górnej

Poprawa funkcji kończyny górnej to jeden z najważniejszych celów nowoczesnej rehabilitacji poudarowej. Jedną z najnowszych metod usprawniania funkcji kończyny górnej jest terapia z zastosowaniem lustra, zwana także metodą sprzężenia zwrotnego (Mirror Visual Feedback – MVF). W prezentowanej pracy przedstawiono wstępne wyniki badania dotyczącego oceny skuteczności innowacyjnej terapii lustrzanej wykorzystującej program komputerowy u pacjentów we wczesnym okresie po udarze mózgu prowadzonych wg standardowego procesu usprawniania.

WIEDZA W PRAKTYCE

Zastosowanie plastrowania dynamicznego w fizjoterapii zaburzeń czynnościowych układu ruchowego narządu żucia

Plastrowanie dynamiczne znajduje zastosowanie w fizjoterapii zaburzeń czynnościowych układu ruchowego narządu żucia. Odpowiednia aplikacja może zredukować ból i obrzęk.

Nawykowe zwichnięcie rzepki – postępowanie terapeutyczne

Nawykowe zwichnięcie rzepki wynika z nieprawidłowości kostnych oraz tkanek miękkich. Praca przedstawia wczesne postępowanie, leczenie nieoperacyjne i operacyjne w przypadku nawykowego zwichnięcia rzepki z wykorzystaniem nowoczesnych metod, technik i zabiegów fizjoterapeutycznych w zaburzeniach stawu rzepkowo-udowego.

REHABILITACJA W PEDIATRII

Postępowanie fizjoterapeutyczne u pacjenta pediatrycznego przedwcześnie urodzonego

Dziecko urodzone przedwcześnie należy do grupy ryzyka dzieci zagrożonych nieprawidłowym rozwojem. Najczęstszymi powikłaniami okołoporodowymi są zamartwica oraz krwawienie dokomorowe. W procesie stymulowania rozwoju psychoruchowego wykorzystuje się metody neurokinezjologiczne.

REHABILITACJA W GERIATRII

Postępowanie fizjoterapeutyczne w dolegliwościach bólowych barku u pacjenta z niedowładem połowiczym

Ból barku jest jedną z najczęstszych dolegliwości bólowych u chorych po udarze mózgu. Mimo dynamicznego rozwoju różnych metod i technik stosowanych w leczeniu bólu problem ten jest nadal dużym wyzwaniem terapeutycznym nawet dla doświadczonych fizjoterapeutów.

MASAŻ

Masaż tkanek głębokich. Koncepcja pracy z tkankami miękkimi

Masaż tkanek głębokich to terapeutyczna forma pracy z układem mięśniowo-powięziowym, która swe korzenie i podstawy teoretyczne czerpie z konceptów pracy z ciałem takich jak Rolfing®, mięśniowo-powięziowe rozluźnianie oraz osteopatycznych technik pracy z tkankami miękkimi. Opisany w niniejszym artykule koncept masażu tkanek głębokich jest przedstawieniem autorskiej definicji tej metody oraz jej założeń, opartych na wieloletnim doświadczeniu praktycznym autora.

WARTO WIEDZIEĆ

LASEROBARIA – S – nowatorskie urządzenie w medycynie fizykalnej do leczenia ran

Wraz z rozwojem technologicznym stosuje się w medycynie coraz to nowsze rozwiązania, a wszystko po to, by dostarczyć pacjentom urządzenia najwyższej jakości, proste w obsłudze i jeszcze bardziej precyzyjne.

Przydatność skal MRC oraz CAT w ocenie skuteczności rehabilitacji u pacjentów z POChP

POChP – przewlekła obturacyjna choroba płuc – charakteryzuje się trwałym ograniczeniem przepływu powietrza przez drogi oddechowe. Objawia się przewlekłym kaszlem, odkrztuszaniem i dusznościami, które spowodowane są zmniejszoną pojemnością oddechową płuc. Najczęstszą przyczyną POChP jest narażenie na dym tytoniowy oraz inne substancje drażniące znajdujące się w powietrzu. Według WHO jest to trzecia pod względem śmiertelności choroba (po chorobie niedokrwiennej serca i udarach). Celem niniejszej pracy jest porównanie przydatności skali MRC oraz CAT do oceny skuteczności rehabilitacji stacjonarnej.

Jak założyć Zakład Rehabilitacji Leczniczej? Cz. I Forma organizacyjno-prawna

Założenie Zakładu Rehabilitacji Leczniczej należy rozpocząć od wyboru i utworzenia jego formy organizacyjno-prawnej.

Słownik fizjoterapeuty

KALENDARIUM

Kalendarium


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij