Rehabilitacja w praktyce wydanie nr 1/2016
Rehabilitacja w praktyce wydanie nr 1/2016

Nowoczesne metody fizjoterapeutyczne w chorzeniach układu stomatognatycznego to temat główny tego wydania. W numerze m.in.: Wprowadzenie do diagnostyki obrazowej narządu ruchu dla fizjoterapeutów, Skuteczność manualnego drenażu limfatycznego w zmniejszaniu obrzęku u pacjentów po usunięciu krtani, Manualna terapia wisceralna – diagnostyka i postępowanie terapeutyczne.

KALEJDOSKOP

Kalejdoskop

FIZJOTERAPIA UKŁADU STOMATOGNATYCZNEGO

Zastosowanie terapii manualnej w leczeniu zaburzeń stawu skroniowo-żuchwowego

Metody terapii manualnej są używane w diagnozowaniu i leczeniu odwracalnych zaburzeń funkcjonalnych stawu skroniowo-żuchwowego. W pracy przedstawiono praktyczne zastosowanie technik leczenia manualnego: mobilizacji stawowej, głębokiego masażu poprzecznego, funkcjonalnego masażu tkanek miękkich, medycznego treningu funkcjonalnego, rozluźniania skóry metodami stretchingu, uogólnionego rozluźnienia pozycyjnego oraz poizometrycznej relaksacji mięśni w leczeniu bruksizmu.

Karta

Rehabilitacja pacjentów po operacjach ortognatycznych. Przydatność fizykoterapii

Operacje ortognatyczne stanowią element składowy w skojarzonym leczeniu ortodontyczno-chirurgiczno-rehabilitacyjnym pacjentów z heterogenicznymi zaburzeniami zgryzowo-twarzowymi. Operacja ortognatyczna wiąże się z rozległą interwencją chirurgiczną w obrębie tkanek miękkich i twardych części twarzowej czaszki, po której zachodzi konieczność długiej, czasem kilkutygodniowej rekonwalescencji. Z tego względu cennym uzupełnieniem leczenia ortognatycznego jest rehabilitacja pozabiegowa.

Komentarz ekspercki

Zaburzenia funkcji stawu skroniowo-żuchwowego

Zaburzenia czynności narządu ruchu to nie tylko ból kręgosłupa, głowy, kończyn itd. To także problem dysfunkcji narządów wewnętrznych wywołujących objawy przypominające choroby tych narządów. W obiektywnych badaniach medycznych nie znajduje się ich przyczyn organicznych mimo utrzymywania się dolegliwości. Przyczyny zaburzeń czynności noszą charakter cywilizacyjny.

KURS DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ

Wprowadzenie do diagnostyki obrazowej narządu ruchu dla fizjoterapeutów

Rozwój w zakresie nauk medycznych w XXI wieku związany jest przede wszystkim z lepszą diagnostyką wielu schorzeń. Wczesne rozpoznanie choroby pozwala na jej skuteczniejsze leczenie, skraca czas terapii, a przez to przyspiesza powrót do zdrowia lub minimalizuje skutki schorzenia. We współczesnej diagnostyce medycznej wielu schorzeń coraz większą rolę odgrywają różnego rodzaju badania obrazowe. Wykorzystywane są do rozpoznania choroby, oceny postępów leczenia, a także do obserwacji powikłań.

ANALIZA PRZYPADKU

Skuteczność manualnego drenażu limfatycznego w zmniejszaniu obrzęku u pacjentów po usunięciu krtani

W pracy badano wpływ manualnego drenażu limfatycznego u pacjentów po usunięciu krtani. W badaniu wzięło udział 13 pacjentów po laryngektomii, przebywających na turnusie rehabilitacyjnym. Celem badań była ocena manualnego drenażu limfatycznego oraz dolegliwości bólowych wg skali VAS. Wyniki badań wykazały skuteczność manualnego drenażu limfatycznego poprzez zmniejszenie obwodu szyi oraz zmniejszenie dolegliwości bólowych wg skali VAS.

Przewlekła obturacyjna choroba płuc – analiza aktywności fizycznej chorych w trakcie leczenia szpitalnego

Celem pracy była ocena aktywności fizycznej chorych na POChP w trakcie leczenia stacjonarnego. Analizowano liczbę kroków, średni wydatek energetyczny wyrażony w MET, czas aktywności fizycznej oraz wydatek energetyczny wyrażony w kcal. Zbadano 20 chorych na POChP, którzy przebywali na leczeniu stacjonarnym w Szpitalu Specjalistycznym MSW w Głuchołazach. Stwierdzono, że chorzy w trakcie pobytu w szpitalu wykonywali średnio 9500 kroków dziennie. Wykazano, że pacjenci po zakończeniu programu usprawniania podejmowali w ciągu dnia aktywność fizyczną na poziomie zbliżonym do obciążeń określonego modelu rehabilitacji.

WIEDZA W PRAKTYCE

Przeciążenie pasma biodrowo-piszczelowego (ITBS) Przyczyny, diagnostyka, leczenie

Przeciążenie pasma biodrowopiszczelowego jest częstym problemem pojawiającym się u biegaczy. Charakterystycznymi objawami są obrzęk i ból po zewnętrznej stronie kolana lub w dowolnej części ITB. Wydaje się, że przyczyna dolegliwości tkwi w stawie kolanowym, jednakże wywiad i wnikliwa diagnostyka wykluczają jednoznacznie takie źródło problemu. W większości przypadków leczenie i okres rekonwalescencji nie trwają długo, a późniejsza profilaktyka polega na stretchingu odpowiednich grup mięśniowych.

Manualna terapia wisceralna – diagnostyka i postępowanie terapeutyczne

W artykule przedstawiono podstawowe zagadnienia związane z terapią wisceralną. Przeanalizowano literaturę związaną z daną tematyką. Pokazano patogenne oddziaływania na procesy biomechaniczne narządów wewnętrznych, wskazania do stosowania metody oraz główne cele jej oddziaływania. Zaprezentowano logikę terapii i podstawowe techniki starosłowiańskiego masażu brzucha.

Usprawnianie z zastosowaniem terapii wg Mulligana w uszkodzeniu bocznego kompleksu więzadłowego stawu skokowo-goleniowego

Artykuł przedstawia propozycję leczenia usprawniającego metodą Briana Mulligana po urazach skrętnych bocznego kompleksu więzadłowego stawu skokowego. Koncepcja terapii Mulligana opiera się na bezbolesnej mobilizacji stawów, z natychmiastowym rezultatem oraz długotrwałym efektem. Zastosowane techniki MWM (mobilization with movement) łączą bierną mobilizację wykonywaną przez terapeutę z czynnym ruchem pacjenta. W artykule opisano przykładowe techniki MWM stosowane w przypadku ograniczenia zgięcia podeszwowego i grzbietowego w stawie skokowym, a także aplikację stabilizacyjną za pomocą tapingu twardego.

Pacjent z bruksizmem i szczękościskiem w praktyce fizjoterapeuty

Bruksizm (bruxism) i szczękościsk (trismus) to schorzenia objawowe występujące w przebiegu występowania choroby podstawowej. Jako fizjoterapeuci mamy takim pacjentom wiele do zaoferowania. W pracy omówione zostały różne sposoby i formy postępowania fizjoterapeutycznego u pacjentów z bruksizmem i szczękościskiem. Przedstawiono także wybrane techniki fizjoterapeutyczne.

REHABILITACJA W PEDIATRII

Wykorzystanie kinezjologii edukacyjnej w rehabilitacji dzieci

Artykuł prezentuje kinezjologię edukacyjną, zwaną też gimnastyką mózgu. Metodę tę rehabilitanci mogą wykorzystać do pracy w terapii bardzo różnorodnych zaburzeń, poczynając od zaburzeń ruchowych, poprzez zaburzenia uwagi, po trudności w nauce czytania i pisania. W artykule zaprezentowano również przykładowe ćwiczenia.

REHABILITACJA W GERIATRII

Wykorzystanie zajęć tanecznych w fizjoterapii osób starszych

Związane z rozwojem medycyny wydłużanie życia powoduje zwiększanie się populacji osób starszych. Regularna aktywność fizyczna, wpływając na wzrost wytrzymałości oraz modyfikując czynniki ryzyka, takie jak: nadciśnienie tętnicze, cukrzyca czy otyłość, zwiększa prawdopodobieństwo optymalnego starzenia się. Problemem związanym z aktywizacją osób starszych jest często brak chęci z ich strony do uczestnictwa w zajęciach ruchowych. Dlatego duże znaczenie ma stworzenie takiego rodzaju treningu, który da im możliwość samorealizacji, zwiększając ich zadowolenie z życia. Praca ta porusza zagadnienie wykorzystania zajęć tanecznych jako formy rehabilitacji osób starszych.

MASAŻ

Ćwiczenia czynne w odciążeniu skojarzone z masażem jako metoda skutecznej rehabilitacji bolesnego barku

W pracy zaproponowano skojarzenie ćwiczeń w odciążeniu z masażem, które wydaje się dobrym rozwiązaniem w rehabilitacji „bolesnego barku”. Rozwiązanie to jest przyjazne dla pacjenta, terapeuty i szybko przynosi pożądane rezultaty.

WARTO WIEDZIEĆ

Analiza skuteczności metody łańcuchów mięśniowo-stawowych wg Godelieve Denys-Struyf

Celem artykułu jest ocena efektywności stosowania w rehabilitacji metody łańcuchów mięśniowo-stawowych wg Godelive Denys-Struyf (GDS). Systematyczny przegląd recenzowanych medycznych czasopism naukowych pozwolił na wyodrębnienie jedynie dwóch artykułów dotyczących GDS, których wyniki można uznać za niekonkluzywne. Przeprowadzona analiza wskazuje, że lecznicze oddziaływanie metody GDS nie jest dotychczas wystarczająco udokumentowane w badaniach naukowych, brak także wskazań co do tego, w jakich schorzeniach można stosować tę metodę.

Słownik fizjoterapeuty

USTAWA O ZAWODZIE FIZJOTERAPEUTY

Kształcenie podyplomowe fizjoterapeutów w świetle nowej ustawy

Fizjoterapeuta mający tytuł magistra, który odbędzie określone ustawą szkolenie specjalizacyjne oraz złoży z wynikiem pozytywnym Państwowy Egzamin Specjalizacyjny Fizjoterapeutów, będzie mógł uzyskać tytuł specjalisty.

Losy Ustawy o zawodzie fizjoterapeuty po opublikowaniu w Dzienniku Ustaw

Ustawa o zawodzie fizjoterapeuty określa szczegółowo wymagania, jakie musi spełniać osoba, która ma prawo wykonywać ten zawód, a także wprowadza Krajowy Rejestr Fizjoterapeutów, reguluje również powstanie samorządu fizjoterapeutów.

KALENDARIUM

Kalendarium


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij