Rehabilitacja w praktyce wydanie nr 5/2015
Rehabilitacja w praktyce wydanie nr 5/2015

Fizjoterapia w neuropatii cukrzycowej to temat główny tego wydania. W numerze m.in.: Zastosowanie urządzenia RENOG w procesie rehabilitacji chorych, Terapia punktów spustowych w napięciowych bólach głowy. Szczególnie polecamy artykuł Czy stosowanie fizjoterapii we wspomaganiu leczenia obwodowej neuropatii cukrzycowej jest uzasadnione?

KALEJDOSKOP

Kalejdoskop

VADEMECUM FIZJOTERAPEUTY

Zespół bocznego przyparcia rzepki

W artykule poruszono problem zespołu bocznego przyparcia rzepki w następstwie zaburzeń biomechaniki kończyn dolnych u osób młodych, np. dysbalansu napięcia mięśniowego, koślawości stóp. Artykuł zawiera przypomnienie anatomii stawu kolanowego, opis pacjentki i przykładowy program usprawniania oparty na metodyce terapii manualnej, a także ćwiczeniach wzmacniających i stabilizacyjnych.

FIZJOTERAPIA W NEUROPATII CUKRZYCOWEJ

Czy stosowanie fizjoterapii we wspomaganiu leczenia obwodowej neuropatii cukrzycowej jest uzasadnione?

Publikacje naukowe są źródłem dowodów na skuteczność metod fizjoterapeutycznych wykorzystywanych we wspomaganiu leczenia obwodowej neuropatii cukrzycowej. Zniesienie bólu, poprawa trofiki tkanek oraz przedłużenie sprawności funkcjonalnej to główne cele do realizacji w programie usprawniania.

Komentarz ekspercki

Cukrzyca – czas teraźniejszy

Cukrzyca nie jest chorobą jednolitą. Wyróżnia się kilka postaci choroby, z których najpowszechniejsze to typ 2 i typ 1. We wszystkich typach cukrzycy najlepsze wyniki leczenia osiąga się przy aktywnym udziale chorego w terapii.

GABINET FIZJOTERAPEUTY

Zastosowanie urządzenia RENOG w procesie rehabilitacji chorych

Urządzenie RENOG stanowi innowatorską konstrukcję przeznaczoną do usprawniania chorych ze schorzeniami ortopedycznymi, neurologicznymi, kardiologicznymi i innymi. Wprowadzone rodzaje treningów, z uwzględnieniem metody bioofeedback, stanowią cenne uzupełnienie aktualnych metod postępowania w fizjoterapii.

Algorytm postępowania fizjoterapeutycznego u pacjentów z dystrofią mięśniową Duchenne’a

Dystrofia mięśniowa typu Duchenne’a jest najczęściej występującą i najcięższą postacią spośród dystrofii mięśniowych postępujących. W przebiegu choroby dochodzi do postępującego osłabienia i zaniku mięśni, przede wszystkim mięśni szkieletowych. Leczenie jest głównie objawowe. Do niedawna uważano, że zdecydowana większość odmian tej choroby nie kwalifikuje się do ćwiczeń leczniczych i że ta forma terapii jest przeciwwskazana. Istnieje jednak wiele sposobów spowolnienia rozwoju dystrofii, wśród których ogromne znaczenie ma obecnie szeroki wachlarz algorytmów postępowania fizjoterapeutycznego.

Wykorzystanie metody PNF w procesie usprawniania pacjenta po zabiegach laparotomii. Opis przypadku

Jedną z metod wykorzystywanych w fizjoterapii jest metoda PNF. Najczęściej jest ona stosowana w schorzeniach neurologicznych i ortopedycznych, ale nie tylko. W artykule pragnę przedstawić zastosowanie tej metody w chirurgii ogólnej u pacjenta, który w krótkim czasie został poddany trzem zabiegom laparotomii z powodu nawracających krwotoków z górnego odcinka przewodu pokarmowego.

Poprawność metodyczna terapii bocznych skrzywień kręgosłupa i potwierdzenie jej skuteczności na podstawie wstępnych analiz RTG i rejestracji EMG – cz. II

Celem zaproponowanego systemu terapeutycznego SKOL-AS jest minimalizowanie następstw bocznych skrzywień kręgosłupa. W stosowaniu metodyki i aparatu SKOL-AS przestrzegane są zalecenia SOSORT, tj. trójpłaszczyznowość korekcji. Poprawne metodycznie postępowanie korekcyjne to trójczynnikowa i trójetapowa reedukacja ruchu. Przedstawiono usystematyzowanie teoretyczne i praktyczne metodyki SKOL-AS dla pozycji leżącej, siedzącej i wstępnie dla docelowej pozycji stojącej i lokomocji. Podano praktyczne założenia metody i przedstawiono usystematyzowane podstawy realizacji metodyki korekcji. We wstępnym potwierdzeniu badawczym skuteczności stosowanych ćwiczeń przedstawiono wybrane pomiary EMG i stosowanie SKOL-AS ocenione badaniami klinicznymi i RTG. Zakończono podsumowaniem i uwagami ogólnymi dotyczącymi uzyskanych i przewidywanych rezultatów.

Wpływ plastrowania dynamicznego na redukcję obrzęków i zmarszczek w okolicy oczu

Celem pracy była ocena wpływu plastrowania dynamicznego na obrzęki i zmarszczki w okolicy oczu. W badaniu wzięły udział 54 kobiety w wieku powyżej 30 lat zgłaszające obecność obrzęków i zmarszczek w okolicy oczu. Miejscem zabiegu (aplikacji plastra) była powieka górna i dolna jednego oka, drugie oko służyło do kontroli. Taśma była utrzymywana w miejscu zabiegu przez 3 dni. Zdjęcia przed zabiegiem i po zabiegu zostały ocenione przez 40 ewaluatorów. Następnie przeprowadzono analizę statystyczną testem chi2 dla tablic czteropolowych i sześciopolowych.

REHABILITACJA W PEDIATRII

Choroba Perthesa – przykłady ćwiczeń leczniczych stosowanych u młodszych dzieci

Celem pracy było przedstawienie przykładowych ćwiczeń stosowanych w Beskidzkim Zespole Leczniczo-Rehabilitacyjnym w Jaworzu wchodzących w skład zachowawczego leczenia choroby Perthesa. Autorzy szczególną uwagę zwrócili na usprawnianie młodszych dzieci, zarówno na sali gimnastycznej, jak i w środowisku wodnym.

MASAŻ I ODNOWA BIOLOGICZNA

Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne i masaż klasyczny w rehabilitacji pacjenta z głęboką niepełnosprawnością intelektualną

Istotnym problemem praktycznym dla fizjoterapeuty jest terapia osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną. W tej grupie pacjentów znajduje zastosowanie metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne. Głównym założeniem tej metody jest wykorzystanie ruchu jako narzędzia wspomagającego rozwój psychoruchowy. Drugim rodzajem terapii mającym zastosowanie w pracy z osobami z głęboką niepełnosprawnością intelektualną jest masaż klasyczny. W związku ze znacznym zróżnicowaniem stanu zdrowia pacjentów z głęboką niepełnosprawnością intelektualną widoczna jest potrzeba dalszych wnikliwych badań nad wpływem różnych metod fizjoterapeutycznych na jakość życia tej grupy chorych.

KARTA

Testy funkcjonalne w schorzeniach kręgosłupa w odcinku lędźwiowo-krzyżowym

DIAGNOSTYKA I POSTĘPOWANIE

Terapia punktów spustowych w napięciowych bólach głowy

Napięciowe bóle głowy (NBG) należą do najczęściej spotykanych przyczyn bólu głowy (30-80% przypadków). Terapia punktów spustowych bólu (TrP, ang. trigger points) może być alternatywą dla farmakologicznego leczenia NBG. W napięciowych bólach głowy zwykle należy podjąć pracę z TrP zlokalizowanymi w obrębie: mięśni karku i szyi, żucia, gnykowych i podpotylicznych. W terapii TrP, których obecność może być związana z NBG, stosuje się m.in. techniki uciskowe (kompresyjne) – płaską i szczypcową, technikę spray and stretch oraz rozluźnianie pozycyjne.

PORADY, PRAWO, ZARZĄDZANIE

Dziesięć zasad bezpiecznej i efektywnej pracy z pacjentami po 90. roku życia

Osoby po 90. roku życia stanowią bardzo ciekawą grupę pacjentów. Praca z nimi dostarcza satysfakcji i radości, ale wiąże się też z ogromną odpowiedzialnością.

Inhalatory – właściwy wybór aparatu do terapii wziewnej

Zabieg inhalacji to metoda terapeutyczna polegająca na dostarczaniu przy pomocy inhalatora substancji leczniczych do górnych i dolnych dróg oddechowych w formie roztworów leków lub ich aerozoli.

Słownik fizjoterapeuty


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij