Rehabilitacja w praktyce wydanie nr 3/2016
Rehabilitacja w praktyce wydanie nr 3/2016

Rehabilitacja osób starszych to temat główny tego wydania. W numerze m.in.: Nowe możliwości aktywności ruchowej dla seniorów, Rola różnych metod fizjoterapeutycznych w uaktywnieniu funkcji neuroplastycznych mózgu, Trening i rehabilitacja z ograniczonym dopływem krwi do mięśni.

REHABILITACJA OSÓB STARSZYCH

Nowe możliwości aktywności ruchowej dla seniorów – parki rehabilitacyjne

W związku z zachodzącymi zmianami demograficznymi zarówno promocja zdrowia, profilaktyka, jak i rehabilitacja mają ogromne znaczenie dla utrzymania i podnoszenia sprawności osób starszych. W pracy określono specyfikę oraz możliwości podejmowania aktywności ruchowej seniorów z wykorzystaniem urządzeń instalowanych w tzw. parkach rehabilitacyjnych. Parki te są miejscem nie tylko prozdrowotnym, ale także prospołecznym oraz dającym możliwość czerpania korzyści, jakie niesie ze sobą ruch na świeżym powietrzu.

Wpływ ćwiczeń równoważnych na piłkach gimnastycznych na profilaktykę upadków osób w podeszłym wieku

Upadki są najbardziej niepokojącym objawem starzenia się, wyzwalającym strach przed urazem i utratą niezależności. Celem pracy było określenie lęku i ryzyka upadków oraz ocena wpływu 3-tygodniowej terapii na piłkach gimnastycznych na powyższe czynniki oraz na chód i równowagę pacjentów geriatrycznych przebywających w Ośrodku Święta Elżbieta w Rudzie Śląskiej.

Karta CAŁOŚCIOWA OCENA GERIATRYCZNA (COG)

Całościowa ocena geriatryczna jest niezbędna do ustalenia zdolności osoby starszej do samodzielnego funkcjonowania oraz do określenia zakresu ingerencji leczniczej i koniecznej opieki.

Skuteczność rehabilitacji w usprawnianiu pacjentów z chorobą Parkinsona

Choroba Parkinsona (PD) to jedna z najczęstszych chorób zwyrodnieniowych ośrodkowego układu nerwowego. Zmiany patologiczne dotyczą struktur mózgowych. Objawy motoryczne to wynik degeneracji neuronów dopaminergicznych. Terapia fizyczna zmniejsza objawy ruchowe i pozaruchowe, poprawia wydolność fizyczną i jakość życia chorych. W artykule przeglądowym przedstawiono najnowsze możliwości terapii behawioralnej zmierzającej do zwiększenia aktywności fizycznej osób z PD.

Komentarz ekspercki

Starzenie się społeczeństwa – wyzwaniem dla fizjoterapii i rehabilitacji

Obserwowany obecnie proces starzenia się społeczeństw skłania do przekształceń w dziedzinie opieki zdrowotnej i rehabilitacyjnej. Konieczne staje się umożliwienie seniorom uczestniczenia w programach fizycznego usprawniania i fizjoprofilaktyki gerontologicznej.

PRZEGLĄD PORÓWNAWCZY

Przegląd porównawczy

Przegląd porównawczy łóżek rehabilitacyjnych

KURS DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ

Rehabilitative Ultrasound Imaging – podstawy fizyczne oraz zastosowanie w codziennej pracy fizjoterapeuty

Rehabilitative Ultrasound Imaging (RUSI) to zastosowanie obrazowania ultrasonograficznego w fizjoterapii dysfunkcji układu nerwowo-mięśniowego. RUSI definiowane jest jako procedura stosowana przez fizjoterapeutów do oceny morfologii i funkcji mięśni oraz tkanek miękkich podczas ćwiczeń. Wykorzystywane jest przez fizjoterapeutów do ułatwienia interwencji terapeutycznej, której celem jest poprawa czynności nerwowo-mięśniowej. RUSI opiera się przede wszystkim na zastosowaniu sonofeedbacku, używanego do motorycznego uczenia ruchu. Pozwala również na wychwycenie ewentualnych nieprawidłowości, które mogą być przeciwwskazaniem do terapii, a których nie da się wykryć w oparciu tylko o wywiad i testy funkcjonalne.

ANALIZA PRZYPADKU

Ocena skuteczności działania fali uderzeniowej u chorych z zespołem bolesnego barku

W artykule przedstawiono wyniki oceny wpływu fali uderzeniowej na intensywność bólu i poprawę funkcji kończyny górnej u chorych z zespołem bolesnego barku. Grupę badaną stanowiło 30 chorych, których poddano serii 10 zabiegów fali uderzeniowej. Po zakończeniu terapii odnotowano istotne zmniejszenie intensywności bólu oraz poprawę zakresu ruchomości stawu ramienno-łopatkowego. Stwierdzono również znamienną poprawę w zakresie czynności dnia codziennego.

Rola różnych metod fizjoterapeutycznych w uaktywnieniu funkcji neuroplastycznych mózgu

W artykule przeprowadzono analizę różnych metod przywracania utraconych funkcji organizmu u pacjentów z przebytym krwotokiem śródmózgowym z wykorzystaniem środków niemedycznych, takich jak: refleksoterapia, hirudoterapia, apiterapia, igłoterapia sucha oraz terapia manualna.

Fizjoterapia w mastektomii prawej piersi metodą Pateya – opis przypadku

W pracy został opisany przypadek pacjentki, u której w wieku 70 lat wykonano mastektomię prawej piersi metodą Pateya. Wystąpiły u niej powikłania w postaci ograniczenia zakresu ruchu, obrzęku limfatycznego oraz poparzenia po radioterapii. Pacjentka borykała się też z problemem złego stanu psychicznego wywołanego obniżonym poczuciem wartości. Dotychczasowa terapia przyniosła zadowalające skutki. Zastosowano terapię w postaci manualnego drenażu limfatycznego, kompresjoterapii, ćwiczeń oraz deep oscillation.

WIEDZA W PRAKTYCE

Trening i rehabilitacja z ograniczonym dopływem krwi do mięśni – przegląd literatury

Celem publikacji jest przedstawienie aktualnego stanu wiedzy na temat ćwiczeń z ograniczonym przepływem krwi (trening okluzyjny) z wykorzystaniem ciśnieniomierza oraz elastycznych taśm kompresyjnych.

Ćwiczenia propriocepcji kończyn dolnych dla zawodników uprawiających zespołowe gry sportowe – cz. II

W pracy przedstawiono przykładowy zestaw ćwiczeń kształtujących propriocepcję, które mogą być wykorzystane w treningu doskonalącym, jak i programie leczenia usprawniającego po urazach skrętnych stawów kończyn dolnych u zawodników uprawiających zespołowe gry sportowe. Ponadto przedstawiono testy do oceny funkcjonalnej zawodników przed programem i w trakcie programu treningowego.

REHABILITACJA W PEDIATRII

Wykorzystanie klasyfikacji ICF do planu terapii pacjenta z syndromem Phelan-McDermid

Głównym celem Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF) jest przedstawienie możliwości funkcjonalnych pacjenta za pomocą kodów zamieszczonych w klasyfikacji. Celem artykułu jest przedstawienie terapii ruchowej w oparciu o model ICF w odniesieniu do pacjenta z zespołem Phelan-McDermid.

MASAŻ

Zastosowanie masażu w lipodystrofii

Cellulit (PEFS) uznawany jest za jednostkę chorobową, a jego zaawansowane stadium świadczy niekiedy o poważnych zmianach chorobowych w organizmie. Cellulit występuje u 80-95% kobiet. Towarzyszą mu zaburzenia degeneracyjne tkanki podskórnej o charakterze ewolucyjnym, powstałe na skutek zaburzeń w mikrokrążeniu. Jednym z zabiegów powszechnie stosowanych przy lipodystrofii jest masaż antycellulitowy. Artykuł opisuje możliwości zastosowania masażu przy PEFS.

USTAWA O ZAWODZIE FIZJOTERAPEUTY

Odpowiedzialność zawodowa fizjoterapeutów w świetle nowej ustawy

Fizjoterapeuci w świetle nowej ustawy ponoszą odpowiedzialność zawodową przed swoim samorządem zawodowym.

WARTO WIEDZIEĆ

Akupunktura – metoda wspierająca rehabilitację

Akupunktura uznawana jest w wielu krajach za uzupełnienie medycyny konwencjonalnej. Jest najlepiej przebadaną terapią alternatywną, a jej skuteczność wciąż jest przedmiotem licznych badań klinicznych.

Słownik fizjoterapeuty

Prezentujemy kilka terminów, z którymi fizjoterapeuta może się zetknąć w swojej pracy.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij