Rehabilitacja w praktyce wydanie nr 4/2015
Rehabilitacja w praktyce wydanie nr 4/2015

Dysfunkcje kręgosłupa to temat główny tego wydania. W numerze m.in.: Przepona w praktyce fizjoterapeuty,Wpływ terapii TENS na objawy zespołu cieśni kanału nadgarstka, Wpływ masażu na rozwój niemowlęcia. Szczególnie polecamy artykuł Trening stabilizacji głębokiej kręgosłupa.

KALEJDOSKOP

Kalejdoskop/ Kalendarium

VADEMECUM FIZJOTERAPEUTY

Przepona w praktyce fizjoterapeuty

Przepona to główny mięsień wdechowy. Liczne połączenia przepony i wpływ, jaki wywiera na inne struktury, wymagają jednak uwzględnienia jej nie tylko w terapii pacjentów z problemami układu oddechowego.

DYSFUNKCJE KRĘGOSŁUPA

Manualne techniki NAG i SNAG w leczeniu kręgopochodnego bólu głowy

Ból głowy (łac. cephalgia) to niespecyficzny, subiektywny objaw charakteryzujący się występowaniem bólu zlokalizowanego w obrębie głowy, odczuwany zarówno na powierzchni skóry, twarzy, w okolicy oczodołowoskroniowej, jak i głęboko we wnętrzu czaszki.

KARTA

Testy funkcjonalne w schorzeniach kręgosłupa w odcinku szyjnym

DYSFUNKCJE KRĘGOSŁUPA

Znaczenie wzorca oddychania przeponowego u pacjenta z dyskopatią lędźwiową leczonego metodą McKenziego

Terapeuci, którzy praktykują metody DNS, PRI, FMS i Kinetic Control, wiedzą, że w terapii największe znaczenie ma stabilizacja – tzw. core stability. W metodach tych nie podkreśla się jednak nadrzędnej funkcji przepony w aspekcie oddychania.

Operacji kręgosłupa można uniknąć – rehabilitacja pacjenta z dyskopatią odcinka lędźwiowo-krzyżowego

Ostre dolegliwości bólowe kręgosłupa lędźwiowokrzyżowego dotyczą 60-80% populacji krajów rozwiniętych, natomiast 20-30% to dolegliwości o charakterze przewlekłym. Wpływ na ich duży wzrost mają przede wszystkim: uwarunkowania cywilizacyjne, rozwój motoryzacji oraz siedzący tryb życia.

Trening stabilizacji głębokiej kręgosłupa

Ćwiczenia stabilizacji głębokiej mają biomechaniczne podstawy do leczenia przewlekłych niespecyficznych bólów kręgosłupa. Niestabilność kręgosłupa powodowana jest głównie zmęczeniem systemu stabilizacyjnego, na który składają się: podsystem bierny, aktywny i kontroli nerwowej.

Komentarz ekspercki

Zespoły bólowe kręgosłupa – współpraca lekarza i fizjoterapeuty

Spośród wszystkich dolegliwości, z jakimi pacjent zgłasza się do lekarza, do najczęstszych należą zespoły bólowe kręgosłupa.

GABINET FIZJOTERAPEUTY

Wpływ terapii TENS na objawy zespołu cieśni kanału nadgarstka

Zespół cieśni kanału nadgarstka (ZCKN) to jedna z najczęściej występujących neuropatii obwodowych kończyny górnej, która spowodowana jest zwiększeniem ciśnienia w kanale nadgarstka lub zmniejszeniem jego objętości, prowadząc do ucisku i zaburzeń ukrwienia nerwu pośrodkowego.

Poprawność metodyczna terapii bocznych skrzywień kręgosłupa i potwierdzenie jej skuteczności na podstawie wstępnych analiz RTG i rejestracji EMG – cz. I

Skolioza to trójpłaszczyznowe skrzywienie kręgosłupa, którego kąt wynosi powyżej 10 stopni wg Cobba.

Zastosowanie fizykoterapii w leczeniu spastyczności u pacjentów po udarze mózgu

Spastyczność jest definiowana przez Lance’a jako wzrost napięcia poprzez nadmierny odruch na rozciąganie. Obecnie uznaje się, że niedowład połowiczy po udarze mózgu może wystąpić ze spastycznością między 3. a 12. miesiącem, w zakresie 19-42,6%. Na zmniejszenie spastyczności wpływają czynniki: biomechaniczne (kinezyterapia), fizyczne (fizykoterapia) oraz chemiczne (farmakoterapia). Dodatkowo zastosowanie znalazło zaopatrzenie ortopedyczne oraz neurochirurgiczne. Dzisiejsza fizjoterapia sugeruje staranną, ciągłą ocenę stanu pacjenta w celu ustalenia przyczyny niepełnosprawności, zanim zostanie podjęta decyzja o odpowiedniej metodzie terapeutycznej.

Psychologiczne aspekty rehabilitacji: czym jest poczucie koherencji i jakie ma znaczenie w procesie rehabilitacji?

Artykuł przedstawia pojęcie poczucia koherencji Aarona Antonovskiego oraz jego składowe, jakimi są: poczucie zrozumiałości, zaradności i sensowności. W pierwszej części artykułu omówiono definicje i składowe poczucia koherencji. W drugiej ukazano poczucie koherencji – jako mediator pomiędzy stanem fizycznym a subiektywną oceną zdrowia przez chorego. W trzeciej części artykułu postuluje się praktyczne sposoby wykorzystania wiedzy o poczuciu koherencji w praktyce rehabilitacji, którymi mogą być rozpoznawanie poziomu poczucia koherencji u pacjenta i dostosowywanie do tego poziomu przebiegu rehabilitacji oraz podejmowanie przez fizjoterapeutę działań mających na celu zwiększanie u pacjenta poczucia zrozumiałości i sensowności przebiegu rehabilitacji.

Problematyka zachowania mobilności użytkowników wózków inwalidzkich

Wózek inwalidzki nie jest wynalazkiem nowym. Jego rozwój konstrukcyjny przebiegał w kilku etapach. Początkowo był wyrobem rzadkim, dostępnym tylko dla nielicznych osób majętnych.

REHABILITACJA W PEDIATRII

Joga jako skuteczne narzędzie do redukcji zaburzeń ADHD u dzieci

Redukcja zaburzeń ADHD u dzieci jest tematem, który wielokrotnie był podejmowany podczas dyskusji w kręgach medycznych. Okazuje się, że do osiągnięcia wymiernych i długotrwałych efektów świetnie nadaje się joga.

MASAŻ I ODNOWA BIOLOGICZNA

Wpływ masażu na rozwój niemowlęcia

Dotyk uspokaja niemowlęta oraz przyspiesza i poprawia u nich szereg procesów fizjologicznych. Na początku sesje masażu powinny być krótkie, tak, by niemowlę miało czas na akceptację dotyku, wzroku i głosu osoby wykonującej masaż. W artykule opisano przykładowy masaż, jaki można wykonywać u niemowląt. Za każdym razem po zakończonym masażu pacjent był wyraźnie spokojniejszy, rozluźniony. Chętniej zasypiał. Rzadziej zdarzały się ataki kolki. Przestały pojawiać się problemy z wypróżnianiem.

DIAGNOSTYKA I POSTĘPOWANIE

Diagnostyka i metody leczenia przewlekłej tendinopatii ścięgna Achillesa

W leczeniu tendinopatii Achillesa bardzo istotną rolę odgrywa znajomość i umiejętność wykorzystania różnego rodzaju narzędzi z zakresu kinezyterapii, terapii manualnej i fizykoterapii. Jednakże trening ekscentryczny mięśnia trójgłowego łydki wydaje się najskuteczniejszą formą terapii.

PORADY, PRAWO, ZARZĄDZANIE

Zaburzenia chodu w zespole Downa

Częstość występowania zespołu Downa szacuje się na 1 przypadek na 800-1000 żywych urodzeń. W Polsce żyje ok. 60 tys. chorych.

Słownik fizjoterapeuty

Obserwowany w ostatnim czasie dynamiczny rozwój dziedziny fizjoterapii prowadzi nie tylko do wprowadzenia nowoczesnych środków i metod usprawniania, ale także do powstania nowych form przekazu, w tym niestosowanego dotychczas słownictwa. Prezentowany poniżej słownik przybliża Czytelnikowi słownictwo używane najczęściej w metodach fizjoterapeutycznych, nie wskazując jednak na zasadność i trafność jego stosowania.

Światowe projekty humanitarne dla fizjoterapeutów

Pomoc humanitarna to głównie ratowanie i ochrona życia ludzi w czasie klęsk i katastrof spowodowanych warunkami naturalnymi lub wywołanych działalnością człowieka.

WYDARZENIA

WYDARZENIA


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij