Rehabilitacja w praktyce wydanie nr 6/2015
Rehabilitacja w praktyce wydanie nr 6/2015

Dysfunkcje kończyn dolnych to temat główny tego wydania. W numerze m.in.: Trening na cykloergometrze rowerowym jako alternatywa dla pacjentów z chromaniem przestankowym, Efekt usprawniania metodą McKenziego u pacjentki z rwą kulszową – opis przypadku. Szczególnie zachęcamy do lektury działu Ustawa o zawodzie fizjoterapeuty.

KALEJDOSKOP

Kalejdoskop

VADEMECUM FIZJOTERAPEUTY

Postępowanie rehabilitacyjne po zabiegach rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego (ACL) – rozwiązania praktyczne

Szacuje się, że na blisko 1000 pacjentów 48 z nich zgłasza się z dolegliwościami ze strony stawu kolanowego, w tym aparatu więzadłowego. Celem artykułu jest przedstawienie algorytmu postępowania rehabilitacyjnego po rekonstrukcji ACL. Właściwy proces rehabilitacyjny powinien zawierać okres przed- i pooperacyjny dzielący się na poszczególne fazy. Zrealizowanie celów wynikających z poszczególnych okresów warunkuje skuteczność terapii i powrót do pełnej sprawności po rekonstrukcji ACL.

DYSFUNKCJE KOŃCZYN DOLNYCH

Postępowanie rehabilitacyjne po rekonstrukcji ścięgna Achillesa

Rehabilitacja pacjentów po rekonstrukcji ścięgna Achillesa powinna trwać minimum sześć miesięcy. Głównym zadaniem fizjoterapeuty jest praca nad odzyskaniem całkowitej ruchomości stawu skokowego oraz właściwej siły mięśnia trójgłowego łydki. W tym celu należy wykorzystywać różne środki fizjoterapeutyczne.

Karta

Test kończyny dolnej

Zasady rehabilitacji pacjentów po jednoczesnej chirurgicznej naprawie więzadeł ATFL i CFL przy użyciu kotwic

W pracy omówiono mechanizmy urazu uszkadzającego więzadła bocznego kompleksu więzadłowego stopy. Przedstawiono sposób chirurgicznej naprawy więzadeł ATFL i CFL z użyciem kotwic oraz zaproponowano przykładowy program rehabilitacji.

Komentarz ekspercki

Fizjoterapia w wybranych dysfunkcjach kończyn dolnych

Postępowanie diagnostyczne, metody leczenia zachowawczego i operacyjnego wraz z protokołami fizjoterapii dla poszczególnych rodzajów obrażeń i schorzeń w obrębie kończyn dolnych są powszechnie znane i opisywane od wielu lat w literaturze.

GABINET FIZJOTERAPEUTY

Trening na cykloergometrze rowerowym jako alternatywa dla pacjentów z chromaniem przestankowym

Chromanie przestankowe jest jednym z objawów miażdżycy tętnic kończyn dolnych i jest traktowane jako zjawisko krótkotrwałej ischemii z następową reperfuzją. 20 pacjentów z miażdżycą tętnic kończyn dolnych podzielono na dwie grupy – palaczy i niepalących – i poddano 12-tygodniowemu treningowi na cykloergometrze rowerowym. W obu grupach wykazano znaczne wydłużenie się czasu do wystąpienia chromania przestankowego, natomiast ABI nie uległo istotnym statystycznie zmianom. Trening na cykloergometrze rowerowym jest skuteczną, nieinwazyjną, tanią i ogólnie dostępną metodą leczenia chorych z chromaniem przestankowym.

Efekt usprawniania metodą McKenziego u pacjentki z rwą kulszową – opis przypadku

Mechaniczne diagnozowanie i terapia wg Robina McKenziego jest specyficzną formą leczenia bólu kręgosłupa związanego z uszkodzeniem krążka miedzykręgowego. Obserwowana podczas badania i terapii centralizacja bólu wskazuje na pozytywny wynik leczenia zachowawczego. Celem pracy była ocena wyników leczenia metodą McKenziego chorej z rwą kulszową oraz wpływu usprawniania tą metodą na poziom niepełnosprawności badanej pacjentki.

Magnetostymulacja Viofor JPS w leczeniu i rehabilitacji dzieci i młodzieży

Celem opracowania jest przedstawienie możliwości zastosowania magnetostymulacji Viofor w terapii i rehabilitacji różnych schorzeń dzieci i młodzieży. Artykuł jest przeglądem wybranej literatury w badanym temacie.

Nowoczesne metody usprawniania zmian zwyrodnieniowych stawu biodrowego

Znaczący postęp w rehabilitacji prowadzi do częstego wykorzystywania nowoczesnych metod usprawniania w leczeniu zmian zwyrodnieniowych. Zachodzące w obrębie stawu biodrowego zmiany zwyrodnieniowe rozwijają się powoli i w początkowej fazie nie dają żadnych dolegliwości. Niestety – są to zmiany postępujące, nieodwracalne i wymagające w wielu przypadkach skierowania pacjenta na zabieg operacyjny. Początkowo jednak zaleca się leczenie zachowawcze oraz rehabilitację. W pracy omówiono wybrane nowoczesne metody usprawniania rehabilitacyjnego w przypadku zmian zwyrodnieniowych stawu biodrowego.

Terapeutyczna jazda konna w procesie usprawniania osób starszych

Postępujące zmiany społeczno-ekonomiczne, rozwój medycyny oraz wzrost stopy życiowej przyczyniają się do wydłużenia życia, a w konsekwencji do wzrostu liczby osób starszych. W pracach naukowych na temat metod usprawniania osób starszych coraz częściej wymienia się hipoterapię oraz terapeutyczną jazdę konną. Obie metody są ukierunkowane na działanie, podczas którego specjalnie wytrenowany koń stanowi integralną część procesu terapeutycznego, wpływając na poprawę funkcjonowania osób starszych w sferach: fizycznej, emocjonalnej, poznawczej i/lub społecznej.

Metody oceny terapii w środowisku wodnym

Terapia w środowisku wodnym, dzięki umiejętnemu wykorzystaniu jego właściwości przez terapeutę, może przynieść pacjentowi szereg korzyści. Jak każda terapia, wymaga stosowania różnych metod, które pozwolą na ocenę postępów pacjenta, a co za tym idzie – jej skuteczności. Środowisko wodne, pomimo swoich zalet, stwarza zdecydowanie więcej niebezpieczeństw niż lądowe. Konieczne jest zatem, aby przed rozpoczęciem terapii w wodzie dokonać wstępnej oceny adaptacji oraz bezpieczeństwa w wodzie. Kolejno do oceny skuteczności terapii w wodzie stosuje się metody dostosowane do założonego celu. Istnieją specyficzne testy dla środowiska wodnego, takie jak np. test WOTA czy test Deep-Water Running. Najczęściej jednak terapia w wodzie jest oceniana przy pomocy testów wykonywanych na lądzie, dostosowanych do konkretnych problemów, jakie ma pacjent. Istnieje wiele trudności w wyborze właściwej metody oceny terapii w środowisku wodnym. Mimo to należy w oparciu o dowody naukowe oraz własne doświadczenie w pracy z pacjentami starać się szukać optymalnych rozwiązań w tym zakresie.

Ocena funkcjonalnej sprawności fizycznej osób starszych – test seniora

Test seniora jest odpowiednią metodą oceny sprawności funkcjonalnej osób starszych. Jest dokładny i bezpieczny, zarówno dla osób bardziej, jak i mniej sprawnych, a ponadto cechuje się obiektywizmem i powtarzalnością. Nie potrzeba także specjalistycznego sprzętu do przeprowadzenia testu. Ocena czynności ruchowych jest łatwa i szybka, a wyniki są zrozumiałe dla pacjenta, co zwiększa jego motywację do procesu usprawniania.

FDM – metoda Typaldosa

Stworzona w latach 90. XX w. przez S. Typaldosa koncepcja FDM zdobywa coraz większą popularność zarówno w Europie, jak i w Polsce jako metoda leczenia dolegliwości bólowych – i nie tylko. Artykuł przedstawia informacje na temat definicji, diagnostyki i terapii w modelu FDM stanowiące podstawy do właściwego zrozumienia tej koncepcji.

Ortezy stawu kolanowego

Staw kolanowy jest największym stawem w organizmie człowieka. Jego złożona budowa, długa dźwignia działania momentów sił oraz umiejscowienie powodują, że jest jednym z najbardziej podatnych na kontuzje stawów w ludzkim ciele.

REHABILITACJA W PEDIATRII

Leczenie dysplazji stawów biodrowych

Są dwa typy wrodzonej dysplazji bioder – dysplazja w zespole wiotkości i dysplazja w zespole przykurczów. Dysplazja stawów biodrowych powstaje na skutek urazu mechanicznego, problemów hormonalnych lub genetycznych, które działają w różnym czasie, w okresie prenatalnym, noworodkowym i niemowlęcym. W przypadku dysplazji kończyny dolne unieruchamia się w pozycji odwiedzenia, zgięcia i rotacji zewnętrznej. Pozwala to na prawidłowe kształtowanie się panewek stawów biodrowych. Należy pamiętać o badaniach kontrolnych stawów biodrowych. W artykule zaprezentowano propozycję postępowania rehabilitacyjnego u niemowlęcia z obustronną dysplazją stawów biodrowych.

DIAGNOSTYKA I POSTĘPOWANIE

Terapia manualna w diagnostyce i leczeniu „łokcia tenisisty”

„Łokieć tenisisty” to zespół bolesności bocznego przedziału stawu łokciowego występujący u 1-3% populacji w następstwie przeciążenia mięśni prostowników nadgarstka i palców. Pochodzenie bólu i jego patogeneza nie są do końca wyjaśnione, przez co są przyczyną sporów wśród badaczy. Diagnoza „łokcia tenisisty” opiera się na podstawowym schemacie diagnostycznym: badaniu podmiotowym, przedmiotowym i badaniach dodatkowych. Istotne jest dokładne wskazanie uszkodzonego fragmentu tkanki (przyczep kostno-ścięgnisty, brzusiec mięśnia, przejście mięśniowo-ścięgniste, ścięgno). Jedną z metod leczenia „łokcia tenisisty” jest terapia manualna, zajmująca się diagnozowaniem i leczeniem odwracalnych zaburzeń funkcjonalnych układu ruchu. W pracy przedstawiono następujące techniki terapii manualnej w terapii łokcia tenisisty: głęboki masaż poprzeczny, manipulacja Millsa, funkcjonalny masaż tkanek miękkich oraz medyczny trening funkcjonalny.

USTAWA O ZAWODZIE FIZJOTERAPEUTY

List posła na Sejm RP Rajmunda Millera

Słów kilka o Ustawie

Kalendarium prac nad Ustawą o zawodzie fizjoterapeuty

Ustawowe zasady wykonywania zawodu fizjoterapeuty

PORADY, PRAWO, ZARZĄDZANIE

Słownik fizjoterapeuty

KALENDARIUM

Kalendarium


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij