Rehabilitacja w praktyce wydanie nr 3/2015
Rehabilitacja w praktyce wydanie nr 3/2015

Fizjoterapia oddechowa – temat wydania. W numerze m.in.: Wprowadzenie do mikrokinezyterapii, Plastrowanie dynamiczne po zabiegach chirurgicznych na jamie brzusznej, Dysfunkcje narządu żucia. Szczególnie polecamy artykuł Zespół górnego otworu klatki piersiowej.

KALEJDOSKOP

Kalejdoskop

VADEMECUM FIZJOTERAPEUTY

Plastrowanie dynamiczne po zabiegach chirurgicznych na jamie brzusznej

Celem pracy jest przedstawienie możliwości stosowania plastrowania dynamicznego w fizjoterapii chorych po zabiegach chirurgicznych w obrębie jamy brzusznej.

FIZJOTERAPIA ODDECHOWA

Kinezyterapia w nowotworach płuc

U chorych z nowotworem płuc rozpoczęto stosowanie programów rehabilitacji oddechowej, opartych na schematach postępowania ustalonych w przypadku POChP, mając nadzieję, że wysiłek fizyczny wpłynie pozytywnie na poprawę bądź utrzymanie poziomu sprawności fizycznej i tolerancji na wysiłek fizyczny oraz znacznie wpłynie na zmniejszenie poziomu duszności i tym samym poprawę jakości życia. Autorzy w artykule przedstawiają pozytywne aspekty płynące z prowadzonej rehabilitacji oddechowej.

KARTA

Program rehabilitacji chorych na POChP

FIZJOTERAPIA ODDECHOWA

Trening mięśni wdechowych u chorych na astmę oskrzelową

Astma oskrzelowa jest przewlekłą chorobą zapalną dróg oddechowych, która charakteryzuje się napadami duszności wydechowej, powstającymi wskutek skurczu mięśniówki oskrzeli i obrzęku śluzówki. W badaniu oceniano efektywność treningu mięśni wdechowych na wybrane parametry wentylacyjne płuc oraz funkcję mięśni wdechowych u pacjentów z astmą oskrzelową. Badania wykonano trzykrotnie: przed treningiem, po 5 dniach i po 8 tygodniach treningu. Mierzono parametry czynnościowe układu oddechowego i siłę mięśni oddechowych. Wykonano indywidualny trening siłowy mięśni wdechowych. Stwierdzono istotną poprawę parametrów wentylacyjnych i siłę mięśni wdechowych.

Wpływ rehabilitacji pulmonologicznej na stan pacjentów z astmą oskrzelową

W pracy oceniono wpływ rehabilitacji pulmonologicznej na stan pacjentów z astmą oskrzelową przebywających na leczeniu w sanatorium. Badaniem objęto 31 dzieci w wieku szkolnym. Celem badań była ocena wydolności układu oddechowego przeprowadzona w okresie 3-tygodniowej rehabilitacji pulmonologicznej. Oceniano też, za pomocą ankiety, subiektywne odczucia pacjentów dotyczące własnego stanu zdrowia. Wyniki parametrów czynnościowych płuc nie wykazały istotnych zmian, natomiast subiektywne odczucia pacjentów znacząco poprawiły się po 3-tygodniowym usprawnianiu.

Komentarz ekspercki

Rehabilitacja oddechowa – nowe możliwości

Rehabilitacja oddechowa stanowi obecnie integralną część nowoczesnej terapii nie tylko chorób układu oddechowego. Wskazania do jej stosowania są obecnie bardzo szerokie.

GABINET FIZJOTERAPEUTY

MCS – nowoczesne narzędzie oceny funkcjonalnej w przygotowaniu motorycznym i fizjoterapii sportowej

Narzędzia do funkcjonalnej oceny przesiewowej są popularne w medycynie sportowej i powszechnie stosowane do badania dysfunkcji ruchowych, zaburzeń równowagi i dysbalansu mięśniowego. Narzędzia te umożliwiają stosowanie zwięzłych, niedrogich i łatwych do wdrożenia metod identyfikowania problemów układu mięśniowo-szkieletowego bądź mogą pomóc zidentyfikować osoby narażone na ryzyko kontuzji. Dodatkowo lekarze medycyny sportowej, fizjoterapeuci i trenerzy mogą wykorzystać wyniki badań do opracowania programów prewencji w celu zmniejszenia tego ryzyka. W pracy przedstawiono test MCS (Movement Compensation Screen), zdobywający coraz większą popularność w Polsce wśród fizjoterapeutów pracujących w sporcie i trenerów przygotowania motorycznego.

Wprowadzenie do mikrokinezyterapii

Artykuł zawiera wprowadzenie do mikrokinezyterapii, jej podstawowe pojęcia, założenia naukowe i terapeutyczne. Przedstawiona w nim została hipoteza robocza Daniela Grosjeana dotycząca budowy dorosłego osobnika z punktu widzenia embriologii. Hipoteza ta pozwoliła na zbudowanie założeń teoretycznych, jak i praktycznych mikrokinezyterapii.

Wpływ zmiennego pola magnetycznego na wyniki rehabilitacji pacjentów z udarem niedokrwiennym mózgu

Udar mózgu jest główną przyczyną trwałego kalectwa i braku samodzielności u osób dorosłych. Fizjoterapia pacjentów z udarem mózgu powinna zostać rozpoczęta jak najszybciej i obejmować wszystkie możliwe do wykorzystania środki leczenia. Wyniki badań naukowych wykazują skuteczność włączenia do programu terapii ruchowej zabiegów z wykorzystaniem pola magnetycznego niskiej częstotliwości. Celem pracy jest ocena skuteczności terapii polem magnetycznym niskiej częstotliwości u pacjentów z udarem niedokrwiennym mózgu w okresie leczenia szpitalnego.

Thera Cane w terapii punktów spustowych

Przyrząd Thera Cane jest łatwy w użyciu, a jego wykorzystanie może stanowić integralną część leczenia pacjentów doświadczających zespołu bólu mięśniowo-powięziowego. W artykule przedstawiono topografię przykładowych punktów spustowych wraz ze wzorcami rzutowania dolegliwości bólowych oraz propozycje wykorzystania Thera Cane w przypadku kilku mięśni okolicy szyjno-barkowej.

Dysfunkcje narządu żucia – nowe możliwości dla fizjoterapeutów

Pacjenci, których dotykają dolegliwości bólowe głowy związane z dysfunkcjami układu ruchowego narządu żucia, to w większości osoby wymagające indywidualnego podejścia. Istotną kwestią jest współpraca specjalistów wielu dziedzin.

REHABILITACJA W PEDIATRII

Zastosowanie terapii manualnej w leczeniu skolioz funkcjonalnych u dzieci

Terapia manualna to jedna z niefarmakologicznych metod o działaniu leczniczo-rehabilitacyjnym, może być ukierunkowana na wyeliminowanie charakterystycznych dla skoliozy u dzieci patobiomechanicznych objawów, rozwój wyrównawczych mechanizmów sanogenetycznych i korektę stereotypu ruchowego przy jego nieoptymalności i posturalnym dysbalansie mięśni. Zastosowanie technik terapii manualnej i ćwiczeń korekcyjnych poprawia skuteczność leczenia i podwyższa poziom rehabilitacji w skoliozach u dzieci.

Efekty terapii metodą Vojty u dzieci z zaburzeniami rozwoju pochodzenia ośrodkowego w oparciu o analizę płaszczyzny podparcia

Artykuł przedstawia efekty terapii metodą Vojty. Analiza kilku prezentowanych przypadków ukazuje zależność między reaktywnością posturalną a płaszczyzną podparcia w pozycji pronacyjnej oraz supinacyjnej. Grupę badawczą stanowiło 6 dzieci z zaburzeniami rozwoju motorycznego. Diagnostykę i terapię prowadził certyfikowany terapeuta ww. metody.

DIAGNOSTYKA

Zespół górnego otworu klatki piersiowej

W pracy przedstawiono zespół górnego otworu klatki piersiowej (thoracic outlet syndrome, TOS), zespół rzadkich dolegliwości spowodowanych uciskiem na dolną część splotu ramiennego oraz na naczynia podobojczykowe w odcinku między szyją a pachą. Celem pracy jest przedstawienie etiopatogenezy, objawów i leczenia zespołu uciskowego górnego otworu klatki piersiowej.

MASAŻ I ODNOWA BIOLOGICZNA

Ocena skuteczności nieinwazyjnego masażu medycznego u pacjentów o leptosomatycznym typie budowy ciała w łagodnym rozroście stercza (BPH)

Autorzy podjęli próbę określenia skuteczności opisanej wcześniej nieinwazyjnej metody masażu medycznego na objawy oraz jakość życia pacjentów o leptosomatycznym typie budowy ciała cierpiących na łagodny rozrost stercza BPH. Badania przeprowadzono na 31-osobowej grupie mężczyzn o średnim wieku 62 lat ze zdiagnozowanym przez urologa BPH.

KALENDARIUM

Kalendarium


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij